Fakülte Sekreteri Nasıl Olunur

Genel Özellikler

Aşağıdaki veriler, şu an Fakülte Sekreteri pozisyonunda çalışanların ortak özelliklerine göre analiz edilmiştir.

Mezun Oldukları İlk 5 Bölüm

16.75 %

2

İktisat

3.84 %

2.44 %

Çalıştıkları İlk 5 Sektör

1

Eğitim

41.84 %

2

Üniversiteler

28.87 %

3

Eğitim Kurumları

7.53 %

4

Telekomünikasyon

2.09 %

5

Bankacılık

1.67 %

Çalıştıkları İlk 5 Departman

1

Eğitim

38.01 %

2

İdari İşler

20.47 %

3

Yönetim

7.60 %

4

Sekreterya

5.85 %

5

İnsan Kaynakları

3.51 %

Eğitim Durumu

1

Üniversite Mezun

2

Yüksek Lisans Mezun

3

Meslek Yüksekokulu Mezun

4

-

5

-

Cinsiyet Dağılımı

315

Toplam Kullanıcı

82.37 %

Kadın

17.63 %

Erkek