Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Nasıl Olunur

Genel Özellikler

Aşağıdaki veriler, şu an Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi pozisyonunda çalışanların ortak özelliklerine göre analiz edilmiştir.

Mezun Oldukları İlk 5 Bölüm

1

Hemşirelik (MYO)

17.78 %

14.81 %

4

Ameliyathane Teknikerliği (MYO)

9.63 %

Çalıştıkları İlk 5 Sektör

1

Sağlık

42.86 %

2

Sağlık Hizmetleri

20.78 %

3

Hastaneler

16.88 %

4

Sağlık Hizmetleri

12.99 %

5

Sağlık Kuruluşları

2.60 %

Eğitim Durumu

1

Üniversite Mezun

2

Meslek Yüksekokulu Mezun

3

Yüksek Lisans Mezun

4

-

5

-

Cinsiyet Dağılımı

116

Toplam Kullanıcı

83.33 %

Kadın

16.67 %

Erkek