Muhasebe ve Denetim Bölümü

Muhasebe ve Denetim Bölümü Nedir?

Muhasebe ve denetim, kurumların muhasebe sistemlerini değerlendirerek, iç kontrolleri tasarlayıp izleyerek, örgütsel dolandırıcılık riskinin derecesini belirleyerek, olağandışı eğilimler için finansal verileri yorumlayarak ve sahtekarlık göstergelerini takip ederek sahtekarlığı tespit etmek ve caydırmaktan sorumlu olacak bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir.

Bu bölüm iki ana başlıktan oluşur;

Muhasebe, finansal işlemlerin izlenmesini, raporlanmasını ve analiz edilmesini içerir. Bireysel vergi beyannamelerinin hazırlanmasından çokuluslu şirketler için finansal tabloların hazırlanmasına kadar her şeyi kapsar ve muhasebe alanında temel bir disiplin olarak kabul edilir.

Denetim, yasalara ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup olmadıklarını belirlemek için muhasebe ve finansal kayıtların ve finansal tabloların bağımsız bir incelemesidir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Muhasebe ve Denetim, üniversitelerde İşletme Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Söz konusu bölüm yalnızca Eşit Ağırlık puan türüne göre tercih edilebilir.

Muhasebe ve Denetim, 2019-2020 verilerine göre yalnızca 2 farklı üniversitede 4 farklı seçenek ile bulunmaktadır.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümde eğitim almayı amaçlayan ve tercih listelerinde yer verecek olan aday öğrenciler;

 • İş Dinamikleri,
 • Mikroekonominin İlkeleri,
 • Genel Matematik,
 • Finansal Muhasebe,
 • İş Hukuku,
 • İşlemler Yönetimi,
 • Yönetim ve Organizasyon,
 • Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları,
 • Yönetim ve Maliyet Muhasebesi,
 • Muhasebeciler için ŞirketLer Hukuku,
 • Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol,
 • İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri,
 • Finansal Tablolar ve Analiz,
 • Performans Ölçme Yöntemleri

Ve benzeri daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bunları başarı ile tamamlayan öğrenciler “Muhasebe ve Denetim Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Şirketlerin, kurum ya da kuruluşların mali tablolarını inceleyerek ortaya çıkması olası problemleri saptamak, kaynağına inerek ortaya çıkarmaktır.

Muhasebe ve Denetim Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Muhasebe ve Denetim mezunları için iş imkanları oldukça fazladır. Mezunlar kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluşta muhasebe departmanlarında çalışabilecekleri gibi bu kurumlarda dış ve iç denetçi olarak yer alabilirler.

Muhasebe ve Denetim Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Muhasebe ve Denetim Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Mali Müşavirlik - Muhasebe
 • 2 İnşaat
 • 3 Denetim Hizmetleri
 • 4 Bankacılık
 • 5 Gıda

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Muhasebe
 • 2 Finans
 • 3 Denetim/Teftiş
 • 4 Üretim / İmalat
 • 5 Hizmet