Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Human Resources Business Partner

Votorantim Cimentos

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Human Resources

Human Resources

Application Count

482 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

482 application

Department

Human Resources

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Who We Are

As one of the leading multinational companies, Votorantim, founded in 1918, presents in more than 20 countries in following segments: cement, metals, steel, energy, pulp, agribusiness, finance, orange juice. 

Votorantim Cimentos, which become prominent with its operational and management excellence, started its operations in Brazil in 1933. Votorantim Cimentos, is the strongest Company in Brazil and the 6th largest company in the cement sector. The company operates its business in America, Europe, Africa and Asia regions. 

What We Are Looking For

We are eager to welcome a team member as Human Resources Business Partner who will be assigned for conducting Human Resources operational tasks remotely for the plants in Head Office at Ankara.

Required Qualifications

 • Bachelor degree on related fields, master degree on Human Resources Management is a plus,
 • Minimum 5 years of experience for the operations below;

                  o   Payroll and Social Security Practices,

                  o   Recruitment (especially for Blue Collar), Learning & Development, Career Planning, Performance Management,

                  o   Internal communication and industrial relations,

 • Experience on Heavy Industry and/or Cement sector,
 • Good knowledge of both MS Office and SAP,      
 • Active driver with B segment driver license,
 • No travel restriction,
 • Good command of English language,
 • No military obligation for male candidates.

Required Soft Skills

 • Communication skills
 • Active listening
 • Result orientation
 • Competent in the field of human relations
 • Representation skill
 • Systematic and analytical thinking
 • Planning and organization skill

What You’ll Do

This position is responsible for mainly conducting Payroll and Social Security Practices for the plant employees, Subcontract Management, Recruitment for the Blue Collar positions, Budget Management, keeping close contact with the Union representatives and supporting Learning & Development, Career Planning, Performance Management operations.

What We Offer

 • Market competitive benefits,
 • 20 days of vacation plus public holidays,
 • Trust based working hours,
 • Well engaged and diverse team made up of over 11 countries,
 • Commitment for taking positive action on our carbon footprint, aka sustainability targets,
 • Dedication for employees’ wellness with sport support, health checks etc.

 

Votorantim Cimentos is an organization committed to “Diversity & Inclusion” and regarding this mindset we don’t discriminate neither candidates nor employees whether their age, gender etc. We define diversity as having an open mind to respect different ideas, opinions and identity, making us, in fact, complete.

 

Preferred Candidate

5 - 8 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)
Class B

İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları İş Ortağı İnsan Kaynakları İş Ortağı Maaşları İnsan Kaynakları İş Ortağı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları İş Ortağı Nedir? İnsan Kaynakları İş Ortağı İş İlanları
Hakkımızda

1918 yılında kurulan ve dünyanın öncü uluslararası şirketleri arasında yer alan Votorantim Grubu, yirmiden fazla ülkede çimento, beton, madencilik, metalürji (alüminyum, çinko ve nikel), demir, selüloz, finans ve gıda sektörüne kadar değişen alanlarda faaliyet göstermektedir. Votorantim Cimentos’un ise temel faaliyet alanı çimento olmakla birlikte; Şirket, beton, agrega, harç üretimi ve pazarlama faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir. Doğrudan yabancı sermayeli olan Votorantim Cimentos, Türkiye’de ise faaliyetlerini İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer alan çimento fabrikaları ile hazır beton tesislerinde yürütmektedir.

1918 yılında kurulan ve dünyanın öncü uluslararası şirketleri arasında yer alan Votorantim Grubu, yirmiden fazla ülkede çimento, beton, madencilik, metalürji (alüminyum, çinko ve nikel), demir, selüloz, finans ve gıda sektörüne kadar değişen alanlarda faaliyet göstermektedir. Votorantim Cimentos’un ise temel faaliyet alanı çimento olmakla birlikte; Şirket, beton, agrega, harç üretimi ve pazarlama faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir. Doğrudan yabancı sermayeli olan Votorantim Cimentos, Türkiye’de ise faaliyetlerini İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer alan çimento fabrikaları ile hazır beton tesislerinde yürütmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

