Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Çatalca)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Çatalca da bulunan 16000 Metrekarelik MEDİKAL TEKSTİL  üretim firmamızın  tüm DİKİŞ MAKİNALARININ  tamir, bakım, onarımını yapacak, mekanik bilgisi yüksek, daha önce min 3 yıl DİKİŞ makinaları konusunda (JUKI, BROTHER , PHAFF DİKİŞ MAKİNALARI)  tecrübesi olan DİKİŞ MAKİNA TAMİRCİSİ adaylarımızın başvurularını bekliyoruz.  

Aday Kriterleri

1 - 10 yıl arası
Lise(Mezun)

Teknik Sorumlu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Sorumlu Teknik Sorumlu Maaşları Teknik Sorumlu Nasıl Olunur? Teknik Sorumlu Nedir? Teknik Sorumlu İş İlanları
Hakkımızda

1958 yılında Nimet Öztürkatalay tarafından kurulan STANDARD KORSTEX Tıbbi ve Sıhhi Mamuller ve 1958 yılında gruba katılan VARİTEKS Ortopedi Sanayi A.Ş; kuruldukları günden bugüne, kaliteden ödün vermeden ve sürekli gelişen yapısı ile 62 yılda Türkiye’nin konusunda lider kuruluşu haline gelmiştir. Başarımızın altında yatan en önemli faktör; kaliteyi ucuza ilmal etmek ve üretimden tüketime son noktaya kadar takip etmektir. Bu tavizsiz politikamız ve 62 yıllık tecrübemiz, ortopedik mamuller konusunda bir çok ilke imza atmamızı sağlamıştır. Bugün grubumuzun ürettiği mamuller dünya pazarında rekabet etmektedir. 59 yıl önce küçük bir atölye olarak yola çıkan grubumuz, bugün 8000 m²’yi aşan modern tesislerinde son teknoloji ürünü ekipmanlarıyla ve konusunda uzman kadrolarıyla, yenilikleri sürekli takip eden AR-GE departmanıyla Türkiye genelinde ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 70’ten fazla ülkede adıyla istenen ve aranan konuma gelmiştir. Konusunda Türkiye’nin lider firması olmanın haklı gururu ile VARİTEKS ve Standard Korstex Mamulleri, tıbbi ve ortopedik ürünler konusunda her zaman en doğru çözüm olmuştur ve olacaktır. Saygılarımızla , Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş.

1958 yılında Nimet Öztürkatalay tarafından kurulan STANDARD KORSTEX Tıbbi ve Sıhhi Mamuller ve 1958 yılında gruba katılan VARİTEKS Ortopedi Sanayi A.Ş; kuruldukları günden bugüne, kaliteden ödün vermeden ve sürekli gelişen yapısı ile 62 yılda Türkiye’nin konusunda lider kuruluşu haline gelmiştir. Başarımızın altında yatan en önemli faktör; kaliteyi ucuza ilmal etmek ve üretimden tüketime son noktaya kadar takip etmektir. Bu tavizsiz politikamız ve 62 yıllık tecrübemiz, ortopedik mamuller konusunda bir çok ilke imza atmamızı sağlamıştır. Bugün grubumuzun ürettiği mamuller dünya pazarında rekabet etmektedir. 59 yıl önce küçük bir atölye olarak yola çıkan grubumuz, bugün 8000 m²’yi aşan modern tesislerinde son teknoloji ürünü ekipmanlarıyla ve konusunda uzman kadrolarıyla, yenilikleri sürekli takip eden AR-GE departmanıyla Türkiye genelinde ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 70’ten fazla ülkede adıyla istenen ve aranan konuma gelmiştir. Konusunda Türkiye’nin lider firması olmanın haklı gururu ile VARİTEKS ve Standard Korstex Mamulleri, tıbbi ve ortopedik ürünler konusunda her zaman en doğru çözüm olmuştur ve olacaktır. Saygılarımızla , Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ,1-) Veri Sorumlusu. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla VARİTEKS Ortopedi Sanayi A.Ş. (kısaca “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 2-) Aydınlatma bilgileri.a-) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları. Gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Gerçek bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, araç plakası, SGK. numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, fotoğrafı, görüntü kayıtları, ses kayıtları, grup üyelikleri, aile bilgisi, sağlık bilgileri, iş sözleşmesi, bordrosu, banka hesap bilgileri, parmak izleri gibi doğrudan veya dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılan fiziki, ekonomik veya kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden tüm veriler kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin toplanması, depolanması, değiştirilmesi, düzenlenmesi, aktarılması, devralınması gibi bunları silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyetleri ifade etmektedir. Özel nitelik taşımayan kişisel verileriniz form doldurma, belge aslı veya fotokopi ibraz etme, bilişim sistemleri üzerinden otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizle iş ilişkinizin devamı süresince güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle web tabanlı sistemlerimizi, internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda özel nitelik taşımayan kişisel verileriniz toplanıp işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimizin medikal malzeme üretim, alım-satım sözleşmelerinin yapılması, bu sözleşmelerdeki taahhütlerimizin ifa edilebilmesi, fatura düzenlenmesi, emtia nakliyesi, emtia teslim ve tesellümü, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlama, sizinle iletişimin sağlanması amaçları dahilinde işlenecektir. Şirketimiz, kişilerin sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, biyometrik verileri (parmak izi vb.) gibi özel nitelikli kişisel verileri ise kanundaki istisnalar haricinde ancak ilgilinin açık rızası ile işleyecektir.b-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği. Kişisel verileriniz Şirketimizin faaliyet gösterdiği medikal malzeme üretimi, alım-satım sözleşmelerine konu eşyayı taşıtma, teslim alma ve teslim etme, depolama, sevk irsaliyesi ve fatura düzenleme vb. prosedürlerinin icrası vb. taahhütlerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, nakliyecilere, acente, temsilci gibi taraflara, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, topluluk şirketlerine, şubelerimize, acentelerimize, temsilcilerimize KVKK. nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın aktarılamaz. Ancak Kişisel verileriniz a-) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b-) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c-) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç-) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d-) Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e-) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f-) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılabilir. Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri şeklindeki özel nitelikli kişisel verileri ancak kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında, ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen yeterli önlemler alınacaktır.c-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü görüşmede, telefon görüşmelerinde, yazılı ya da elektronik ortamda form doldurulmasında veya bilgi verilmesinde, asıl veya fotokopi olarak ibraz eteğiniz belgelerden, kamera kaydı ile tespitlerde, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin yaptığı medikal malzeme üretimi, alım-satımı sözleşmeleri ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK. nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (a) ve (b) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.d-) Kişisel Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (KVKK) 11. maddesinde Sayılan Haklarınız. Kişisel veri sahipleri, KVKK. nun 13. md. gereğince Şirketimize başvurarak, KVKK. nun 11. maddesinde düzenlenen, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK. ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK. kapsamındaki taleplerinizi Şirketimizin Maltepe Mah. Litros Yolu Aile Bahçe Sok. No:10, (34010) Zeytinburnu / İstanbul adresine yazılı olarak ıslak imza ile veya (info@variteks.com) e-mail adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 3-) Yukarıda yapılan kişisel verilerle ilgili açıklamalar çerçevesinde, İş bu aydınlatma formu örneğini yazılı olarak tebliğ aldığımı, okuyup, anladığımı kabul ediyorum.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Teknik Sorumlu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Sorumlu Teknik Sorumlu Maaşları Teknik Sorumlu Nasıl Olunur? Teknik Sorumlu Nedir? Teknik Sorumlu İş İlanları