Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kıdemli Mobil Uygulama Geliştiricisi

Vodafone Mobile Operations LTD

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kuzey Kıbrıs T.C, Lefkoşa, KKTC Diğer
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Görev Tanımı;

·       Diğer departmanlardan gelen taleplere göre hizmet ve ürün geliştirir, kodlamasını ve dağıtımını yapar,

·       Yeni tarife ve kampanyaları analiz eder, tasarlar ve geliştirir,

·       Kullanılan yazılım ve sistemlerin verimliliğini, performansını kontrol eder, bakım ve onarımını düzenli olarak yapar,

·       AnkA programının geliştirilmesi ve kodlamasını yapar,

·       Bilgi teknolojileri sistemlerinin 7/24 performans takibi, bakım, onarım ve geliştirmelerini yapar,

·       Kullanıcı şikayetlerini inceler, çözüm için destek sunar,

 

 

 Aranılan Nitelikler:

  • Üniversitelerin 4 yıllık Bilgisayar, Yazılım, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
  • Alanında en az 2 yıl tecrübesi olan,
  • İleri seviye İngilizce bilgisi olan,
  • Java ve Kotlin yazılım dillerine hakim,
  • Android SDK konusunda bilgi sahibi,
  • Kullanıcı deneyimi, görsel tasarımlar ve kullanıcı hikayelerine dayalı Andorid uygulaması geliştirebilen,
  • iOS platformunda Swift dili ile çalışma deneyimi olan,
  • Web Hizmetlerini anlaanlayan ve mobil uygulamalarda kullanabilen,
  • J2EE ile Restfull Service Geliştirme,
  • GIT veya benzer kaynak kontrolü bilgisi olan,
COVID-19 Bilgilendirmesi: İçinde bulunduğumuz dönem dolayısı adaylarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği nedeni ile işe alım süreçlerimizi online gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yendien duyurulana kadar işe alım ve oryantasyon süreçlerimiz de dijital ortamda yapılacaktır. 


**İş ilanı için şirketimize göndereceğiniz özgeçmişteki kişisel verileriniz, ilanın değerlendirme süresince ilgili departman tarafından yalnızca başvurmuş olduğunuz ilan için değerlendirilecek ve işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, bu amaçla bağlı ve sınırlı olmak şartı ile muhafaza edilerek işlenecek olup, başvuru yapmış olduğunuz iş ilanı kapatıldıktan sonra kişisel verilerinizi içerir bilgiler ve/veya özgeçmişiniz sistemlerimizden derhal imha edilecektir.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Mobil Uygulama Geliştiricisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mobil Uygulama Geliştiricisi Mobil Uygulama Geliştiricisi Maaşları Mobil Uygulama Geliştiricisi Nasıl Olunur? Mobil Uygulama Geliştiricisi Nedir? Mobil Uygulama Geliştiricisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

