Kadınların çalışma hayatına katılması ve yönetici olarak yer alması ülkelerin büyüme hızıyla paralel olarak ilerliyor. Yani kadınlar ne kadar iş hayatındaysa ülke o kadar büyüyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye kadın yönetici oranında 44 ülke arasında 15. sırada…

Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü’nde kadın yönetici araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinde yapılan bu araştırmada kadın yönetici oranında bir önceki yıla gore 3 puanlık bir artış olduğu görülüyor.  Her ne kadar gelişmiş ülkelerdeki artış hızı yavaş olsa da toplam rakama bakıldığında 2013 yılında şirketlerin üst yönetiminin yüzde 24’nün kadınlar tarafından doldurduğu ortaya çıkıyor. Bu oran 2011’de yüzde 20 ve 2012’de yüzde 21 düzeyindeydi. Kadın yönetici oranları Baltık ülkelerinde yüzde 40, Güneydoğu Asya ülkelerinde yüzde 32 ve BRIC ülkelerinde yüzde 28. Türkiye’nin 2013 yılı kadın yönetici karnesi ise yüzde 30’u gösteriyor.

 

Gelişmiş ülkelerde kadın yönetici oranı düşük 

Araştırmaya göre  gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler kadın yönetici oranında gerilerde kalıyor. Örneğin İngiltere yüzde 19’luk kadın yönetici oranıyla 44 ülke arasından son sekiz içerisinde yer alıyor. Amerika yüzde 20 ile İngiltere’nin hemen üzerinde yer alırken, Japonya ise bu konuda en kötü karneye sahip olan ülke. Japonya’da kadın yönetici oranı sadece yüzde 7. En kötü karneye sahip ülkeler Japonya’nın yanı sıra, yüzde 11 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 11 ile Hollanda ve yüzde 14 ile İsviçre. Türkiye’nin yüzde 30’luk oranı ise 44 ülke arasında 15. sırada yer alıyor. Grant Thornton Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Hilal Baltacı, sonuçlarla ilgili olarak “Gelişmekte olan ülkelerin, işyerinde cinsiyet eşitliğini sağlamak yolunda, gelişmiş ülkelere göre bir adım önde olması şaşırtıcı. Çalışan annelere sağlanan ek olanaklar ve yürülükteki pozitif ayrımcılık örneklerinin fazlalığı  bakımından özellikle Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin liste başı olmasınının beklenir ama rapor sonuçları tam tersine işaret ediyor” diye konuşuyor.

Kadın yönetici oranı ve ülkenin büyüme hızı paralel seyirde


Araştırmanın sonuçlarında öne çıkan bir diğer konu ise, ülkelerin büyüme rakamlarıyla kadın yönetici oranlarını paralel şekilde ilerlemesi. Son sekiz içerisinde yer alan Japonya, Amerika, İngiltere gibi ülkelerin tek ortak noktaları kadın yönetici oranında son sıraları paylaşmaları değil, bu ülkelerin aynı zamanda en düşük büyüme hızına sahip ülkeler  olması. Yüzde 7’lik bir kadın yönetici oranına sahip Japonya’da 2012 yılı büyüme hızı sadece yüzde 1.9,  yüzde 19’luk İngiltere’de büyüme hızı -0.1 ve yüzde 20’lik Amerika’da büyüme hızı yüzde 2.2. Diğer taraftan yüzde 51 ile en çok kadın yöneticiye sahip olan Çin’de büyüme hızının 2013 sonu itibari ile yüzde 7-8 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Kadın yönetici oranı yüzde 30 olan Türkiye’de de 2012 büyüme hızı  yüzde 3’ün üzerinde gerçekleşti.

 

Türkiye’de kadın yönetici sayısı son beş yılda 2 kata yakın arttı

 

Türkiye’de son beş yılın kadın yönetici istatistiklerine bakıldığında, 2007’deki yüzde 17’lik oran ile 2013’teki yüzde 30’luk oran arasında neredeyse iki kata yakın artış olduğu görülüyor. Türkiye’de kadın yöneticilerin en çok istihdam edildiği üst yönetim pozisyonları ise, yüzde 49 satış direktörlüğü, yüzde 33 İnsan Kaynakları direktörlüğü, yüzde 27 pazarlama bölüm direktörlüğü  ile yüzde 15 finans direktörlüğü olarak gerçekleşiyor.