Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Manisa(Merkez)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

578 başvuru

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

578 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Projelerimizde dönemsel ve Vardiya Şefi olarak görev alacak, iyi bir ekipte görev almak isteyen çalışma arkadaşları arıyoruz.

İş Tanımı: 

Üretim destek elemanlarından oluşan kadronun yönetilmesine destek vermek,

İSG ve HSE gözlemleri yaparak uygunsuzlukları tespit ederek öncelik durumuna göre raporlamak.

·         En az ilköğretim mezunu,

·         En az 1(bir) yıl vardiya şefi olarak çalışma tecrübesine sahip,

·         Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli,

·         Vardiyalı olarak çalışmaya uyum sağlayabilecek,

·         Takım çalışması, iletişim, iş sağlığı güvenliği kurallarına uyum, sorumluluk üstlenme, yetkinliklerine sahip takım arkadaşları aranmaktadır.


Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli

Vardiya Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Vardiya Şefi Vardiya Şefi Maaşları Vardiya Şefi Nasıl Olunur? Vardiya Şefi Nedir? Vardiya Şefi İş İlanları
Hakkımızda

Yaklaşım Danışmanlık ve İnsan Kaynakları

Yaklaşım Danışmanlık ve İnsan Kaynakları

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

YAKLAŞIM ŞİRKETLER TOPLULUĞUÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİYaklaşım Şirketler Topluluğu (“YAKLAŞIM” olarak anılacaktır) Veri Sorumlusu sıfatıyla,Yaklaşım Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Ltd. Şti Mersis No: 0929029473000016Aşağıda belirtilen konular hakkında çalışan personellerini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme amacıyla bu metni hazırlamıştır. Çalışan adayı aydınlatma metnimizin en güncel haline her zaman internet sitemizden ulaşabilirsiniz.Aşağıdaki tablo da listelenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarıncamesleki ve hukuki gereklilik, güvenlik, denetim ve ticari ilişkilerimiz kapsamında veya iş ilişkimiz dâhilinde, olası işegiriş işlemlerinizin tamamlanması, diğer tüm departmanların fonksiyonlarının takibi ve işlenmelerinigerektiren amaçlar çerçevesinde topluyor, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekildegüncel halini koruyarak, işliyor, depoluyor ve muhafaza ediyoruz.Kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğüşartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleneceğini de bildiririz.İşbu form ile işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösterdiğiniz bilgiler;Veri Kategorisi Kişisel Veri KategorizasyonuKimlik BilgisiNüfus cüzdanı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, baba adı, ana adı, doğum yeri,doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no, ailesıra no, sıra no, cinsiyet), Uyruğu, Kimlik veya pasaport bilgileri (çiftvatandaşlığınız var ise), Sürücü belgesi bilgileriİletişim Bilgisi Telefon numarası, Adres (İkametgâh bilgileri), E-posta adresiÖzlük BilgisiÖzgeçmiş bilgileri, Banka bilgileri (IBAN No), Performans değerlendirmeraporları, En son işvereninizden alınan çalışma belgeniz, Terhis / TecilBelgesi, SGK Hizmet dökümüFiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları ve Ses kayıtlarıMesleki Deneyim BilgisiEğitim durumu, (Diploma/Transkript), Gidilen kurslar, Meslek içi eğitimbilgileri, Sertifika BilgileriGörsel ve İşitsel Veri Vesikalık, Biyometrik fotoğrafDernek üyeliği Özgeçmiş ile iletilebilecek dernek üyeliğiCeza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydıSağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, Özgeçmiş ile iletilebilecek Askerlikmuafiyet nedeniVerilerin Toplama ve İşlenme AmaçlarıYukarıda belirtilen veriler YAKLAŞIM ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde;• İşe alım süreçlerinin başlatılması ve yürütülmesi,• İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübe, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti,• Çalışan adayları hakkında referans alınması,• Şirket içi güvenliğin sağlanması,• İş sözleşmesinin kurulması,Ve bunlarla da kısıtlı kalmayacak amaçlar için gerekli olması nedeniyle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talepettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla, ilgili mevzuatlarda belirtilenveya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar topluyor vearşivliyoruz.Ayrıca istihdam platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanızhalinde bu platformlar üzerindeki bilgilerinizi de incelenmesi ve iletişim kurulabilmesi amacıyla saklıyor vearşivliyoruz. Şirket içerisinde ve çalıştığınız konumda veri güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarıtutuyoruz.Verilerinizin Üçüncü Kişilerle PaylaşılmasıGüvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İşKanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izinverdiği tüzel kişileri ile paylaşılabilir.Haklarınız:Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişiselverileriniz ile ilgili;• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini isteme• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talepetme• Verilerinizin imha edilmesini isteme (KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde)• Verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin de imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgilibilgilendirilmesini isteme (Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somutolayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ileilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.)Haklarına sahipsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olaraksonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulutarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişiselverilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizdeki Başvuru Formu ‘muzuinceleyerek yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Vardiya Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Vardiya Şefi Vardiya Şefi Maaşları Vardiya Şefi Nasıl Olunur? Vardiya Şefi Nedir? Vardiya Şefi İş İlanları