Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tesis Bakım Onarım Müdürü

Yıldız Bakır Madencilik A.Ş

Gümüşhane
Bugün güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

130 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

130 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki, Yıldız Bakır Madencilik A.Ş. (Karamustafa Köyü-Gümüşhane) işletmemizde görevlendirilmek üzere; 

- Üniversitelerin  Makine Mühendisliği bölümünden mezun,

- Tercihen en az 10 yıl Metal Madencilik Sektöründe Tesis Bakım Onarım Mühendisliği tecrübesine sahip,

- Tesis zenginleştirmede çalışan, bakımında, malzeme seçiminde (Değirmen, Kırıcı, Selüller, karıştırıcı, rediktör vb.) ve yedeklenmesinde tecrübeli olan,

- Makine, Ekipman bakım onarım planlarını yapabilecek,

- Yatırım ve Projelendirme işlerini yürütebilecek,

- MS Office, Autocad programlarını aktif olarak kullanan,

- Arızaları ve diğer üretim kayıpları için bakım yapması, arızaları en hızlı ve gerektiği şekilde giderebilecek,

- Yedek parça ve malzeme ihtiyacını zamanında belirleyebilecek,

- Diğer bölümlerle ilgili ilişkilerin süreç akısını sağlayabilecek,

- Aktif araç kullanabilen,

- Şantiye ortamında yoğun iş temposunda çalışabilecek,

- Gümüşhane’de ikamet eden / edebilecek olan,  

 Tesis Bakım Onarım Müdürü pozisyonu için çalışma arkadaşları aramaktayız.

Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Bakım Onarım Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Onarım Müdürü Bakım Onarım Müdürü Maaşları Bakım Onarım Müdürü Nasıl Olunur? Bakım Onarım Müdürü Nedir? Bakım Onarım Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

YILDIZLAR SSS HOLDİNG6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİYıldızlar SSS Holding ("Yıldızlar SSS") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.Yıldızlar SSS, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Yıldızlar SSS, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, kariyer.net, kamera sistemleri, web sitesi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Yıldızlar SSS Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçlarıİşlenen Kişisel Veri Hukuki Sebep İşleme AmaçlarıKimlik Adı Soyadı, Anne - Baba Adı, Cinsiyet Bilgisi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Ehliyet Fotokopisi, Fotoğraf, İmza, Medeni Hali, Meslek Odası Kayıt Numarası/ Sicil Numarası, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No, TC Kimlik No, Vatandaşlık Bilgisi • Kanunlarda açıkça öngörülmesi• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. • Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması• Makul Süre İçerisinde İşe Alım Maksadıyla İletişime Geçilmesi• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi• Talep / Şikayetlerin Takibi• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiİletişimAdres No, E-Posta Adresi, Telefon No • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.Özlük Askerlik Durumu Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Özgeçmiş Bilgileri, Referans Mektupları • Kanunlarda açıkça öngörülmesi• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıMesleki Deneyim Çalıştığı Yer, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Önceki İş Tecrübesi, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgileri • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli Sicil Kaydı, Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler • İlgili kişinin açık rızası ileSağlık Bilgileri Engellilik Durumuna İlişkin Bilgiler, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri • İlgili kişinin açık rızası ileHukuki İşlem Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Adli Sicil Kaydı • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu OlmasıDiğer Bilgiler Ehliyet Bilgisi, Kullanılan Cihaz Bilgisi • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerin Aktarılması Yurtiçine AktarımYıldızlar SSS, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; grup şirketleri, faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir.Yurtdışına AktarımYıldızlar SSS, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlediği Çalışan Adayı kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.İlgili Kişinin HaklarıYıldızlar SSS tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f. Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Yıldızlar SSS sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Mevlana Bulvarı No: 174/A Balgat Çankaya / ANKARA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@yildizlarsssholding.com e-posta adresi veya 0 (312) 253 60 00 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.İlgili kişinin başvurusuna müteakip Yıldızlar SSS, 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Yıldızlar SSS; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep edebilecektir..Yıldızlar SSS; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.SONUÇYıldızlar SSS tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Yıldızlar SSS tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.Yıldızlar SSS, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

Detaylı Bilgi

Bakım Onarım Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Onarım Müdürü Bakım Onarım Müdürü Maaşları Bakım Onarım Müdürü Nasıl Olunur? Bakım Onarım Müdürü Nedir? Bakım Onarım Müdürü İş İlanları