Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Dahiliye Uzmanı

Veni Vidi Göz Grup

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Üsküdar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Sağlık

Sağlık

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Sağlık

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Veni Vidi Göz Grup olarak 30 yıllık deneyimimiz ve 14 merkezimiz ile göz sağlığı alanında çözüm üretiyoruz. Göz sağlığı konusunda ilk akla gelen referans merkez olma vizyonumuzla büyümeyi sürdürüyoruz. Sunduğumuz kaliteli hizmetin sürekliliğinde çalışanlarımızın çok önemli payı olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almanın, sağlıklı iletişimin önemine, uzun vadeli işbirliklerinin başarımızı desteklediğine inanıyoruz. Sürekli iyileştirme ve yenilikçiliğin ilke edinildiği merkezlerimizi, sizlerin de katkılarıyla mükemmellik yolunda ilerletmeyi hedefliyoruz. 

Üsküdar Hastanemizde görevlendirilmek üzere Dahiliye Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.

  • Tıp fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun,
  • Branşı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
  • Bilimsel gelişmeleri takip eden, yeni teknolojilere hakim,
  • Hasta memnuniyeti odaklı,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

Aday Kriterleri

Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)

Dahiliye Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dahiliye Uzmanı Dahiliye Uzmanı Maaşları Dahiliye Uzmanı Nasıl Olunur? Dahiliye Uzmanı Nedir? Dahiliye Uzmanı İş İlanları
Veni Vidi Göz Grup

Sağlık / Hastaneler

Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat (“KVKK”) uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün ifası amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi paylaşımıdır.Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:257 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Veni Vidi Özel Göz Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Veni Vidi Göz Grup”) ve ona bağlı Grup Şirketleri tarafından iş başvurunuz sırasında bu forma girmiş olduğunuz bilgileri ve sonrasında iş başvurunuz için göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler içerisinde yer alan kişisel verilerinizi başvurunuzu değerlendirmek amacıyla işlemektedir.Veri işleme, KVKK’nın 5/2 (c) maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması açısından değerlendirme yapılması için zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir. Ayrıca, fotoğrafınız KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Veni Vidi Göz Grup ile paylaşmak için ilgili referans kişisinin bilgisi olmalı ve rızasını almış olmalısınız. Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini ilgili kişinin bilgisi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.I. İşlenen Kişisel Veriler Özgeçmişiniz içerisinde sizin tarafınızdan alenileştirilen aşağıdaki kişisel verileriniz Veni Vidi Göz Grup İnsan Kaynakları ve Personel Özlük İşleri Birimi tarafından işlenmektedir.1. Adınız, Soyadınız2. Fotoğrafınız3. Doğum Tarihiniz4. Diploma bilgileriniz ve eğitim geçmişiniz5. İletişim bigileriniz6. Daha önceki işyerleriniz7. Referans olarak gösterilen kişilere ait kimlik ve iletişim bilgileriYukarıda sayılan kişisel veriler dışındaki bilgiler değerlendirmeye alınmayacaktır.II. İşleme Amacı Veni Vidi Göz Grup İnsan Kaynakları ve Personel Özlük İşleri Birimi kişisel verilerinizia. Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek;b. Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak;c. Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek;d. İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak;e. Veni Vidi Göz Grup’un uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmekamaçlarıyla işlemektedir.III. İşleme Süresiİş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri başvuru tarihinden itibaren iki (2) yıl süre ile saklanmaktadır. İş başvuru formları, belgeleri İnsan Kaynakları ve Personel Özlük İşleri Birimi tarafından basılı olarak fiziki ortamda kilit altında saklanmaktadır. İki (2) yılın sonunda başvuru sırasında alınan veriler ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.IV. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama Veni Vidi Göz Grup, kişisel verilerinizi hiçbir surette yurt içinde üçüncü şahıslara aktarmamaktadır.V. Yurtdışına AktarmaVeni Vidi Göz Grup kişisel verilerinizi hiçbir surette yurtdışına üçüncü şahıslara aktarmamaktadır.VI. Kişisel Verilerin Toplanma UsulüKişisel verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:a. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;b. Yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında;c. Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Veni Vidi tarafından yapılan araştırmalar;d. Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek, bilgi ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.VII. HaklarınızVeri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek ((bilgi edinme hakkı) KVKK madde 11/(a), (b))- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (KVKK madde 11/c)- Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK madde 11/ç)- Kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme (KVKK madde 11/d)- İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (KVKK madde 7, madde 11/e)- Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK madde 11/f)- İşlenmiş verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme hakkı (KVKK madde 11/g)- İşlenmenin sınırlanması hakkı (KVKK madde 7)- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme (KVKK madde 11/ğ)Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca bu haklarınız KVKK’nın 10. ve 13. Maddeleri dahilinde sağlanacaktır.Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde Veri Sorumlusu: Veni Vidi Özel Göz Sağlığı Hizmetleri A.Ş.Mersis No: 0924045888600015Adres: Caddebostan Mah. Bağdat Cad.No:257 Kadıköy/İstanbulTelefon: +90 216 489 91 91E-Posta: kisiselveri@venividigoz.com.tr İnsan Kaynakları ile kisiselveri@venividigoz.com.tr e-posta yoluyla iletişime geçiniz.Talebiniz halinde Veni Vidi Göz Grup her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.VI. Kişisel Verilerin Korunması Veni Vidi Göz Grup, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) lütfen Kurul: Kişisel Verilerin Korunması KuruluAdres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,Telefon: +90 312 216 5000

Detaylı Bilgi

Dahiliye Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dahiliye Uzmanı Dahiliye Uzmanı Maaşları Dahiliye Uzmanı Nasıl Olunur? Dahiliye Uzmanı Nedir? Dahiliye Uzmanı İş İlanları