Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Hasanoğlan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

196 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

196 başvuru

Departman

Mühendislik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1918 yılında kurulan Votorantim Grubu, dünyanın öncü uluslararası şirketleri arasında yer almakta olup, yirmiden fazla ülkede çimento, beton, madencilik, metalürji (alüminyum, çinko ve nikel), demir, selüloz, finans ve gıda sektörüne kadar değişen alanlarda faaliyet göstermektedir.

Votarantim Cimentos’un ise temel faaliyet alanı çimento olmakla birlikte; Şirket, beton, agrega, harç üretimi ve pazarlama faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir. Doğrudan yabancı sermayeli olan Votorantim Cimentos, Türkiye’de ise faaliyetlerini İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer alan çimento fabrikaları ile hazır beton tesislerinde yürütmektedir.  

Şirketimizin Hasanoğlan (Ankara) FabrikasındaElektrik Otomasyon Formeni olarak görevlendirilmek üzere;

 • Meslek Lisesi Elektrik veya Makine Bölümleri mezunu,
 • B sınıfı sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan
 • Endüstriyel tesislerde çalışabilmek için gerekli MYK belgelerine sahip,
 • Benzer pozizyonlarda en az 8 yıl bilgi ve tecrübe sahibi.
 • Planlama ve organizasyon yeteneği olan
 • Güçlü iletişim becerisine sahip ve olumlu iş ilişkilerine önem veren
 • Tercihen Siemens PLC ve HMI’lar ile tecrübesi olan
 • Arıza ve problem çözme yeteneği gelişmiş


çalışma arkadaşı aramaktayız.


İş Tanımı

 • Fabrika içerisindeki elektriksel riskleri belirleyerek, raporlamak, giderilmesine katkı sağlama,
 •  Fabrikasının Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu’nun gereklerini yerine getirerek, yasal mevzuata uygun bir şekilde çalışmak ve Elektrik-Otomasyon Ekibini buna uygun olarak yönetmek,
 • Fabrikada meydana gelen arızalarda arızaya müdahale etmek, arızanın giderimi konusunda kendine bağlı ekipleri etkin bir şekilde yönetmek ve bağlı amirine arızayı rapor etmek. 
 • Votorantim Cimentos üst yönetimi tarafından belirlenmiş prosedürler, İSG ve Etik kurallar çerçevesinde iş sorumluluklarını gerçekleştirmek.


“Votorantim Cimentos'ta ayrımcılığı ve ön yargıyı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunun için ırk, din, yaş grubu, cinsiyet, politik görüş, milliyet, medeni hal, cinsel yönelim, engellilik halinden bağımsız olarak tüm insanları kucaklıyoruz.”

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun)

Elektrik Formeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Formeni Elektrik Formeni Maaşları Elektrik Formeni Nasıl Olunur? Elektrik Formeni Nedir? Elektrik Formeni İş İlanları
Hakkımızda

1918 yılında kurulan ve dünyanın öncü uluslararası şirketleri arasında yer alan Votorantim Grubu, yirmiden fazla ülkede çimento, beton, madencilik, metalürji (alüminyum, çinko ve nikel), demir, selüloz, finans ve gıda sektörüne kadar değişen alanlarda faaliyet göstermektedir. Votorantim Cimentos’un ise temel faaliyet alanı çimento olmakla birlikte; Şirket, beton, agrega, harç üretimi ve pazarlama faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir. Doğrudan yabancı sermayeli olan Votorantim Cimentos, Türkiye’de ise faaliyetlerini İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer alan çimento fabrikaları ile hazır beton tesislerinde yürütmektedir.

1918 yılında kurulan ve dünyanın öncü uluslararası şirketleri arasında yer alan Votorantim Grubu, yirmiden fazla ülkede çimento, beton, madencilik, metalürji (alüminyum, çinko ve nikel), demir, selüloz, finans ve gıda sektörüne kadar değişen alanlarda faaliyet göstermektedir. Votorantim Cimentos’un ise temel faaliyet alanı çimento olmakla birlikte; Şirket, beton, agrega, harç üretimi ve pazarlama faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir. Doğrudan yabancı sermayeli olan Votorantim Cimentos, Türkiye’de ise faaliyetlerini İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer alan çimento fabrikaları ile hazır beton tesislerinde yürütmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