VODAFONE TÜRKİYE ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİNKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİVodafone Türkiye Çalışan Adayları İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Vodafone Türkiye iş ilanlarına başvuru yapan kişilere (“Çalışan Adayları” veya “Aday”) ilişkin kişisel verilerin elde edilme yöntemi, işlenme amaçları, aktarıldığı üçüncü kişiler ve Çalışan Adaylarının ilgili kişi sıfatıyla sahip olduğu hakları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.Vodafone iş ilanlarına yapmış olduğunuz başvuru kapsamında kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat ile Aydınlatma Metnine uygun şekilde işlenecektir.Veri Sorumlusunun KimliğiAydınlatma Metninde yer alan “Vodafone Türkiye” ifadesi Türkiye’de kurulmuş olan ve “Vodafone” markası ile faaliyet gösteren topluluk şirketlerinin tamamını ifade eder. Adaylar, başvuru yaptıkları Vodafone Türkiye iş ilanında belirtilen pozisyonu açan topluluk şirketi tarafından istihdam edilirler. İşveren sıfatından bağımsız olarak başvuruların değerlendirilmesi sürecindeki veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu, Büyükdere Caddesi No: 251 Maslak, 34398, Sarıyer / İstanbul adresinde yerleşik Vodafone Holding AŞ’dir (“Vodafone”).Kişisel Verilerinizin Elde Edilme YöntemiÇalışan Adaylarının kişisel verileri, başvurunun yapılma şekline göre farklı kanallardan elde edilebilir. Başvuru Vodafone’un kendi kariyer platformu üzerinden doğrudan Vodafone’a yapılabileceği gibi LinkedIn ve Kariyer.net gibi 3. Kişi platformlar (“Kariyer Platformları”) üzerinden de yapılabilir.Kariyer Platformu üzerinden başvuru yapmanız halinde, kişisel verileriniz elektronik ortamda Vodafone’a aktarılır. Kariyer Platformlarının üyelik ve başvuru süreçleri kendilerince belirlenir. Kariyer Platformlarına üyelik ve burada yapılan başvurular kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından, Kariyer Platformu ayrı bir veri sorumlusudur. Kariyer Platformları ile olan ilişkiniz bakımından, ilgili platformun kullanıcı/üyelik sözleşmesi ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatmada belirtilen hususlar geçerlidir. Başvurunuz kapsamında, Kariyer Platformunda bulunan kişisel verilerinizin Vodafone’a aktarılmasıyla Vodafone veri sorumlusu sıfatını kazanır.Vodafone’da hangi kişisel verileriniz işlenir?Başvurunuzu Kariyer Platformlarının formlarını doldurmak suretiyle ve/veya önceden hazırlamış olduğunuz özgeçmişinizi Vodafone’a göndermek suretiyle yapmanız halinde ilgili formda veya özgeçmişinizde yer alması öngörülen;• Kimlik bilgileri (Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası gibi)• İletişim bilgileri (GSM numarası, e-posta adresi gibi)• Eğitim bilgileri (Mezun olunan okullar/bölümler, diğer eğitim programları gibi)• Çalışma tecrübesi (Çalışılan/staj yapılan işyerleri, sivil toplum kuruluşları gibi)• Yetkinlik bilgileri (Yetenekler, sertifikalar gibi)• Görüşme Değerlendirme verileri (Ön değerlendirme süreçleri, anketler vb aracılığıyla elde edilen bilgiler, görüşmeye davet edilmeniz halinde mülakat esnasında alınan notlar gibi.)Kategorilerindeki kişisel verileriniz işlenecektir. Önceden hazırlanmış bir özgeçmiş ile başvuru yapmanız durumunda –her özgeçmişin içeriği hazırlayan kişiye göre farklılık gösterebileceği için– Vodafone tarafından öngörülemeyen ancak özgeçmişinizde yer alan diğer kişisel verileriniz, başvurunuzun değerlendirmesi bakımından gerekli olması halinde işlenebilecektir.Vodafone, Adayların yapacağı başvuru esnasında referans kişilerin başta belirtilmesini talep etmez. Ancak yürütülecek süreçte referans kişiler ile görüşme aşamasına gelinmesi durumunda, referans olarak görüşülecek kişileri belirtmeniz istenebilir. Bu durumda paylaşacağınız ad-soyadı, iletişim bilgileri referans kişiye ait kişisel bilgilerdir. Referans olarak belirteceğiniz kişilere önceden bu hususta bilgi vermek ve taraflarıyla iletişime geçileceği konusunda onaylarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Başvurunuz esnasında belirtmiş olduğunuz veyahut süreçte Vodafone’un talebi ile belirteceğiniz referans kişilere ait bilgiler, size ilişkin kişisel veriler kabul edilerek işbu Bildirime uygun olarak işlenecek ve korunacaktır.Kişisel verileriniz hangi amaçlarla ve hangi veri işleme şartları kapsamında işlenir?Kişisel verileriniz;• Genel bir iş başvurusunda bulunmanız durumunda, açık pozisyonlar için uygunluğunuzun değerlendirilmesi,• Belli bir pozisyona başvurmanız durumunda, ilgili pozisyon için uygunluğunuzun değerlendirilmesi,• İş başvurunuza ilişkin görüşmeye davet edilecek olmanız halinde, tarafınızla iletişime geçilebilmesi ve görüşmenizin planlanabilmesi,• Referans kişi belirtmeniz halinde bu kişilerle iletişime geçilerek görüşme yapılması,• Başvurunuz esnasında belirtmiş olduğunuz bilgilerinin doğruluğunun ve güncelliğinin teyit edilebilmesi,• İşe alım sürecindeki deneyiminizin ve memnuniyetinizin ölçümlenmesi,• İş başvurunuza ilişkin hukuki bir uyuşmazlık ortaya çıkması halinde Vodafone’un hak ve menfaatlerinin korunabilmesiAmaçlarıyla ve Kanunun 5’inci maddesinde