PERSONEL ADAYIKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRMESİ1. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.2.1. İş Başvuru Formunda Yer Alan Bilgiler2.1.1. Ad2.1.2. Soyad2.1.3. Doğum Yeri2.1.4. Doğum tarihi2.1.5. Cinsiyet2.1.6. Medeni Hali2.1.7. Fotoğraf2.2. Adli sicil kayıt bilgileri2.3. Mali bilgiler2.3.1. İş dışı faaliyet bilgileri2.3.2. Kişisel Yatırım İşlem Bilgileri2.3.3. Kişisel Mal Bildirimi2.3.4. Banka hesap bilgisi2.3.5. Maaş bilgisi2.4. İletişim Bilgileri2.4.1. Yasal Yerleşim Yeri2.4.2. Ev Telefonu Numarası2.4.3. Cep telefonu Numarası2.4.4. Kişisel e-posta adresi2.4.5. Kişisel Kayıtlı elektronik posta adresi2.5. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara (dernek, vakıf, vb) üyelik bilgileri2.6. Sağlık Bilgileri2.7. Eski İşyeri Bilgisi2.7.1. Bonservis veya Çalışma Belgesi2.7.2. Kümülatif gelir vergisi matrahını gösterir belge2.8. Eğitim Bilgileri2.8.1. Diplomadaki bilgiler2.8.2. Sertifikalardaki bilgiler2.9. Askerlik Bilgileri2.9.1. Askerlik yaptığı yer2.9.2. Askerlik başlangıç ve bitiş tarihi2.10. Aile bilgileri2.10.1. Aile Nüfus Kayıt Tablosundaki Bilgiler2.11. Referans bilgileri2.12. Özgeçmişinizde belirtilen diğer bilgiler2.13. İş yeri kayıtları2.13.1. İşyerine giriş çıkış bilgisi ve görüntüsü kayıtları2.13.2. Kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız;3. Veri envanterine kayıtlı verilerin işlenmesi; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.3.1. Şirket’in faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi,3.2. Verilerin merkezileştirilmesi,3.3. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,3.4. Yasal taleplerin oluşturulması, ileri sürülmesi ve savunulması,3.5. Herhangi bir hukuki yargılama süreci ile ilgili olarak (ileriye yönelik hukuki veya düzenleyici süreçler dâhil olmak üzere), işbirliği, hukuki görüş almak ve yasal taleplerin oluşturulması ve ileri sürülmesi için hukuksal talepler,3.6. İşe alım sürecinde işe alım politikalarının yönetimi,3.7. Bir kişinin kimliğinin tespiti ve teyidi, ve bununla ilgili hukuki inceleme gerçekleştirilmesi. Bu, bir kredi referans kuruluşu, dolandırıcılık önleme kuruluşu ve/veya acentelerimiz olarak hareket eden diğer üçüncü tarafların kullanılmasını ve dolayısıyla verilerinizin bu taraflarca anılan amaç doğrultusunda işlenmesini içerebilir. Aynı zamanda bu, hükümet ve/veya emniyet teşkilatının kamuya açık bulunan yaptırımlar listesinde taramayı içerebilir,3.8. Dolandırıcılık ve diğer suç veya yolsuzlukların veya iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi,3.9. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca resmi atamaların gerçekleştirilmesi3.10. Çalışanların profesyonel ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi3.11. Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve ücretlendirmenin planlanması,3.12. Çalışanlara tanınan menfaatlerin yönetilmesi,3.13. Şirket içinde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi,3.14. Mevzuatın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlar için izleme ve kontrol amacıyla gerçekleştirilen tüm çalışmalarda Şirket’in sağlamış olduğu donanım ve yazılım üzerinden ve/veya Grup’un faaliyetleri kapsamında yapılan iletişimin izlenmesi ve kontrol edilmesi,3.15. Grup'un içerisindeki İnsan Kaynakları yönetiminin yürütülmesi için gerekli olan bilgisayar uygulamalarının, elektronik haberleşmenin ve internet ve dosyalama sistemlerinin yönetilmesi ve bakımı,3.16. Güvenlik sebepleri doğrultusunda binalara erişim kontrolü,3.17. İş sağlığı ve güvenliği,3.18. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi. Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda düzenlendiği şekilde şirket ile olan iş ilişkinizin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl sonra silinecektir.4. Kişisel verilerinizin aktarılması, Grup bünyesindeki herhangi bir kuruluşa, iştiraklerine ve bağlı şirketlere, temsilcilerine, denetçilerine, hizmet sağlayıcılarına, düzenleyicilerine, idari veya kanuni icra mercilerine, kredi referans kuruluşlarına, dolandırıcılık önleme kurumlarına veya yukarıda yer verilen veri işleme amaçları doğrultusunda makul olarak gerekli gördüğümüz herhangi bir kişiye, sözleşmesel hak ve/veya yükümlülüklerimizin devrine ilişkin olarak iş faaliyetlerimizin halihazırdaki veya potansiyel alıcılarına ve bunların ilgili danışmanlarına ve sigortacılarına, işçi işveren ilişkisini yönetme görevini üstlenen veya iş biriminize ilişkin hizmet sağlayan herhangi bir üçüncü kişi hizmet sağlayıcıya açıklanabilecektir.5. Kişisel Verilerinizin Güvenliği ; Bilgi Güvenliği Politikasında belirtildiği Üzere Şirket; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Herhangi bir bilginin yanlış olması veya güncel olmaması halinde, İnsan Kaynakları Departmanı ile derhal iletişime geçme hak ve yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Şirket söz konusu bilgiyi düzeltecek, güncelleyecek, silecek veya kaldırabilecektir.6. Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:6.1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;6.2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;6.3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;6.4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;6.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;6.6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;6.7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;6.8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;6.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.6.10. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak İnsan Kaynakları Birimi’ne iletebilirsiniz.7. Yükümlülükleriniz Üçüncü bir kişinin kişisel verisini bize verdiğiniz takdirde söz konusu kişinin, Kanun kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Özgeçmişinizde belirtilen önceki işyeri çalışanları ve referanslarınıza ilişkin iletişim bilgilerini açık rızaları ile alıp bize bildirdiğinizden emin değilseniz bu bilgileri özgeçmişinizden çıkartmalısınız.Kişisel verilerimin ve hassas, özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve ifşa edilmesi hakkında bilgilendirildim ve yukarıdakilere onay veriyorum.TC KİMLİK NO:AD - SOYAD :TARİH :İMZA

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Yemekhane, Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik.

Votorantim Cimentos İş İlanları

İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları İş Ortağı İnsan Kaynakları İş Ortağı Maaşları İnsan Kaynakları İş Ortağı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları İş Ortağı Nedir? İnsan Kaynakları İş Ortağı İş İlanları