Kat Görevlisi Nasıl Olunur

Genel Özellikler

Aşağıdaki veriler, şu an Kat Görevlisi pozisyonunda çalışanların ortak özelliklerine göre analiz edilmiştir.

Eğitim Durumu

1

Üniversite Mezun

2

Meslek Yüksekokulu Mezun

3

Yüksek Lisans Mezun

4

-

5

-

Cinsiyet Dağılımı

160

Toplam Kullanıcı

63.96 %

Kadın

36.04 %

Erkek