Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Asistanı

VASTAS VALF ARMATÜR SAN. TİC. A.Ş

Tekirdağ(Çorlu, Saray, Kapaklı, Çerkezköy)
26 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Başvuru Sayısı

258 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

258 başvuru

Departman

İş Sağlığı ve Güvenliği

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

VASTAŞ Valf Armatür Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çerkezköy OSB Üretim Tesislerinde, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürüne bağlı çalışmak üzere aşağıdaki özelliklere sahip personel aranmaktadır.


 • Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun veya İş Güvenliği teknikeri,
 • Tercihen Çevre Mühendisi, çevre hizmetleri konusunda tecrübe sahibi,
 • İş Güvenliği Sertifikası olan, alanında en az 2 yıl tecrübesi olan,
 • ISO 9001, 14001, 45001 kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi, tercihen iç tetkikçi sertifikası olan,
 • İSG, Çevre ve Kalite konusunda eğitim ve sertifika sahibi olması tercih sebebidir,
 • Metal işleri ve Makine imalat konusunda faaliyet göstermiş fabrika deneyimi olan, Talaşlı İmalat, Kaynak, Boya, Montaj… gibi proseslere aşina,
 • Microsoft Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Tercihen İngilizce yabancı dil bilgisi olup yazılı ve sözlü olarak kullanabilen,
 • Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve standartlar hakkında bilgi sahibi,
 • EÇBS, İSG ve Kalite ile ilgili portal ve yazılımları etkin kullanabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın, motivasyonu yüksek,
 • Analitik düşünebilen, çözüm odaklı,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi ile ikna kabiliyeti yüksek,       
 • Analitik düşünme yapısına sahip, çözüm odaklı olan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Çerkezköy, Kapaklı, Saray çevresinde ikamet eden/edebilecek olan


İŞ TANIMI
 • Şirket içerisinde Çevre, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yöneticisi ile çalışacak,
 • Çevre, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında saha incelemesi yapıp raporlamalar yapacak,
 • Raporlarında Risk Kontrol Hiyerarşisini gözeterek, Ahlaki-Hukuki-Mali alanlar ile ilgili öneri verecek,
 • Resmi bildirim ve raporlamalarda yöneticisine destek olacak,
 • Kök Neden Analizi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet çalışmalarını hazırlayacak,
 • Risk Analizi (Genel, Makine, Kimyasal, ….vb.), Çevre Boyut Analizi ve Acil Eylem Planı hazırlayacak,
 • Çevre, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gerekliliği olan tüm eğitimleri gerçekleştirmek,
 • Atık takibi ve gönderimi gerçekleştirecek,
 • İlgili yazılım ve internet partallarında gerekli işlemleri yapacak,
 • Bakanlık ve kalite denetimlerinde sorumluluk alabilecek,
 • Entegre Yönetim Sistemi temel unsurlarını oluşturmak, sistem gerekliliklerinin tüm kuruluşta uygulanmasını sağlamak ve yaygınlaştırmasına destek olmak,
 • Entegre Yönetim Sistemi dokümanlarının oluşturulması, revizyonu ve uygulamalarını takip etmek,
 • Entegre Yönetim Sisteminin sürekliliği ve sürekli gelişimi için destek olmak.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu İş İlanları
VASTAS VALF ARMATÜR SAN. TİC. A.Ş

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen ilgili kişi grubunun şirket tarafından tutulan veriler için geçerlidir.NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? Vastaş Valf Armatürsan Tic. A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ? • Hangi verilerinizin toplandığı • Verilerinizin hangi amaçla işlendiği • Verinizin kimlerle paylaşıldığı• Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi• Verinizin imhası• KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? Ad Soyad, Doğum Tarihi, Medeni Hali, Milliyeti, Ehliyet Sınıf Bilgisi, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Adres (İl/İlçe), E-posta adresi, GSM no, Sertifikalar, Telefon no, İmza, Ehliyet, Veriliş Tarihi, Meslek içi eğitim bilgileri, Transkript, Askerlik Durumu, Çocuk Sayısı ve Yaşları, Daha önce çalıştığı yerler, Eğitim Durumu, İşe başvuru tarihi, Özgeçmiş bilgileri, Sigara içip içmediği bilgisi, Çalıştığı Firma ve Pozisyon Bilgisi ile Referans bilgileri (CV’nizde/ iş başvuru formunuzda belirttiğiniz referans kişisine / kişilerine ait ad, soyad, telefon no, çalıştığı firma bilgisi ve çalıştığı pozisyon bilgisi ile görevi gibi bilgilerin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans kişisinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.)KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ? Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla bilgi talep eden yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri ve sair adli merciler, hukuk danışmanları ile paylaşılmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR? Kişisel verilerinizi; iş başvuru formunun doldurulması suretiyle, bölüm yöneticisi vasıtasıyla, işe giriş evraklarının teslimi suretiyle, özgeçmiş teslimi suretiyle, iş başvuru formunun doldurulması suretiyle, bölüm yöneticisi vasıtasıyla, özgeçmiş teslimi suretiyle, iş/işçi bulma sitesinden yapılan bildirim/aktarım/iş başvuru formu doldurtularak/e-mail suretiyle TOPLUYOR; fiziki sunucu, fiziki ortam, elden gelen Cv’ler için dosyalama ve fiziki dolapta muhafaza etmek, elektronik mail ise Şirket'in resmi e-posta hesaplarında saklamak, kariyer.net ise sanal ortamda saklama, muhasebe programı personel kartına kaydetmek suretiyle İŞLİYORUZ.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?Kişisel verileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR? • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati• Sözleşmenin Kurulması / İfası• Hakkın Tesisi ve/veya KorunmasıKVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZŞirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da web sitemiz üzerinde belirtilen e-posta, faks ya da çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Vastaş Valf Armatürsan Tic. A.Ş.Mersis No: 0-9240-0050-5100017Adres: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:13 No: 1/1977 Şişli/İstanbulKEP Adresi: vastasvalf@hs02.kep.tr

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Bayram Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu İş İlanları