İşyeri Hekimi Nasıl Olunur

Genel Özellikler

Aşağıdaki veriler, şu an İşyeri Hekimi pozisyonunda çalışanların ortak özelliklerine göre analiz edilmiştir.

Mezun Oldukları İlk 5 Üniversite

Mezun Oldukları İlk 5 Bölüm

74.23 %

4

Dahili Tıp Bilimleri

1.60 %

5

-

Çalıştıkları İlk 5 Sektör

1

Sağlık

22.26 %

2

İş Sağlığı ve Güvenliği

11.85 %

3

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

7.36 %

4

Sağlık Hizmetleri

6.64 %

5

Hastaneler

4.67 %

Çalıştıkları İlk 5 Departman

1

Sağlık

80.77 %

2

Üretim / İmalat

4.17 %

3

Hizmet

3.21 %

4

Akademik

2.88 %

5

Bakım / Onarım

0.96 %

Eğitim Durumu

1

Üniversite Mezun

2

Yüksek Lisans Mezun

3

Doktora Mezun

4

Meslek Yüksekokulu Mezun

5

-

Cinsiyet Dağılımı

1163

Toplam Kullanıcı

73.82 %

Erkek

26.18 %

Kadın