Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Gemlik)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Purchasing 

Purchasing 

Application Count

261 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

261 application

Department

Purchasing 

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Responsibilities

 • Direct Material purchasing on metal stamping, welded structure, machining parts commodity,
 • To secure lead times of RFQ and Sample Process,
 • Making cost-effective negotiations with current/candidate suppliers and preparing the results in accordance with company procedures,
 • Preparing the contracts and documents to ensure that purchase conditions, confidentiality and compliance obligations,
 • To plan and execute periodical supplier visits and price negotiations,
 • Executing a supplier benchmark and market analysis with the aim to ensure the cost optimization of the company,
 • Demonstrating willingness to be flexible and adaptable to changing work environment, ability to manage complexity.


Qualifications

 • Having 2-5 years direct material purchasing experience at automotive industry,
 • Bachelor degree from engineering disciplines (mechanical, metallurgical, material science, industrial),
 • Good command of English both written and spoken,
 • As a team player, open mindset, proactive, good communication and negotiation skills,
 • IATF16949 experience is an asset,
 • Logo Tiger or SAP experience is an asset.

Preferred Candidate

2 - 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B

Buyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Buyer Buyer Maaşları Buyer Nasıl Olunur? Buyer Nedir? Buyer İş İlanları
Hakkımızda

Vibracoustic is one of the leading global automotive NVH experts, providing customized solutions adding comfort and supporting efficiency, safety and durability. Its expertise along the entire product life cycle and all vehicle systems as well as its broad product range enable Vibracoustic to solve current and future NVH challenges across all automotive segments. With around 10,000 employees at 43 production and engineering locations across 19 countries, Vibracoustic serves all major automotive manufacturers. In 2019 Vibracoustic generated sales of approximately 2.1 billion Euros. For more information, see www.vibracoustic.com

Vibracoustic is one of the leading global automotive NVH experts, providing customized solutions adding comfort and supporting efficiency, safety and durability. Its expertise along the entire product life cycle and all vehicle systems as well as its broad product range enable Vibracoustic to solve current and future NVH challenges across all automotive segments. With around 10,000 employees at 43 production and engineering locations across 19 countries, Vibracoustic serves all major automotive manufacturers. In 2019 Vibracoustic generated sales of approximately 2.1 billion Euros. For more information, see www.vibracoustic.com

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİVibracoustic CV Air Springs Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. – (Bundan sonra “VIBRACOUSTIC” olarak anılacaktır.)VIBRACOUSTIC olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası ’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni ’nde açıklanmaktadır.Aydınlatma Metni, VIBRACOUSTIC tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. VIBRACOUSTIC Aydınlatma Metni ’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişikliklerin onayı için sizlerden tekrar onay almamız gerekecektir.2. VERİ SORUMLUSU OLARAK İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRMEİşlenen Verinin Kategorisi İşlenen Verinin DetaylarıVerilerin İçeriği Kimlik: Adı, Soyadı, Fotoğraf, Askerlik Durumu, Doğum Tarihi, Uyruk, Cinsiyet, Referans Adı ve Soyadıİletişim: Adres, Telefon No., E-Posta, Referans Cep Telefonu ve E-Posta, Özlük: Eksik Gün, Çalışma Günü, İşe Giriş Tarihi, İşten Ayrılış Nedeni, İşten Çıkış Tarihi, İzin Başlangıç Tarihi, İzin Bitiş Tarihi, Meslek Kodu, PDKS Verileri (Çalışma Günü, Yıllık İzin Günü, Mazeret vb.), Engel Durumu,Finans: Ücret ve Ücret Hesaplamaya Konu Diğer Bilgiler (İkramiye, Yardım vb.)Mesleki Deneyim: İş Deneyimler (Eski çalıştığı firmalar ve görev/unvan), Eğitim Bilgisi (mezuniyet bilgisi, mezun olunan bölüm vb.), Yabancı Dil Bilgisi, Sertifika Bilgisi, Referans Görev/Unvan, Araç kullanma bilgisi (Sürücü Belgesi Durumu ve Sınıfı), Yetenekler (Depo Yönetimi, Yazılım Kullanım Bilgileri, Üretim Sistemleri vb.),Sınav Bilgileri.Finans: Net/Brüt Ücret BeklentisiGörsel Ve İşitsel Kayıtlar: Zoom, Teems, Google Meet gibi araçlarla yapılan iş görüşmesi kayıtlarıDiğer: Özgeçmişinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz.İşleme Amaçları Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesiİşlemenin Hukuki Dayanakları 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun,5/1 Açık Rıza, 5/2-e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,Hukuki gerekçelerine dayanılarak işlenmektedir.Toplama Yöntemleri, kariyer.net üzerinden yapmış olduğunuz başvuruların tarafımızdan fiziksel ve/veya dijital ortamlara kopyalanması şeklinde toplanmaktadır.Aktarılma Amaçları Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiAktarılan Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler VIBRACOUSTIC ‘in Türkiye ve dünya üzerindeki firmalarına aktarılmaktadır.Aktarılma Yöntemleri Kurumsal E-PostaYurtdışına Aktarım VIBRACOUSTIC tarafından işlenen kişisel verileriniz, mail hizmetlerimizin yurtdışı sunucularında host (barınma) edilmesi sebebiyle yurtdışına aktarılmaktadır.3. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kurumumuzun internet adresinde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurarak, formun içinde yazan yöntemlerden birini kullanarak iletebilirsiniz.Önemli Not: Başvurunuzu e-posta yöntemi ile yapacaksanız, e-posta teknolojisi gereği, gönderdiğiniz adrese ulaşmayabilir. Bu durumdan VIBRACOUSTIC sorumlu tutulamaz. Başvurunuzu teyit etmek için 0224 265 19 00 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.VIBRACOUSTIC, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.Saygılarımızla,Veri Sorumlusu : Vibracoustic CV Air Springs Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.Adres : Ata Mh. Bursa Serbest Bölgesi, Orkide Caddesi, No:25 – GEMLİK/BURSAİrtibat Kişisi : Güray AğdaşTelefon : 0224 265 19 00 E-Posta : kvkk@vibracoustic-cvas.com.trKişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri sorumlusu sıfatıyla VIBRACOUSTIC tarafından aydınlatıldığımı ve şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en geç üç (3) iş günü içinde Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Yakacak, Giyim Yardımı, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Buyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Buyer Buyer Maaşları Buyer Nasıl Olunur? Buyer Nedir? Buyer İş İlanları