PERSONEL ADAYIKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRMESİ1. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.2.1. İş Başvuru Formunda Yer Alan Bilgiler2.1.1. Ad2.1.2. Soyad2.1.3. Doğum Yeri2.1.4. Doğum tarihi2.1.5. Cinsiyet2.1.6. Medeni Hali2.1.7. Fotoğraf2.2. Adli sicil kayıt bilgileri2.3. Mali bilgiler2.3.1. İş dışı faaliyet bilgileri2.3.2. Kişisel Yatırım İşlem Bilgileri2.3.3. Kişisel Mal Bildirimi2.3.4. Banka hesap bilgisi2.3.5. Maaş bilgisi2.4. İletişim Bilgileri2.4.1. Yasal Yerleşim Yeri2.4.2. Ev Telefonu Numarası2.4.3. Cep telefonu Numarası2.4.4. Kişisel e-posta adresi2.4.5. Kişisel Kayıtlı elektronik posta adresi2.5. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara (dernek, vakıf, vb) üyelik bilgileri2.6. Sağlık Bilgileri2.7. Eski İşyeri Bilgisi2.7.1. Bonservis veya Çalışma Belgesi2.7.2. Kümülatif gelir vergisi matrahını gösterir belge2.8. Eğitim Bilgileri2.8.1. Diplomadaki bilgiler2.8.2. Sertifikalardaki bilgiler2.9. Askerlik Bilgileri2.9.1. Askerlik yaptığı yer2.9.2. Askerlik başlangıç ve bitiş tarihi2.10. Aile bilgileri2.10.1. Aile Nüfus Kayıt Tablosundaki Bilgiler2.11. Referans bilgileri2.12. Özgeçmişinizde belirtilen diğer bilgiler2.13. İş yeri kayıtları2.13.1. İşyerine giriş çıkış bilgisi ve görüntüsü kayıtları2.13.2. Kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız;3. Veri envanterine kayıtlı verilerin işlenmesi; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.3.1. Şirket’in faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi,3.2. Verilerin merkezileştirilmesi,3.3. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,3.4. Yasal taleplerin oluşturulması, ileri sürülmesi ve savunulması,3.5. Herhangi bir hukuki yargılama süreci ile ilgili olarak (ileriye yönelik hukuki veya düzenleyici süreçler dâhil olmak üzere), işbirliği, hukuki görüş almak ve yasal taleplerin oluşturulması ve ileri sürülmesi için hukuksal talepler,3.6. İşe alım sürecinde işe alım politikalarının yönetimi,3.7. Bir kişinin kimliğinin tespiti ve teyidi, ve bununla ilgili hukuki inceleme gerçekleştirilmesi. Bu, bir kredi referans kuruluşu, dolandırıcılık önleme kuruluşu ve/veya acentelerimiz olarak hareket eden diğer üçüncü tarafların kullanılmasını ve dolayısıyla verilerinizin bu taraflarca anılan amaç doğrultusunda işlenmesini içerebilir. Aynı zamanda bu, hükümet ve/veya emniyet teşkilatının kamuya açık bulunan yaptırımlar listesinde taramayı içerebilir,3.8. Dolandırıcılık ve diğer suç veya yolsuzlukların veya iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi,3.9. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca resmi atamaların gerçekleştirilmesi3.10. Çalışanların profesyonel ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi3.11. Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve ücretlendirmenin planlanması,3.12. Çalışanlara tanınan menfaatlerin yönetilmesi,3.13. Şirket içinde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi,3.14. Mevzuatın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlar için izleme ve kontrol amacıyla gerçekleştirilen tüm çalışmalarda Şirket’in sağlamış olduğu donanım ve yazılım üzerinden ve/veya Grup’un faaliyetleri kapsamında yapılan iletişimin izlenmesi ve kontrol edilmesi,3.15. Grup'un içerisindeki İnsan Kaynakları yönetiminin yürütülmesi için gerekli olan bilgisayar uygulamalarının, elektronik haberleşmenin ve internet ve dosyalama sistemlerinin yönetilmesi ve bakımı,3.16. Güvenlik sebepleri doğrultusunda binalara erişim kontrolü,3.17. İş sağlığı ve güvenliği,3.18. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi. Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda düzenlendiği şekilde şirket ile olan iş ilişkinizin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl sonra silinecektir.4. Kişisel verilerinizin aktarılması, Grup bünyesindeki herhangi bir kuruluşa, iştiraklerine ve bağlı şirketlere, temsilcilerine, denetçilerine, hizmet sağlayıcılarına, düzenleyicilerine, idari veya kanuni icra mercilerine, kredi referans kuruluşlarına, dolandırıcılık önleme kurumlarına veya yukarıda yer verilen veri işleme amaçları doğrultusunda makul olarak gerekli gördüğümüz herhangi bir kişiye, sözleşmesel hak ve/veya yükümlülüklerimizin devrine ilişkin olarak iş faaliyetlerimizin halihazırdaki veya potansiyel alıcılarına ve bunların ilgili danışmanlarına ve sigortacılarına, işçi işveren ilişkisini yönetme görevini üstlenen veya iş biriminize ilişkin hizmet sağlayan herhangi bir üçüncü kişi hizmet sağlayıcıya açıklanabilecektir.5. Kişisel Verilerinizin Güvenliği ; Bilgi Güvenliği Politikasında belirtildiği Üzere Şirket; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Herhangi bir bilginin yanlış olması veya güncel olmaması halinde, İnsan Kaynakları Departmanı ile derhal iletişime geçme hak ve yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Şirket söz konusu bilgiyi düzeltecek, güncelleyecek, silecek veya kaldırabilecektir.6. Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:6.1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;6.2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;6.3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;6.4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;6.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;6.6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;6.7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;6.8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;6.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.6.10. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak İnsan Kaynakları Birimi’ne iletebilirsiniz.7. Yükümlülükleriniz Üçüncü bir kişinin kişisel verisini bize verdiğiniz takdirde söz konusu kişinin, Kanun kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Özgeçmişinizde belirtilen önceki işyeri çalışanları ve referanslarınıza ilişkin iletişim bilgilerini açık rızaları ile alıp bize bildirdiğinizden emin değilseniz bu bilgileri özgeçmişinizden çıkartmalısınız.Kişisel verilerimin ve hassas, özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve ifşa edilmesi hakkında bilgilendirildim ve yukarıdakilere onay veriyorum.TC KİMLİK NO:AD - SOYAD :TARİH :İMZA

Detaylı Bilgi

VOTORANTİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş İş İlanları

Elektrik Formeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Formeni Elektrik Formeni Maaşları Elektrik Formeni Nasıl Olunur? Elektrik Formeni Nedir? Elektrik Formeni İş İlanları