Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Makine Bakım Müdürü

Vicat Group Türkiye

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Yenimahalle)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

162 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

162 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Baştaş Hazır Beton şirketimizde çalışmak üzere;

 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Ağır vasıta konusunda 10 yıl ve üstü deneyimi olan,
 • Tercihen Otomotiv sektörü deneyimi olan,
 • Ms Office programlarını kullanabilen,
 • Aktif sürücü ehliyeti sahibi,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Organizasyon ve planlama yeteneği gelişmiş,
 • İletişim yönü güçlü,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Analitik düşünebilen, gelişmeye açık,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış, 

adayların başvurularını bekliyoruz.

Sorumluluklar:

 • Yıllık planlı bakım programlarının hazırlanmasını sağlar.
 • Planlı ve plansız bakım faaliyetlerini kesintisiz yürütülmesini sağlar.
 • Belirlenen yönetim prosedürlerine göre kendi görev alanı içine günlük aktiviteleri ilgili diğer birim sorumluları ile koordineli olarak yürütür.
 • Sorumluluk alanı içerisindeki ünitelerde ihtiyaç ve imkânlara en uygun organizasyonları kurar.
 • Rutin yatırımları planlar ve takip eder.
 • Bakım Müdürlüğü yıllık bütçesini hazırlar ve takip eder.

Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)

Bakım Onarım Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Onarım Müdürü Bakım Onarım Müdürü Maaşları Bakım Onarım Müdürü Nasıl Olunur? Bakım Onarım Müdürü Nedir? Bakım Onarım Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

Vicat Group 4 kıtada 11 ülkede çimento, hazır beton ve inşaat malzemeleri alanlarında kaliteli çözümler üretir.

Vicat Group 4 kıtada 11 ülkede çimento, hazır beton ve inşaat malzemeleri alanlarında kaliteli çözümler üretir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİÇalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile çerçevesinde Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla işe alım süreçlerinde işlediğimiz Kişisel Verilerinize ilişkin olarak sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni’nde Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından işe alım süreçlerinde kanuni nedenlerle, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, aramızdaki iş ilişkisinin kurulması ve şirketimizin meşru menfaatleri gereği veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli durumlarda açık rızanıza istinaden aşağıda sayılanlar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde KVKK Madde 5 ve 6 çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerine ilişkin detaylı bilgiye işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Bölümünden ulaşabilirsiniz. • İş başvurusu yapabildiğiniz internet sitemiz, ofis e-mail adresimiz, iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi çalışan kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden, iş görüşmelerimiz ve iş görüşmelerimiz çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla, • Sair şekilde aday çalışanlarımız için oluşturulan anketler, değerlendirmeler üzerinden• İnsan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri, iş başvuruları ve istihdam için profesyonel olarak aracılık eden şirketler ve şahıslar üzerinden yahut profesyonel işi bu olmayıp sizlere referans olan sair kurum, kuruluş ve şahıslar üzerinden,• Şirketimizin hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları gibi üçüncü kişiler aracılığıyla.2. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanız aranmaksızın aday çalışan başvuru, seçim ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, iş ilişkisinin kurulması, pozisyon özelinde yeterliliğinizin değerlendirilmesi ve doğrulanması, şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, şirketimizin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, işe alım süreçlerine ilişkisin sizinle iletişimde bulunulması, referans kişileriyle iletişimde bulunularak verilerin doğrulanması, şirket kadrolamasının ihtiyaçlarını ve uygulamalarının analiz edilmesi ve/veya işe alım süreci ve çalışan idaresinin etkili bir biçimde yönetilmesi amaçları dahilinde işlemektedir. Ayrıca, Şirketimizin ya da grup şirketlerimizin, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarını, güvenliğini, mülkiyetlerini ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkımız kullanabilmemiz amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğümüz olması halinde Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir.İlaveten alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir (Linkedin, Kariyer.net üzerinden alenileştirdiğiniz kişisel veriler).İşe alım sürecinde iş kriterlerinizi sağladığınızın teyidi amacıyla toplanan sağlık verileriniz münhasıran sır saklama yükümlülüğü altında olan iş yeri hekimimiz tarafından işlenmekte ve sadece kriterlerinizi sağlayıp sağlamadığınız konusunda Şirketimize bilgi verilmektedir. 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme SüresiKişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. İstihdam edilmeniz halinde bu süre adaylık sürecindeki Kişisel Verileriniz iş akdinizin sona erdiği süreyi takip eden ve ilgili kanunda belirtilen süre boyunca saklanır. İstihdam edilmemeniz halinde pozisyon kapandığında Kişisel Verileriniz silinmektedir.4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına AktarılmasıŞirket, İşbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Bilgilerinizin Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı 2. bölümünde belirtilen amaç ya da amaçları yerine getirmek için Kişisel Verilerinizi KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanız aranmaksızın yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan insan kaynakları, hukuk danışmanlığı, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan veya Şirketler Topluluğunun organizasyonel yapısı (merkezi departmanlaşma) sebebiyle Grup Şirketleri, iş ortakları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara ve olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.5. Veri Sorumlusunun KimliğiKişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu; Konya Ticaret Sicili nezdinde 2317 sicil numarası ile kayıtlı, 0577000857500015 Mersis numaralı, şirket merkezi Horozluhan Mah. Cihan Sok. No:15 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Konya Çimento Sanayii A.Ş.’dir.6. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında HaklarınızKVKK madde 11 uyarınca Şirket’e başvurarak; (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (iv) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (v) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, (vi) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Bu kapsamda, haklarınıza ilişkin talebinizi Web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.AÇIK RIZA METNİÇalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metnimiz (“Aydınlatma Metni”) uyarınca toplanan Kişisel Verileriniz KVKK Madde 8 kapsamında açık rızanızı vermeniz durumunda aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:I. İşe alım süreçlerinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallar üzerinden toplanan Kişisel Verilerinizin (CV’niz, CV’de yer alan fotoğrafınız, görüşme notları, yapılan anketler vb.) pozisyonunuza göre Şirketimizin dahil olduğu Şirketler Topluluğundaki ilgili grup şirketler tarafınca değerlendirilmek üzere grup şirketlere aktarılmasına onay veriyorsanız ilanımıza başvuru yapınız.II. İlanımıza başvurmanız durumunda Kişisel Verilerinizin, işe yerleştirme süreçlerinde kullanması için onay vermiş sayılacaksınız.

Detaylı Bilgi

Bakım Onarım Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Onarım Müdürü Bakım Onarım Müdürü Maaşları Bakım Onarım Müdürü Nasıl Olunur? Bakım Onarım Müdürü Nedir? Bakım Onarım Müdürü İş İlanları