Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir?

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir?

Araştırma Geliştirme / AR-GE Mühendisi Ne Demek?

Ar-Ge mühendisleri, firmanın alanına göre yeni sistemler geliştirmek, maliyetleri düşürmek ve var olan sistemle daha fazla çıktı sağlamak üzerine çalışmalar yapan kişilerdir. Firmaların Ar-Ge departmanlarında görev alırlar.

Araştırma Geliştirme / AR-GE Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kimya, gıda, otomotiv veya tekstil gibi piyasada bulunan her sektörde mevcut olan bu departman çalışanları, firmaların en önemli birimlerinde yer alırlar. Genel olarak yeni ürünler geliştirmek veya maliyetleri düşürmek üzere çalışmalar yapan Ar-Ge mühendislerinin görev tanımları şu şekilde özetlenebilir:

  • Mevcut bulunan ürünler için maliyet iyileştirme veya bu ürünlerin yaşam döngüsünü uzatma üzerine işlemler yapmak,
  • Pazarı araştırmak ve trend analizleri gerçekleştirmek,
  • Trendlere uygun ürünler geliştirmek,
  • Yeni tasarım ve ürün süreçlerinin yönetimini yapmak,
  • İlgili bölümlerle koordinasyonu sağlamak.

Araştırma Geliştirme / AR-GE Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ar-Ge mühendisi olmak için Mühendislik Fakültesi mezuniyeti şartı aranır. Her sektörün kendi dalında mühendisliğinden mezun olmak gerekir. Yani kimya sektöründe Ar-Ge Mühendisi olarak çalışmak için Kimya Mühendisliği mezunu olmak gerekirken, gıda sektöründe Ar-Ge mühendisi olmak için ise Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olmak gerekir.

AR-GE Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Kimi eğitim kurumları son zamanlarda mühendislik mezunu olan kişilere ayrıca eğitim vererek bu kişileri Ar-Ge alanında yetiştirmeyi hedefler. Bu tip bir kursa giderek iş hayatına daha donanımlı bir biçimde hazırlanma imkânına sahip olabilirsiniz.