Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Kadıköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Analiz / Araştırma

Analiz / Araştırma

Başvuru Sayısı

903 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

903 başvuru

Departman

Analiz / Araştırma

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun,
 • En az 1 yıl deneyimli,
 • Tercihen Akredite Laboratuvarda çalışmış ,
 • Tercihen TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardı Bilgisi, Eğitimi veya Sertifikasına sahip, 
 • Metot Validasyonu/Verifikasyonu Gereklilikleri Bilgisi, Eğitimi veya Sertifikasına sahip,
 • Ölçüm Belirsizliği Hesaplamaları Bilgisi, Eğitimi veya Sertifikasına sahip ,
 • Analitik Düşünce Yapısına sahip,
 • Sonuç Odaklı,
 • Takım Çalışmasına yatkın,


İŞ TANIMI 

 • Tercihen TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemi politika ve prosedürleri ve ilgili mevzuatlara uygun çalışacak,
 • Sorumluluğu verilen analizleri gerçekleştirip, sonuçlarını ve mevzuata göre değerlendirmesini yapabilecek,
 •  Gerçekleştirdiği analizlerle ilgili tüm yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirebilecek ve kayıtları tutacak,
 • Birimine ait tüm kayıtların muhafazası ve arşivlenmesi süreçlerinde sorumluluk alabilecek,
 • Sorumluluğu verilen analizlerde kullanılan cihaz ve malzemelerin ve her gün işe başlamadan ve iş bitiminde gerekli alanların temizliğini sağlayacak,
 • Laboratuvarda bulunan her türlü cihaz ve teçhizatın kullanım talimatını oluşturacak ve bu talimatlara uygun kullanacak, kalibrasyon, bakım, onarım, korunması ve temizliğini yaparak kontrolünü sağlayacak, takip edecek,
 • HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi), LC-MS/MS (Sıvı kromatografisi-Kütle spektrometresi), GC MS(Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi) ve GC FID, ICP MS ve OES (Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi) gibi enstrumental cihazları kullanabilen ve bu cihazlarda alkol tayini, element/ağır metal tayini,saflık/etken madde tayini gibi biyosidal ürün analizlerini gerçekleştirebilecek,
 • Gerçekleştirilecek analizlerde validasyon/verifikasyon çalışmalarını planlayıp tamamlayabilecek,
 • Ölçüm belirsizliği hesaplamalarını yapabilecek ve bu geçerli kılma çalışmalarını raporlayabilecek,
 • Fiziksel ve kimyasal analizlerinde görev alabilecek,
 • Laboratuvarda kullanılan sarf malzemelerin stok durumlarını kontrol edecek, Birim Sorumlusu’nu haberdar edecek,
 • Analizlerde kullanılacak kimyasalları vs. hazırlayacak, etiketleyecek ve uygun koşullarda muhafaza edecek,
 • Risk analizine dâhil olarak analiz hizmeti süresince mevcut ve potansiyel risklerin tespiti ve diskalifye edilmesi için gerekli sorumluluğu üstlenip, risklere yönelik düzeltici/önleyici tedbirlerin alınması için gerekli bilgiyi üstlerine verebilecek, uygulamaları ve faaliyetleri takip edecek,
 • Çalışma süresi boyunca gizlilik ilkesine bağlı kalacak,
 • Kalite yönetim dokümanlarını kontrol dışı kullanmayacak,
 • Laboratuvar içerisinde çalışan diğer personeller ile uyum içinde çalışacak,
 • Laboratuvarda iş güvenliği talimatlarına uygun çalışacak,
 • Tercihen SEM/TEM cihaz tecrübesi olacak,

Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Uzman Kimyager pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uzman Kimyager Uzman Kimyager Maaşları Uzman Kimyager Nasıl Olunur? Uzman Kimyager Nedir? Uzman Kimyager İş İlanları
Hakkımızda

Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA FORMUGrup firmaları kapsamında İSTEK Servis Eğitim Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “İstek Servis” olarak anılacaktır), Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstek İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve AR-GE Analiz Merkezleri Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle başta siz değerli aday çalışanlarımız olmak üzere İstek Servis ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,b) Doğru ve güncel olarak,c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz. 1. İşlenen Kişisel Veri Tipleri, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanaklarıİstek Servis olarak bizler siz değerli aday çalışanlarımıza ilişkin kanuni ve sözleşmesi yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.Buna göre aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açıklanan amaçlarla işlenecektir.a) Kimlik ve İletişim Verileri Tarafınıza ait Kimlik ve İletişim Verileri Kanun’un 5/2 fıkrasının f bendi kapsamında meşru menfaatimiz çerçevesinde işlenecektir. Bu kapsamda başvurularınızı değerlendirmek ve sizlerle iletişime geçmek için Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Kimlik Belgesi sureti, Doğum Tarihi, e-posta adresi, cep telefonu, ev telefonu, fiziki adres bilgileri ve benzeri bilgileriniz işlenecektir.b) Öz geçmiş ve Mesleki Deneyim BilgileriTarafınıza ait geçmiş eğitim ve çalışma hayatınıza ilişkin diploma, sertifika, yabancı dil, kurs, sektör, geçmişte çalışılan şirket unvanı, pozisyonu, referans, askerlik durumu ve varsa seyahat engeli bilgileriniz Kanun’un 5/2 fıkrasının a ve f bendi uyarınca kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatimiz doğrultusunda İstek Servis tarafından işlenecektir. Bu kapsamda ilgili veriler siz aday çalışanlarımızın işe alım değerlendirilmesinin yapılması ve çalışmaya başladığınız zaman verimli olabileceğiniz alanların tespiti maksadıyla işlenecektir. 2. Kişisel Veri Sahibinin Kanun'a Dayalı HaklarıBu kapsamda değerli aday çalışanlarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan İstek Servis' e başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirlerBuna göre, ilgili kişiler;a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,g) Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.3. Başvuru Usulü ve İçeriğiYukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;a) 26 Ağustos Yerleşimi İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Ataşehir İstanbul adresine yazılı olarak veya;b) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından İstek Servis’ e daha önce bildirilen ve İstek Servis’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle insankaynaklari@istek.org.tr adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.Bu yollar haricinde siz aday çalışanlarımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;a) Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,d) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, vee) Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.4. Başvuruların Cevaplandırılmasıİstek Servis’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Uzman Kimyager pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uzman Kimyager Uzman Kimyager Maaşları Uzman Kimyager Nasıl Olunur? Uzman Kimyager Nedir? Uzman Kimyager İş İlanları