Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Mali İşler Direktörü

VESEN YAPI ANONİM ŞİRKETİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Üsküdar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

434 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Üst düzey yönetici

Başvuru Sayısı

434 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

               Grup şirketlerimizin tamamından sorumlu olacak, ilan detayında yer alan kriterlere sahip "Finans Direktörü / CFO" arayışımız bulunmaktadır.

 GENEL NİTELİKLER;

-Üniversitelerin Ekonomi, İşletme, Finans ve Maliye bölümlerinden mezun,

-İleri seviyede İngilizce bilen,

-Alanında en az 15 yıl tecrübeli,

-Muhasebe süreçlerinin işleyişine ve vergi mevzuatına hakim,

-İşletme bütçesi hazırlama ve yönetme konusunda deneyim sahibi,

-Muhasebe, maliye, vergi politikaları, finans piyasaları, finansal araçlar, para politikaları hakkında tecrübeli,

-Ekonomik ve güncel gelişmeleri yakından takip eden,

-Araştırma, planlama ve takip becerilerine sahip,

-Problem çözme, sonuç odaklı olma ve stratejik düşünme becerilerine sahip,

-Zaman yönetiminde etkili, planlı ve disiplinli,

-Bankacılık sektöründe çalışmış, mevzuata ve sisteme hakim.


İŞ TANIMI;

-Mali konularda yönetimin ile hedefler belirlemek, belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetlerle ilgili aylık-yıllık faaliyet planları yapmak ve gerçekleşmesini kontrol etmek,

-Satın Alma ve ilgili departmanlar ile birlikte stok hareket ve maliyet takibi yapmak,

-Yıllık ve/veya aylık bazda mali tablolar hazırlamak, üst yönetime sunmak, öneriler geliştirmek,

-Tekdüzen Hesap planında zamana bağlı olarak ihtiyaç duyulan değişiklikleri, belirlenen esas ve usullere uygun şekilde gerçekleştirmek ve kurum bünyesindeki diğer tüm birimlerin değişiklikten haberdar olmasını sağlayarak kontrolünü yapmak,

-Kuruma ait mevzuat gereği yapılması gereken tüm vergi ve diğer beyannamelerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yetkili mercilere bildirilmesini sağlamak,  

 -Şirket muhasebe operasyonlarının, tabi olunan mevzuatlara ve yönetim beklentilerine uygun şekilde, mali kayıtların oluşturulma hızı, doğruluğu, tutarlılığı ve güncelliği prensiplerinden ödün vermeden şirketin politika ve prosedürlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

-Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerinin geliştirilmesini sağlamak, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modeli oluşturmak,

-Bağımsız denetim, tam tasdik ve diğer kurum incelemelerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve raporlanmasını sağlamak,

-Vergisel yükümlülüklerin takip edilmesi ve bunların yerine getirilmesini sağlamak,

-Güncel yasalar ve mevzuat doğrultusunda, tek düzen hesap planına uygun tüm mali kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve raporlamak,

-Şirket mali dönem açılış ve kapanışlarının yönetilmesi ve şirket içerisinde koordinasyonu sağlanmak,

-İlgili Bakanlıklar, SGK, Vergi Daireleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile bankalar gibi tüm resmî kurumlar nezdinde mali ve idari konular dahilinde yapılması gereken tüm işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılmasını takip ve kontrol etmek,

-Gerekli mevzuatı takip edip, herhangi bir eksiklikten veya değişiklikten dolayı şirketin zarar görmesini engellemek,

-Şirketin muhasebe kayıtlarını resmî prosedürler dahilinde itinalı bir şekilde tutulmasını sağlamak, kontrolünü yapmak,

-Plan ve bütçede meydana gelen sapmaları dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak,                                                    

-Şirkete gelen fatura, irsaliye vb. evrakların mali mevzuat hükümleri ve kurumun iç işleyişi doğrultusunda kontrolü, stokla entegre olarak kayıtlarının oluşturulması, cari hesaplarının takibi ve ödemelerin doğru ve zamanında yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak,     

-Mali mevzuattaki tüm düzenlemeleri şirket profiline uyarlamak, yönlendirmek ve uygulamayı denetlemek,

-İç denetleme, bağımsız denetleme ve şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak bağlı olduğu üst kurullarca talep edilen mali tabloların ve raporların dönemsel olarak hazırlatmak ve kontrolünü sağlamak.

Aday Kriterleri

En az 15 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Muaf, Yapıldı
B sınıfı

Mali İşler Direktörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Direktörü Mali İşler Direktörü Maaşları Mali İşler Direktörü Nasıl Olunur? Mali İşler Direktörü Nedir? Mali İşler Direktörü İş İlanları
VESEN YAPI ANONİM ŞİRKETİ

Elektrik & Elektronik Proje Taahhüt

VESEN YAPI ANONİM ŞİRKETİ İş İlanları

Mali İşler Direktörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Direktörü Mali İşler Direktörü Maaşları Mali İşler Direktörü Nasıl Olunur? Mali İşler Direktörü Nedir? Mali İşler Direktörü İş İlanları