Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Ankara(Çankaya)
1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

714 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

714 başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

   Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki,  CFO’ya bağlı  Bütçe ve Risk Grup Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere;

 

- Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Fakültelerinden veya Matematik bölümünden mezun,

- Finansal raporlama, analist veya finansal kontrolör bölümlerinde en az 3 yıl görev yapmış veya uluslararası bağımsız denetim firmalarında en az 3 yıl görev yapmış,

- İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen,

- MS Office programlarını etkin kullanabilen (Özellikle ileri düzey Excel, Word, Powerpoint bilgisine sahip),

- Tercihen Canias Erp programını kullanabilen,

- Nakit akış süreçleri, bütçe ve planlama konularında deneyimli,

- Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve analitik düşünebilme yetisine sahip,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

- Tercihen  Finansal modelleme ve IFRS konularında bilgi sahibi olmak ve mali müşavirlik stajını başlatmış olmak,

-Kısa ve uzun vadeli solo ve konsolide bütçe ve stratejik planların hazırlanmasında aktif rol alarak aylık varyans analizlerini hazırlayacak,,

-Aylık tahmin süreci ile şirketin finansal performans döngüsünü oluşturmak, bu kapsamda riskli ve/veya fırsat yaratabilecek alanların şirketin ihtiyaç duyduğu detayda karlılık analizi yapacak,

-Departmanlar tarafından sunulan yıllık bütçe tahminlerini derleyecek,

-Bütçe onay taleplerini gözden geçirecek,

- Bütçe-fiili sapmalarını raporlayacak,

- Finansal raporlamalarla ilgili sistemsel geliştirmelere ve projelere destek verecek,

- Bütçe ve revize bütçe süreçlerinde grup müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayacak ve veri akışını doğru yönlendirerek gerekli bilgilere ulaşacak,

- Nakit hareketlerine dair günlük takibi doğru sağlayacak,

- Günlük olarak iletilen tüm gerçekleşme verilerini raporlanmasına destek olacak,

 

Bütçe Uzmanı alınacaktır.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Bütçe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe Uzmanı Bütçe Uzmanı Maaşları Bütçe Uzmanı Nasıl Olunur? Bütçe Uzmanı Nedir? Bütçe Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

YILDIZLAR SSS HOLDİNG6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİYıldızlar SSS Holding ("Yıldızlar SSS") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.Yıldızlar SSS, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Yıldızlar SSS, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, kariyer.net, kamera sistemleri, web sitesi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Yıldızlar SSS Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçlarıİşlenen Kişisel Veri Hukuki Sebep İşleme AmaçlarıKimlik Adı Soyadı, Anne - Baba Adı, Cinsiyet Bilgisi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Ehliyet Fotokopisi, Fotoğraf, İmza, Medeni Hali, Meslek Odası Kayıt Numarası/ Sicil Numarası, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No, TC Kimlik No, Vatandaşlık Bilgisi • Kanunlarda açıkça öngörülmesi• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. • Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması• Makul Süre İçerisinde İşe Alım Maksadıyla İletişime Geçilmesi• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi• Talep / Şikayetlerin Takibi• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiİletişimAdres No, E-Posta Adresi, Telefon No • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.Özlük Askerlik Durumu Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Özgeçmiş Bilgileri, Referans Mektupları • Kanunlarda açıkça öngörülmesi• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıMesleki Deneyim Çalıştığı Yer, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Önceki İş Tecrübesi, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgileri • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli Sicil Kaydı, Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler • İlgili kişinin açık rızası ileSağlık Bilgileri Engellilik Durumuna İlişkin Bilgiler, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri • İlgili kişinin açık rızası ileHukuki İşlem Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Adli Sicil Kaydı • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu OlmasıDiğer Bilgiler Ehliyet Bilgisi, Kullanılan Cihaz Bilgisi • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerin Aktarılması Yurtiçine AktarımYıldızlar SSS, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; grup şirketleri, faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir.Yurtdışına AktarımYıldızlar SSS, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlediği Çalışan Adayı kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.İlgili Kişinin HaklarıYıldızlar SSS tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f. Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Yıldızlar SSS sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Mevlana Bulvarı No: 174/A Balgat Çankaya / ANKARA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@yildizlarsssholding.com e-posta adresi veya 0 (312) 253 60 00 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.İlgili kişinin başvurusuna müteakip Yıldızlar SSS, 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Yıldızlar SSS; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep edebilecektir..Yıldızlar SSS; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.SONUÇYıldızlar SSS tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Yıldızlar SSS tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.Yıldızlar SSS, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Bütçe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe Uzmanı Bütçe Uzmanı Maaşları Bütçe Uzmanı Nasıl Olunur? Bütçe Uzmanı Nedir? Bütçe Uzmanı İş İlanları