Veritabanı Mühendisi Nasıl Olunur

Genel Özellikler

Aşağıdaki veriler, şu an Veritabanı Mühendisi pozisyonunda çalışanların ortak özelliklerine göre analiz edilmiştir.

Mezun Oldukları İlk 5 Bölüm

Eğitim Durumu

1

Üniversite Mezun

2

Yüksek Lisans Mezun

3

Meslek Yüksekokulu Mezun

4

-

5

-

Cinsiyet Dağılımı

58

Toplam Kullanıcı

70.69 %

Erkek

29.31 %

Kadın