Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Ankara
Bugün güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

164 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

164 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sincan 1. OSB'de bulunan fabrikamıza;

·            Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun,

·            Enjeksiyon ve Ekstrüzyon proseslerine hâkim

·            En az 5 yıl plastik enjeksiyon yapan bir firmada üretim mühendisliği tecrübesi olan,

·            Tasarım programları hakkında bilgi sahibi,

·            Analitik yönü gelişmiş ve ekip çalışmasına yatkın,

·            Azimli, istekli ve çalışma alanı konusunda cesaretli,

 

·            Yeniliklere açık ve yaratıcı,

 

·            Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

 

·            Stratejik düşünebilen, çözüm ve sonuç odaklı,

 

·            Tercihen İngilizce bilen,

·            Erkek Adaylar için Askerlikle İlişiği Olmayan,

·            B sınıfı ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen,

·            Ankara’da ikamet eden veya edebilecek olan,

 

''Üretim Müdürü/Üretim Yöneticisi arayışımız bulunmaktadır.''

İŞ TANIMI;

·         Üretim plan ve hedeflerine uygun olarak üretim işlemlerinin belirlenen maliyet ve kalite hedeflerini sağlayacak şekilde yürütülmesini sağlamak,

·         Günlük ve haftalık üretim, fire, döngü süreleri, kalıp değişim süre raporlarını düzenlemek, kontrol etmek ve üst birimlere sunmak,

·         Üretim verimliliğini arttırmak amaçlı çalışmalar yapmak ve raporlamak,

·         Sektörde gerçekleşen teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulanan üretim tekniklerini ve araçlarını incelemek,

·         Üretimde optimum personel sayısının belirlenmesini sağlamak,

·         Üretim sürecinin doğru zamanda başlamasını ve bitmesini sağlamak, "Proses Ayar Formlarını" kontrol etmek ve onaylamak,

·         Bakım Onarım Bölümünden gelen arıza bakım kaynaklı aylık maliyet raporlarını kontrol etmek ve Genel Müdür’e raporlamak,

·         Kalıpların, aparatların ve otomasyonların etkin olarak kullanılmasını sağlamak, gerekli revizyonlarını yaptırmak ve takip etmek, bu süreçte Tasarım ve AR-GE birimi ile birlikte çalışmak,

·         Tasarım Sorumlusu ile birlikte yeni ürün, devreye alma çalışmalarını gerçekleştirmek ve/veya mevcut ürünlerin iyileştirilmesi için iş planı ve proje takvimlerini oluşturmak,

·         Aylık olarak üretim maliyet analizlerini kontrol etmek ve raporlamak,

·         Siparişlerin Kalite Biriminin açtığı düzeltici faaliyetleri tespit ederek kalıcı çözümler üretmek ve sonuçlarından ilgili tüm birimleri haberdar etmek,

·         Kendisine bağlı birimler arasında dengeli bir iş gücü dağılımını oluşturmak ve bölümler arasındaki bilgi akışını kontrol etmek, sorunları tespit etmek ve giderilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Üretim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Müdürü Üretim Müdürü Maaşları Üretim Müdürü Nasıl Olunur? Üretim Müdürü Nedir? Üretim Müdürü İş İlanları
YKC PLASTİK AMBALAJ VE KAPAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Plastik ve Ürünleri

Şirketin Aydınlatma Metni

YKC PLASTİK AMBALAJ VE KAPAK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni, YKC Plastik Ltd. Şirketi tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.1. a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.1. b) Kişisel Verilerin İşleme AmaçlarıKişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişki süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.1. c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım AmaçlarıKişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.1. d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların KullanılmasıKişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.• Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,• hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.• Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması• Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.• Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:• Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla• Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.• Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.• Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.• Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Üretim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Müdürü Üretim Müdürü Maaşları Üretim Müdürü Nasıl Olunur? Üretim Müdürü Nedir? Üretim Müdürü İş İlanları