Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

362 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

362 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yılkar Döküm’de İnsan Kaynakları Sorumluları için harika iş fırsatı!...

Yılkar Döküm, işlenmiş döküm üretimi yapmak ve bunu ihraç etme hedefi ile 1986 yılında kurulan bir aile şirketidir. Aile şirketi olmamız ve imalat sektöründe bulunmamızdan dolayı dürüst ve samimi çalışma ortamına önem veriyoruz. Bu yüzden temel değerlerimiz güvenilirlik, dürüstlük ve şeffaflıktır.

Takım olarak, kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmada, verimli ve rasyonel olmaya çalışıyoruz. Üretim mücadele gerektiren özel bir alandır ve zafere ulaşmak için takım çalışması gereklidir. Sahiplenmenin ve çalışmanın gücüne inanan genç, dinamik ve tutkulu bir takımız. Temel amacımız müşterilerimiz için değer yaratmak ve kendimizi de bireysel olarak sürekli geliştirmektir.

Yılkar Döküm, döküm ve talaşlı imalat endüstrisinde büyüyen global bir şirkettir. Ağırlıklı olarak ürünlerimizi ihraç ediyor, dünyanın her yerindeki müşterilerimize katma değer sağlayan bir tedarikçi olarak çözüm yolları sağlıyoruz.

“Kurumsal Gelişim” çalışmalarımızın İnsan Kaynakları alanındaki adımlarını yürütecek; proje bazlı çalışmaktan zevk duyacak, gelişime açık yeni takım arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

 Aday Özellikleri

 • Lise veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • Alanında en az 3 yıl deneyime sahip
 • Planlama, analitik düşünme, iş takibi ve raporlama yeteneği gelişmiş
 • İletişim becerileri güçlü
 • Dinamik ve sorumluluk sahibi
 • Problem karşısında çözüm alternatifleri geliştirebilecek, sonuç odaklı
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen
 • Erkek adaylarda askerlik görevini tamamlamış       

 

Görev Tanımı

-Firmanın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine göre birimi ile ilgili ve bağlantılı süreçlerde görev yapılması

-Firma politikalarının tüm yönleri ile uygulanması için gerekli faaliyetlerde bulunulması

-Personel ile ilgili süreçlerin yönetilmesi;

 • İşe giriş ve işten çıkış işlemleri
 • Özlük dosyalarının oluşturulması
 • Maaş hesaplamalarının yapılması
 • Rapor ve yıllık izin takibi
 • Periyodik evrak takibi / temini
 • ISG ile ilişkili dokümantasyon takibinin yapılması
 • İş kazası olması durumunda gerekli bildirimlerin yapılması / evrakların hazırlanması
 • Çalışan bilgilerinin güncel tutulması
 • Personel giriş / çıkış devam takibinin yapılması
 • Belirtilen başlılardaki tüm işlemlerin ERP sistemi HR modülü üzerinden yönetilecek şekilde yürütülmesi

-İş Kanunu ve İSG konularında yasal mevzuatın takip edilmesi, değişikliklere ilişkin yönetime bilgi aktarılması

-Çalışanlar için “İş Güvenliği”, “Mesleki Yeterlilik”, “İngilizce” gibi alanlarda eğitim planlama çalışmalarında bulunulması

-İşe alınan personelin oryantasyon sürecinin kurgulanması ve işe başlangıç eğitimlerinin takip edilmesi

-Performans değerlendirme kurgusunun oluşturulması ve uygulamaya alınması

-Çalışan memnuniyetinin ölçüleceği anket tasarımlarının oluşturulması

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Lise(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

İnsan Kaynakları Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Elemanı İnsan Kaynakları Elemanı Maaşları İnsan Kaynakları Elemanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Elemanı Nedir? İnsan Kaynakları Elemanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında YILKAR DÖKÜM SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından hazırlanmıştır.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER İLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, yazılı amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:Ad soyad, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, telefon no, e-posta adresi, mesleki deneyim, eğitim bilgileri, yabancı dil, yetenekler, fotoğraf, özgeçmiş, uyruk, sürücü belgesi, çalışmak istenilen pozisyon, seyahat engeli, askerlik durumu, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, referanslar, transkriptYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Bununla birlikte veri sorumlusunun meşru menfaatleri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak da kişisel verileriniz işlenebilmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIKişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları şeklinde alıcı gruplarına aktarılabilir.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİYukarıda belirtilen kişisel verileriniz, “kariyer.net” internet sitesi aracılığıyla toplamaktadır. İlgili internet sitesine ait aydınlatma metninin ayrıca https://www. kariyer.net/ veri-politikamiz/ aday-uyelik-aydinlatma-metni adresinden inceleyebilirsiniz.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenebilecek ve muhafaza edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Buna ek olarak YILKAR DÖKÜM SAN VE TİC LTD ŞTİ, İlgili Kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZVeri sahibi olarak tarafımıza başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak tarafımıza iletmeniz durumunda talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edebilecektir.İLETİŞİM BİLGİLERİYILKAR DÖKÜM SAN VE TİC LTD ŞTİADRES : KAYACIK MAH. 3.OSB CAD.15 NOLU SK. NO: 11 SELÇUKLU/KONYATELEFON : +90 332 239 04 47E-POSTA : info@yilkardokum.com.tr

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

İnsan Kaynakları Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Elemanı İnsan Kaynakları Elemanı Maaşları İnsan Kaynakları Elemanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Elemanı Nedir? İnsan Kaynakları Elemanı İş İlanları