Ameliyathane Hizmetleri Bölümü

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Nedir?

Ameliyathane Hizmetleri bir ön lisans bölümüdür. Sağlık alanında ameliyathanede yardımcı olarak çalışan personele üniversite düzeyinde eğitim verilir. Programın amacı; bilgili, deneyimli ve tecrübeli ameliyathane personeli yetiştirmektedir. Ameliyathanede kullanılan tüm ekipmanları tanıyan, ameliyata uygun şekilde sterilizasyon yapılmasını sağlayan ve cerrahi ekipte yardımcı eleman ihtiyacını gidermek için donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ameliyathane Hizmetleri Bölümünü tercih etmeyi düşünen kişilerin sorumluluk sahibi, planlı, düzenli ve ekip çalışmasına uyumlu kişiler olmaları gerekir.

Ameliyathane Hizmetleri Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Ameliyat Hizmetleri Bölümü 2 yıl eğitim süresi olan bir ön lisans bölümüdür. Eğitim sürecindeki 4 dönemde başarılı olunmasının ardından gerekli koşulları yerine getirerek mezun olma hakkı elde edilir. Bölüm, üniversite sınavında TYT (Temel Yeterlilik Testi) ilgili puan türüne göre hesaplanmış başarı sırasına bağlı olarak öğrenci kabul etmektedir. Ameliyathane hizmetleri taban puanları her üniversite için farklı olmak üzere her yıl değişiklik gösterir. Ameliyathane hizmetleri sıralama o yıl içinde bölümü tercih eden öğrencilerin sıralamasına göre belli olmaktadır. Ameliyathane hizmetleri puan düzeyleri üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Program dili genel olarak üniversitelerde Türkçedir ama İngilizce olarak eğitim veren kurumlar da bulunmaktadır. Bazı üniversitelerde örgün öğretimin yanı sıra akşam ders görmek isteyen öğrenciler için ikinci öğretim şeklinde de eğitim verilmektedir. Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih edecek öğrenciler için üniversite tercihi yaparken dikkate alınması gereken en önemli konulardan biri alana yönelik tüm gerekliliklere sahip olmalarıdır. Ayrıca üniversiteler başarılı öğrencilerine yan dal yapma imkânı sunmaktadırlar. Ameliyathane hizmetleri 4 yıllık bölümlere DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile tamamlanabilmektedir. Geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında Hemşirelik, Sosyal Hizmetler, Sağlık Yönetimi gibi bölümler yer almaktadır.

Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Dersleri Nelerdir?

2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri Bölümü 4 dönem içinde öğrenciler teorik ve uygulamalı birçok dersten sorumludurlar. Ameliyathane hizmetleri dersleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Temel Anatomi Fizyoloji Giriş
 • Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri
 • Anesteziye Giriş
 • Ameliyathane Teknolojisi
 • Temel Mikrobiyoloji
 • Ameliyathane Uygulamaları
 • Meslek Etiği
 • Tıbbi Terminoloji
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 • Hasta Güvenliği
 • Temel İlk Yardım
 • Biyomedikal Teknolojisine Giriş
 • Kalite Güvencesi ve Standartları
 • Egzersiz ve Vücut Geliştirme

Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik başta olmak üzere zorunlu bölüm dersleri ve alan dışı zorunlu dersleri alarak120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) tamamlayan ve bağlı bulunulan üniversitenin mezun olmak için belirledikleri sorumlulukları yerine getiren bölüm öğrencileri ön lisans diploması ile almaya hak kazanırlar. Bu zorunlu derslerin ortak amacı öğrencinin ameliyathanede görev ve sorumluluklarının yerine getirmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi edinmesidir. Ameliyat ekipmanlarının dezenfeksiyon ve sterilizasyonun sağlanması, aletlerin adlarını ve işlevlerini bilerek cerrahi doktorların asiste edilmesi, görev tanımına uygun olarak çalışmalarını sürdüren kalifiye bireylerin yetişmesidir. Alan dışı alınan bölüm dersleri Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İngilizce gibi seçmeli derslerdir. Bölümünde aynı zamanda zorunlu ya da gönüllü stajla öğrenciler meslek hayatları için deneyim kazanmaktadırlar. Ameliyathane hizmetleri Bölümü mezunları ameliyathane teknikeri unvanını almaya hak kazanmış olurlar.

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ameliyathane teknikerleri aldıkları eğitimlerle mesleki yeterliliğe ulaşmaktadır. Ameliyathanede kullanılan tüm ekipmanları ameliyat öncesinde kullanıma hazır hale getirmek, ameliyat masası ve aletlerini ameliyat öncesi hazırlamak görevlerindendir. Ameliyat türüne göre cerrahi gerekli tüm malzemelerin temini, bakımı, temizliğinin ve korunmasından sorumludur. Tüm aletlerin, kıyafetlerin ve cihazların sterilizasyonunun sağlanması ve düzenli kullanıma hazır şekilde tutulması görevlerindendir. Hastaya rehberlik ederek cerrahi süreç başlamadan sterilizasyonu sağlamak görevleri arasında yer alır. Cerrahi ekibin bir parçası olarak doktor ve hemşireleri asiste etmek ve ameliyat sonrası kullanılan ve kullanılmayan tüm aletlerin tekrar dezenfeksiyonunu sağlamak sorumluluğundadır. Ayrıca ameliyathanede kullanılan tüm ekipmanın bakımlarını yaparak muhafazasını sağlaması ve her an kullanıma hazır halde tutması görevleri arasındadır. Ameliyathane teknisyenleri ameliyata hazırlık sürecinde, ameliyat esnasında ve ameliyat sonrası süreçte birçok farklı sorumluluğa sahip kişilerdir. Bu kişiler, ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlanması ve sonrasında herhangi bir sorun yaşanmaması için görev ve sorumluluklarını eksiksiz biçimde tamamlamadırlar.

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Ameliyathane teknikerleri ameliyathanesi olan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Ameliyathane teknikerlerinin bireysel olarak çalışma alanı bulunmamaktadır. Devlet hastaneleri, özel hastanelerde, kliniklerde, özel cerrahi polikliniklerde, doğum evlerinde, tıp merkezlerinde ya da eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışabilirler. Devlet hastanelerinde çalışmak için KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) şartı aranmaktadır. Ameliyathane hizmetleri maaş olanakları çalıştıkları kurumdan kuruma farklılık göstermekle beraber kişinin deneyimi ve kendini geliştirmesi gibi durumlar nedeniyle değişiklik göstermektedir. Ameliyathane personeli olarak çalışmak isteyen kişiler Kariyer.net üzerindeki ilanlara göz atabilir. Ameliyathane personeli iş ilanları arasından kendileri için uygun olanlara başvuru yapabilirler.

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Atatürk Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri 5 75 318,87257 676,998
2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri 5 70 319,54863 670,53
3
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri 5 40 311,28068 754,972
4
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri 5 50 315,5202 710,634
5
Ege Üniversitesi
Ameliyathane Hizmetleri 5 70 337,42419 514,806