ERP Uygulama Sorumlusu Nasıl Olunur

Genel Özellikler

Aşağıdaki veriler, şu an ERP Uygulama Sorumlusu pozisyonunda çalışanların ortak özelliklerine göre analiz edilmiştir.

Mezun Oldukları İlk 5 Bölüm

12.05 %

4

Yönetim Bilişim Sistemleri

6.02 %

Eğitim Durumu

1

Üniversite Mezun

2

Yüksek Lisans Mezun

3

Meslek Yüksekokulu Mezun

4

-

5

-

Cinsiyet Dağılımı

60

Toplam Kullanıcı

65.63 %

Erkek

34.38 %

Kadın