belirtilen;• İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,• Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması,Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecektir.Ayrıca açık rıza vermeniz durumunda, kişisel verileriniz, başvurduğunuz pozisyon dışında ileride Vodafone Türkiye nezdinde açılabilecek farklı pozisyonlara uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve bu pozisyonlar için tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla da işlenebilecektir. Kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında hangi 3. kişilere aktarılır?Kişisel verileriniz, işbu Bildirimde belirtilen amaçların birinin veya birkaçının gerçekleştirilebilmesi amacıyla;• İş başvurusu gerçekleştirdiğiniz pozisyonu açan ilgili Vodafone Türkiye şirketine,• Vodafone adına işe alım süreçlerini yöneten insan kaynakları şirketlerine,• Vodafone adına işe alım ön görüşmelerini yürüten/planlayan yurt dışındaki Vodafone şirketlerine,• Success Factor, EVO, SAP, Taleo gibi yurt dışında bulunan ve Vodafone Türkiye’nin dünya çapında uzantıları ile ortak kullanılan veri tabanı ve sistemlere,• İşe alım sürecinize ilişkin memnuniyetinizin ölçümlenebilmesi için Vodafone’un çalıştığı anket ve araştırma firmalarına• Başvurunuza ilişkin bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlaraAktarılabilecektir.Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?Kişisel verilerinizin Vodafone tarafından ne kadar süreyle saklanacağı, iş başvurunuza ilişkin sürecin sonucuna göre değişiklik gösterir:• Başvurunuz sonucunda işe alınmanız halinde, Vodafone çalışanı olacağınız için şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz, çalışanlara ilişkin şirket politikalarında belirlenen süre kadar saklanır.• Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ise;o Açık rızanız olması halinde, ileride başvurduğunuz pozisyona benzer nitelikte iş ilanları açılması ve açık pozisyona uygun bir aday olmanız halinde tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla, ilk başvurunuzdan itibaren 2 (iki) yıl süreyle saklanır. Ancak bu süre içerisinde her zaman açık rızanızı geri alarak kişisel verilerinizin imha edilmesini talep etme hakkınız saklıdır.o İş başvurunuz ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere, kimlik bilgileriniz ile Vodafone’a iş başvuru yaptığınız bilgisi ve başvuru sürecinde tarafınızla gerçekleştirilen iletişimlere dair bilgiler, sürecin sona ermesinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle muhafaza edilecek, başka bir amaçla işlenmeyecektir.Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar nelerdir?Vodafone tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak, Kanun uyarınca;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.Bu haklar kapsamında Vodafone’a yapacağınız başvuruyu, aşağıdaki bağlantıda belirtilen KVKK İlgili Kişi Talep Formunu* doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlamış olduğunuz bir dokümanı;1) Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 251 Maslak, 34398, Sarıyer / İstanbul adresine (Noter kanalı, taahhütlü posta vb. yollarla) göndererek veya2) vodafoneholding @ hs03 . kep . tr adresine elektronik imzalı olarak ileterek veyahut3) Vodafone’a daha önce bildirilmek ve teyit edilerek ilgili şirket sistemlerine kayıt edilmiş olmak koşuluyla e-posta adresinizden kisiselverilerinkorunmasi @vodafone. com adresine göndererek gerçekleştirebilirsiniz.Başvurunuzun daha etkin bir şekilde karşılanabilmesi için “çalışan adayı” sıfatıyla başvuruda bulunduğunuzu lütfen belirtiniz ve varsa talebinize konu bilgi ve belgeleri ekleyiniz.* KVKK İlgili Kişi Talep Formu – https : / / www. vodafone. com. tr / VodafoneHakkinda / KVKK - ilgili - kisi - talep - formu.pdf VODAFONE ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANIİşbu Vodafone Çalışan Adayı Açık Rıza Beyanı ile Vodafone Türkiye Topluluk Şirketlerine yapmış olduğum iş başvurum kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin, veri sorumlusu sıfatıyla Vodafone Holding AŞ (“Vodafone”) tarafından Vodafone Türkiye Çalışan Adayları İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile tarafıma bilgilendirme yapıldığını beyan ederim.İş başvurum kapsamında Vodafone’a belirttiğim veya Kariyer Platformları tarafından Vodafone’a aktarılan kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda;• Vodafone Türkiye topluluk şirketlerine aktarılmasına,• Vodafone adına işe alım ön görüşmelerini yürüten/planlayan yurt dışındaki Vodafone şirketlerine aktarılmasına,• Success Factor, EVO, SAP, Taleo gibi yurt dışında bulunan ve Vodafone Türkiye’nin dünya çapında uzantıları ile ortak kullanılan veri tabanı ve sistemlere aktarılmasına ve• İleride başvurduğum pozisyona benzer nitelikte iş ilanları açılması ve açık pozisyona uygun bir aday olmam halinde tarafımla iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmesine onay veriyorum.

Detaylı Bilgi

Vodafone Mobile Operations LTD İş İlanları

Mobil Uygulama Geliştiricisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mobil Uygulama Geliştiricisi Mobil Uygulama Geliştiricisi Maaşları Mobil Uygulama Geliştiricisi Nasıl Olunur? Mobil Uygulama Geliştiricisi Nedir? Mobil Uygulama Geliştiricisi İş İlanları