Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel NİTELİKLER

 Üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketimizde görevlendirmek üzere aşağıdaki niteliklerde ''Muhasebe/Finans Yöneticisi'' arıyoruz.

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonometri, Maliye ve diğer ilgili bölümlerinden mezun, 

• En az 10 yıl, Maliye, Hazine, Muhasebe ve Finans alanlarında tecrübe kazanmış, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Finansal Analiz konularına hakim ve bu konularda sorumluluk alabilecek,

• İş hukuku ve SGK mevzuatına hâkim olan, 

 • MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen ve ERP yazılımları konusunda tecrübeli

 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm odaklı, bütünü görebilme, planlama ve organizasyon becerilerine sahip ve detaylara önem veren, dikkatli ve titiz çalışabilen

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek,

 • Yönetim becerileri gelişmiş, temsil yeteneğine sahip,

 • Stratejik karar alma yeteneğine sahip, problem çözme becerileri gelişmiş

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan

 • Bursa’ da ikamet eden 

 

İŞ TANIMI

 • Mali mevzuat ve kanunlardaki değişikliklerin sürekli takibi ve şirket ile ilgili konularda üst yönetimin, personelin ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,

 • Mali işler yönetimine ilişkin politika ve prosedürlerin yasal yükümlülükler çerçevesinde hazırlanması,

 • Muhasebe faaliyetlerinin planlanması, kontrolü, gerekli kayıtların ilgili mevzuata ve şirket prosedürlerine uygun olarak oluşturulması, 

 • Aylık, Dönemlik, ve Yıllık Beyannamelerin (Muhtasar-SGK, KDV, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, vb.) hazırlanması, gönderilmesi, tahakkuklarının yapılması , ödemelerinin zamanında yapılmasının takip ve kontrolünün sağlanması, dönem sonu işlemlerinin yapılması

• Dönemsel mizan, gelir tablosu ve bilanço gibi genel muhasebe raporlarının ve yönetim tarafından istenen diğer raporların hazırlanması, analizi, üst yönetime sunulması,

• Borç-Alacak, cari hesap takibi ve mutabakatları ile BA/BS bildirimlerinin yapılması,

• İthalat -i İhracat işlemlerinin gümrük müşavirinden takibi ile ilgili kayıtlarının yapılması,

• Vergi Dairesi , SGK gibi ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması,

• Sabit kıymet ve amortisman tablolarının kayıtlarının düzenli tutulması,

• Kapasite Raporu, Sanayi Sicil Belgesi, Yıllık İşletme Cetveli yenilenmesi işlemlerinin yapılması TÜİK anketlerinin süresinde doldurularak verilmesi

• Tüm departmanların katkısıyla yıllık şirket bütçesinin hazırlığının koordinasyonu ve mali tabloların konsolide edilmesi, gerekli dokümanların ve ay sonlarında bütçe raporlarının hazırlanması, 

 • Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanması, analizi ve üst yönetime sunumu, 

 • Şirket içi yatırım enstrümanları ile kredilendirme süreçlerinin yönetimi,

 • Mali Raporlama Sistemlerinin geliştirilmesi, 

• Nakit akışı, risk tahminleri, mali süreçler ile nakit stratejilerinin belirlenmesi ve raporlama süreçlerinin oluşturulması,

 • Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerinin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına uygun kurumsal yönetim modellerinin oluşturulması. 

 • Şirketin departmanı ilgilendiren her türlü sözleşmesinin şirket prosedürüne uygun olarak muhafaza edilmesi, departmanın sorumluluğundaki sözleşme geçerlilik sürelerinin takip edilmesi, yenileme ve iptallerin üst yönetimin onayına sunulması, 

 

 

 

 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Çalışma Şekli:

Hafta içi 07.30 - 17.30

Haftasonu (Cumartesi) -

Haftasonu (Pazar) -