Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Asya)
9 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

328 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

328 başvuru

Departman

Satınalma

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Zade Vital, temelleri 1888 yılında atılan ve “daha sağlıklı nesiller için” gıda, sağlık iş kollarında faaliyet gösteren, köklü bir aile şirketi olan Helvacızade Grubu’nun parçasıdır.

Zade Vital, binlerce yıldır şifa ve güzellik amaçlı kullanılan bitki, meyve ve tohumları Ar-Ge ile birleştirmiş, Vital Oils kategorisi ile dünyanın en zengin Cold Press ürün çeşitliliğini sunmuştur. Uluslararası GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarında üreterek, farmasötik formda tüm dünya ile buluşturmaktadır. Zade Vital; T.C. Sağlık Bakanlığı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler, Besin Destekleri ve Cosmeceuticals ürün kategorileri ile 145 farklı ürün ve 558 farklı ürün formu ile yaşamın her anında destek olmayı hedeflemektedir. Zade Vital ürünleri Türkiye genelinde 16.590 eczanede, sadece doktor ve eczacı danışmanlığında insanlarımızla buluşmaktadır.

Zade Vital’in İstanbul Altunizade’de bulunan Genel Merkezi’nde görev alacak

"Satın Alma Müdürü” arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER :

 • Üniversitelerin tercihen mühendislik fakültelerinden mezun, (Tercihan Kimya, Makine, Endüstri v.b.)
 • Satın Alma alanında tercihen ilaç ve/veya OTC sektöründe 10 yıl deneyim sahibi ve en az 5 yıl yöneticilik deneyimi olan,
 • ERP ve MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Ticari zihniyeti gelişmiş, pazarlık ve pazarlama kabiliyeti yüksek, sektör tedarikçilerine hakim olan,
 • İletişim ve temsil yeteneği kuvvetli olan,
 • Analitik düşünebilen, çözüm odaklı, planlı ve programlı çalışma yeteneğine sahip,
 • Ayrıntılara önem veren, dikkatli, kavrama yeteneği yüksek ve işini iyi takip eden,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın,
 • Sözleşme yönetimi konusunda deneyimli,

 GÖREV TANIMI

 •  Şirketin ilgili satın alma kategorilerinde satın alma stratejilerini oluşturmak ve iş ortaklarına kategorisi ile ilgili satın alma stratejilerinde danışmanlık yapmak,
 • Faaliyet alanında satın alma gücünü kullanarak tüm satın almaların daha etkin ve efektif şekilde yapılması sağlamak, tedarik sürekliliğini ve kalite güvenceyi sağlayarak satın alma maliyetlerini en aza indirgemek ve bu kapsamda maliyet iyileştirme projelerini yönetmek ve tüm bu faaliyetlerin piyasa dinamiklerine göre sürdürülebilir olmasını sağlamak,
 • İlgili satın alma kategorilerinde satın alma sürecindeki riskleri yönetmek ve alternatif çözümler bulmak,
 • Rakiplerine göre operasyonel alandaki rekabetini canlı tutmak ve iş sonuçlarına önemli etki sağlamak için hizmet, mal, yatırım kalemleri ve malzemelerin alınmasında kendisine bağlı ekibin sorumluluk alanındaki maliyetini yönetmek ve yönlendirmek,
 • Şirketlerin tedarikçi devreye alma ve sonlandırma sürecini yönetmek, onaylı tedarikçi portföyünü oluşturmak ve geliştirmek ve tedarikçi nezdindeki ticari faaliyetleri (maliyet, sözleşme, risk, kalite yönetimi) yönetmek,
 • Kendi ve kendisine bağlı ekibin performansını takip etmek, gelişime açık alanları tespit etmek ve bu konuda aksiyon almak,
 • İlgili satın alma kategorisinde sistem performanslarını ölçmek, iyileştirmek ve buna bağlı ilgili kategorilerde stratejileri belirlemek ve revize etmek.
 • Yönetmiş olduğu süreçlerle ilintili olarak Kalite Güvence, Kalite Kontrol, Üretim, ve Finans bölümleri ile koordineli çalışmak,
 • Yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak gerekli olduğu yerlerde şirketlerin haiz olduğu tüm Kalite Güvence Sistemleri, güncel GMP Kuralları ve Sağlık / Tarım Bakanlığı mevzuatı/kuralları gereği dokümanları (SOP, spesifikasyon, formlar vb.) hazırlamak.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Satın Alma Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Müdürü Satın Alma Müdürü Maaşları Satın Alma Müdürü Nasıl Olunur? Satın Alma Müdürü Nedir? Satın Alma Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/2 Aksel İş Merkezi B Blok 3. Kat Üsküdar/İstanbul ve adreslerinde mukim Şirketimiz Helvacızade Gıda İlaç Kimya San ve Tic. A.Ş. ve Grup Şirketleri’nde Çalışan ve Stajyer Adaylarına sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları web sitemizde yer almaktadır. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Şirketimizin istihdam ihtiyacı nedeniyle Çalışan Adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde yazılı olarak ve eposta ile elde edilen Çalışan/Stajyer Adaylarının özgeçmişler kapsamında ve bu Adaylarla yapılan mülakatlara istinaden elde edilen iletişim, kimlik, sağlık ve engelli çalıştırma yükümü kapsamında elde edilen kişisel veriler açık rıza hukuki sebebi ile işlenmektedir.B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, 2. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,3. İstihdam sürecinde İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,4. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,5. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,6. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,7. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİŞirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır.1. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde Şirketimizin mevzuata uygun faaliyet gösterme yükümlülüğüne uygun olarak bu taraflarla,2. Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimizin hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimiz avukatları ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşalarıyla,3. Çalışan adayı tarafından açık rıza verilmiş olması halinde istihdam görüşmelerinin yapılabilmesi amacıyla grup Şirketlerimizle,D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİKişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini web sitemizde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Satın Alma Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Müdürü Satın Alma Müdürü Maaşları Satın Alma Müdürü Nasıl Olunur? Satın Alma Müdürü Nedir? Satın Alma Müdürü İş İlanları