Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Kadıköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 8 yıl tecrübeli

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

179 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 8 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

179 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

What we expect from you?

 • Bachelor's degree from related departments,
 • 8+ years of relevant experience in multiple HR disciplines, including recruitment, payroll, performance management, employee relations, employee engagement,
 • Knowing the blue and white collar recruitment processes,
 • Structured profile with good organizational skills, able to manage and coordinate priorities in complex environment,
 • Develop and deploy HR strategies to manage and drive the culture, and align the organization for growth,
 • Own the personnel budget and its impact on contribution numbers for the entire organization,
 • Problem solving and coordination skills,


What will you do?

 • Ensuring the growth and development of the courier pool in the field in line with company strategies, generating new ideas,
 • Managing all HR process such as recruitment, payroll, promotion, retention, employee relations and disciplinary actions of all positions,
 • Creating and monitoring personnel budgets,
 • Managing the training system and taking necessary actions in line with the organizational development needs and priorities of the company
 • To follow new trends and add innovations to Vigo's culture,
 • Reporting and presenting all Human Resources processes to the weekly and monthly top management,
 • To take an active role in the development and implementation of all HR processes to be carried out within the company.


Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Maaşları İnsan Kaynakları Müdürü Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Müdürü Nedir? İnsan Kaynakları Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

Vigo, marka ve işletmelerin kurye ihtiyaçlarına çözüm getiren, yenilikçi ve teknoloji odaklı hızlı teslimat platformudur. Dinamik, yaratıcı, etkin ve her biri kendi dalında uzman yetenekleri aynı çatı altında toplayan VİGO'nun bir parçası olmak için bizimle iletişime geçebilirsin.

Vigo, marka ve işletmelerin kurye ihtiyaçlarına çözüm getiren, yenilikçi ve teknoloji odaklı hızlı teslimat platformudur. Dinamik, yaratıcı, etkin ve her biri kendi dalında uzman yetenekleri aynı çatı altında toplayan VİGO'nun bir parçası olmak için bizimle iletişime geçebilirsin.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma MetniVigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) olarak, çalışan adaylarının kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.I. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Dayandığımız Hukuki Sebepler Nelerdir?Kişisel verileriniz, fiziki ortamlar, e-posta, telefon şeklindeki iletişim kanalları, bilgi sistemleri ve işe alım portalları aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.II. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, kimlik, iletişim, mesleki deneyim, özgeçmiş ve referans bilgisi ile iş başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin verileriniz işlenmektedir.III. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Şirket’in, kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla işlediğine dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:• Adayın becerilerini, niteliklerini, başvurulan pozisyona ve Şirket’in politika ve kurallarına uygunluğunu değerlendirmek,• Uygun bulunması durumunda çalışan adayına iş teklifi yapmak,• Adayın iş teklifini kabul etmesi halinde işe yerleştirilmesi süreçlerini yürütmek.Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerini yürütmek ve bu kapsamda adaya ilişkin seçme ve değerlendirme süreçlerini yürütmek.• Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:• Çalışan adayının işe alım sürecinde referans kontrolü gerçekleştirmek,• İnsan kaynakları ve işe alım süreçlerini planlamak ve yürütmek,• İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi. Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:• Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).IV. Kişisel Verilerinizi Kimler ile Paylaşıyoruz?Kişisel verileriniz, “Kişisel verileri işleme amaçlarımız ve hukuki sebeplerimiz nelerdir?” başlığındaki amaçlar doğrultusunda, iş süreçlerimizin yürütülmesinde destek aldığımız tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin, çalışanlarımıza ilişkin yasal bildirimler yapmamız gereken durumlarda), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.V. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca,• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize daha önce bildirdiğiniz, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden KVKK@vigo.ist adresine e-posta göndererek veya Nidakule İş Merkezi Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. No:18 K:7 Bağ.No.16 Kadıköy/İstanbul adresine posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Maaşları İnsan Kaynakları Müdürü Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Müdürü Nedir? İnsan Kaynakları Müdürü İş İlanları