Geomatik Mühendisi Nasıl Olunur?

Genel Özellikler

Aşağıdaki veriler, şu an Geomatik Mühendisi pozisyonunda çalışanların ortak özelliklerine göre analiz edilmiştir.

  • Mezun Oldukları İlk 5 Üniversite

    1. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
    2. Bülent Ecevit Üniversitesi
    3. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
    4. Cumhuriyet Üniversitesi
    5. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
  • Mezun Oldukları İlk 5 Bölüm

    Geomatik Mühendisliği %82
    Harita Kadastro (MYO) %3.3
    Çevre Mühendisliği %1.6
    Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği %1.6
    Kimya %1.6
  • Çalıştıkları İlk 5 Sektör

    Yapı %24.6
    Hizmet %11.5
    Bilişim %4.9
    Elektrik & Elektronik %1.6
    Finans - Ekonomi %1.6
  • Çalıştıkları İlk 5 Departman

    Mühendislik %29.5
    Bilgi İşlem %1.6
    Ulaştırma %1.6
    Hizmet %1.6
  • Eğitim Durumu

    1. Üniversite
    2. Yüksek lisans
    3. Doktora
    4. Diğer
  • Cinsiyet Dağılımı

    61 Toplam Kullanıcı
    %55.4
    Erkek
    %44.6
    Kadın
Sahip Oldukları Yetenekler
  • ArcGIS
  • AutoCAD
  • MATLAB
  • MS Access
  • NETCAD