Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Arnavutköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Cmm Kalite Kontrol Operatörü

Manuel ölçme tekniklerini ve ölçü aletlerini kullanmayı bilen, (Kumpas, mihengir vb. boyutsal ölçüm cihazlarını kullanabilen)

Uygunsuzluk tespit edildiğinde uygunsuzluk formu ile ilgili bölüm/birim yöneticilerini bilgilendirebilecek,

İmalatı yapılan parçalarının 2D veya 3D çizimlerine göre CMM cihazı ile ölçümlerini yapıp raporlayabilecek,

CMM Operatörü çalışma arkadaşı arayışımız mevcuttur.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Kalite Kontrol Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Operatörü Kalite Kontrol Operatörü Maaşları Kalite Kontrol Operatörü Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Operatörü Nedir? Kalite Kontrol Operatörü İş İlanları
Hakkımızda

Yılmaz Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti. 1. Year of Establishment Yılmaz Makina is established in 1979 as Yilmaz Workshop. In 1994 it becomes Yılmaz Makina Ltd. Company. 2. Production Facility Located in Hadımköy in Istanbul in Turkey the facility has 8.000 m² closed and 8.000 m² open area, totally 16.000 m². 3. Workers According to the data 2005 December Yılmaz Makina has 103 workers as listed below; · 2 Electrical Engineers · 10 Mechanical Engineers · 47 Workshop Worker · 29 Staff for Different Positions · 15 Managerial Personnel 4. Certificates Yılmaz Makina has certificates as listed below; · DIN EN ISO 9001:2000 Quality Management Certificate from TÜV. · CE Certificates · Gost Certificates · Hygiene Certificate 5. Products According to 2005 Yılmaz Makina has been manufacturing 67 model packaging machines and cube sugar facilities under 13 main titles as below; · Cube Sugar Production & Packaging Facilities · Stick Packaging Machines · Double Cube Sugar Wrapping Machines · Vertical Packaging Machines · Cup Filling Machines · Blister Packaging Machines · Paper Bag Filling Machines · Thermoforming Machines · Metal & Plastic Tube Filling & Sealing Machines &nbsp

Yılmaz Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti. 1. Year of Establishment Yılmaz Makina is established in 1979 as Yilmaz Workshop. In 1994 it becomes Yılmaz Makina Ltd. Company. 2. Production Facility Located in Hadımköy in Istanbul in Turkey the facility has 8.000 m² closed and 8.000 m² open area, totally 16.000 m². 3. Workers According to the data 2005 December Yılmaz Makina has 103 workers as listed below; · 2 Electrical Engineers · 10 Mechanical Engineers · 47 Workshop Worker · 29 Staff for Different Positions · 15 Managerial Personnel 4. Certificates Yılmaz Makina has certificates as listed below; · DIN EN ISO 9001:2000 Quality Management Certificate from TÜV. · CE Certificates · Gost Certificates · Hygiene Certificate 5. Products According to 2005 Yılmaz Makina has been manufacturing 67 model packaging machines and cube sugar facilities under 13 main titles as below; · Cube Sugar Production & Packaging Facilities · Stick Packaging Machines · Double Cube Sugar Wrapping Machines · Vertical Packaging Machines · Cup Filling Machines · Blister Packaging Machines · Paper Bag Filling Machines · Thermoforming Machines · Metal & Plastic Tube Filling & Sealing Machines &nbsp

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIKişisel verileriniz, Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,• Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması,• Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,• Kuruma özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,• Şirketimiz ve/veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,• Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,• İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,• Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,• Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,• Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,• Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,• Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,• Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır.Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. , 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri ve şartları ile işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılabilmektedir.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACIYukardaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; yurtiçinde bulunan denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, iş kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, hukuken yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, şirketimizin danışmanlarına, denetçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ‘nin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre, Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ‘ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Bu kapsamda iletilen talepler; Yılmaz Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZYukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi web sitemizde yer alan “KVKK Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Yılmaz Makina - Şimşir Sk. No:12, Yeşilbayır, 34555 Arnavutköy/İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Kalite Kontrol Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Operatörü Kalite Kontrol Operatörü Maaşları Kalite Kontrol Operatörü Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Operatörü Nedir? Kalite Kontrol Operatörü İş İlanları