keyboard_arrow_down

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, nano ölçekte mühendislik uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano-mühendislik büyük ölçüde nanoteknoloji ile eşanlamlıdır, ancak alanın saf bilim yönlerinden ziyade mühendisliği vurgular.

Bir nanoteknoloji mühendisi, bilimin en küçük, en şaşırtıcı parçalarında çalışan kişidir. Hücresel düzeyde bir şeyleri depolamaktan ve değiştirmekten yeni, küçük elektronik parçaları yaratmaya kadar, nanoteknoloji mühendisleri mahsulün kremasıdır, ayrıntılara akut bir dikkat ve işleri daha iyi hale getirmek için güçlü bir güce sahiptir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bölüm yalnızca Sayısal puan türüne göre tercih edilebilir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği üzerine eğitim almayı amaçlayan ve bu bölüme listelerinde yer verecek olan aday öğrenciler;

 • Nanoteknolojiye Giriş,
 • Nanomateryaller ve Karakteristik Özellikleri,
 • Polimer Mekanikler ve Deformasyon,
 • Nano Ölçekte Üretim ve Karakterizasyon Yöntemleri,
 • Yapıştırıcı ve Dolgu Bilimi,
 • Nano Elektronikler,
 • Polimer Süreçleri,
 • Nano Optik,
 • Elektromanyetik Teorisi,
 • Enzim Kinetiği ve Mekaniği,
 • Biyoteknoloji,
 • Quantum Mekaniği,
 • Bilgisayarda Biyo ve Nano Teknoloji Modelleme

Ve benzeri daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Mezunlar “Nano-mühendis” unvanına sahip olurlar.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bir nanoteknoloji mühendisi, sağlık, bilim, teknoloji ve çevrenin yüzünü moleküler düzeyde değiştirebilecek yeni şeyler öğrenmeye çalışır. Kirleticileri test ederler, gıdalarımızı ve ilaçlarımızı zenginleştirmek için tozlar oluştururlar ve DNA'nın en küçük parçalarını incelerler. Vücuttaki hücreleri, proteinleri ve diğer kimyasalları bile manipüle edebilirler.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Nanoteknoloji mühendisleri, tıp alanında çalışmayı, moleküler düzey kadar küçük bir ölçekte sorunları çözebilecek ve böylece tıbbın yüzünü sonsuza dek değiştirebilecek yeni araçlar oluşturarak da çalışabilirler. Biyo-sistemlerle ilgili olanlar, test ve manipülasyon için en küçük miktarlarda DNA veya diğer biyolojik fragmanları depolamanın yollarını oluşturacaktır.

Mezunlar;

 • Malzeme Üretim Tesisleri,
 • Savunma Sanayii,
 • Devlet Malzeme Ofisi (DMO),
 • Beyaz Eşya Sektörü,
 • Petrokimya Endüstrisi,
 • Otomotiv Sektörü,
 • Tıbbi Üretim ve Medikal,
 • Demir-Çelik Sektörü

Gibi alanlarda çalışabilirler. Bu iş olanaklarından devlet bünyesinde yer alan kurumlarda çalışabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olacaktır.