Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Nedir?

Makine mühendisliği ve imalat mühendisliği ayrı olarak mühendislik için çok önemli bölümlerdendir. Şirketlerin ve fabrikaların imalat ve makine bölümlerinin bilgilerine aynı anda ihtiyaç duyması bu bölümün oluşmasına neden olmuştur.

Makine ve İmalat mühendisliği, makine mühendisliğin alt bölümüdür. Makine mühendislerinden ve imalat mühendislerden hem aynı hem de farklı görevleri bulunmaktadır.

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünün amacı, temel mühendislik ve imalat ve makine eğitimlerini çalıştığı kurum içerisinde etkili bir şekilde kullanabilecek, sektöre ve bulunduğu kuruma katkı ve fayda sağlayacak kişileri bilimsel eğitimlerle yetiştirmektir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca temel mühendislik, ileri matematik, üretim ve makine üzerine birçok ders ile karşı karşıya geleceklerdir.

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

  • Genel Kimya,
  • Genel Fizik,
  • Genel Matematik,
  • Makine ve İmalat Mühendisliğine Giriş,
  • Malzeme Bilgisi,
  • Temel Kalıpçılık Teknolojisi,
  • Mekanik Ölçme,
  • Üretim Planlama,
  • İmalat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları,
  • Mekanizma Tekniği,

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘Makine ve İmalat Mühendisliği Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir. Diplomasını alan kişilere “Makine ve İmalat Mühendisi” unvanı verilir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Makine ve İmalat Mühendisleri çalıştıkları kurum içerisinde kullanılan makinelerin denetlenmesi ve analiz edilmesi, üretim planlaması, üretim verimlilik analizleri, üretim sürecinin iyileştirilmesi, malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi, personellerin organize edilmesi ana görevleridir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Makine ve İmalat Mühendisleri birçok kamu ve özel sektör için çalışabilme olanakları bulunmaktadır. Mezun bireyler için çalışabilecekleri birçok sektör bulunmaktadır. Makine ve İmalat Mühendislerinin en çok çalıştığı sektörler üretim ve otomotivdir.

Söz konusu iş imkanlarından devlet kurumlarında yer alan fırsatlardan yararlanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan belirleyici olacaktır.