Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Nedir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü nedir sorusu şöyle cevaplanabilir; arkeolog adayları yetiştiren bölümdür. Ancak bu bölüm ile Arkeoloji bölümü arasında bazı farklar bulunur. Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü, Anadolu ve Ön Asya'nın M.Ö. 8000- 750 yılları arasına odaklanmış, bahsi geçen bölge ve zaman üzerinde uzmanlaşmış arkeologları yetiştiren bölümdür. Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü, Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi olarak da tanımlanır. Tarih Öncesi Arkeolojisi mezunları, arkeolog unvanı alırlar.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü eğitim süresi dört yıldır. Tarih Öncesi Arkeolojisi taban puanları yıldan yıla değişiklik gösterebilir. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, arkeolog unvanı ile mezun olurlar. Tarih Öncesi Arkeolojisi puanları tercih edilmek istenen üniversiteye göre de değişiklik gösterir. Bölüm mezunları yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünün dört yıl, sekiz yarıyıldan oluşan eğitim müfredatı içerisinde zorunlu ve seçmeli dersler yer alır. İlgili derslerden bazıları şunlardır;

 • Neolotik Çağ Kültürleri
 • Ana Hatlarıyla Tarih Öncesi
 • Klasik Arkeolojiye Giriş
 • Malzeme Bilgisi
 • Ön Asya Arkeolojisine Giriş
 • Arkeolojide Yöntembilim
 • Neolitik Ve Kalkolitik Çağ Kültürleri
 • İlk Tunç Çağı Batı Ve Orta Anadolu Kültürleri
 • Arkeolojide İnsan Ve Çevre İlişkileri
 • Arkeolojik Çizim Yöntemleri
 • Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri
 • Sumer-Akkad Kültürleri
 • İlk Tunç Çağı Doğu Anadolu Kültürleri
 • Assur Ticaret Kolonileri Çağı Arkeolojisi
 • Babil-Assur Kültürleri
 • Protohistorik Dönemde Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri
 • Anadolu’da Protohistorik Çağ Çömlekçiliği
 • Eski Ön Asya Mitolojisi Hitit Arkeolojisi I (Mimarlık)
 • Ön Asya Miken Sanatı
 • Anadolu Göçebe Sanatı
 • Suriye-Filistin Arkeolojisi I (Neolitik Ve Kalkolitik Çağlar)
 • M.Ö.3. Ve 2. Binyıl Anadolu Tarihi Coğrafyası
 • Medeniyet Tarihi
 • Prohistorik Çağ Madenciliği
 • Anadolu Protohistorik Dönem Arkeolojik Kazıları
 • Erken Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi
 • Frig Sanatı
 • Geç Hitit Sanatı
 • Yeni Asur Sanatı
 • Akhamenid Sanatı Semineri
 • Eski Ön Asya Mühürcülük Sanatı
 • İran Arkeolojisi
 • Tabal Sanatı
 • Urartu Sanatı

Tarih Öncesi Arkeolojisi Mezunu Ne İş Yapar?

Tarih Öncesi Arkeolojisi iş imkanları çok çeşitlidir. Mezunlar akademik kariyerlerine devam ederek öğretim üyesi, doçent, profesör olabilir ya da bilim insanı olarak çeşitli çalışmalarda bulunabilirler. Arkeolojik kazılarda çalışmalarında ya da müzelerde görev almaları mümkündür. Restorasyon ya da konservasyon konularında uzmanlaşabilirler. Turizm alanında çalışmaları da mümkündür. Arkeoloji ve kültür varlıkları ile ilgili çalışmalar yapan yayınevlerinde, araştırma yapan kurumlarda ve kuruluşlarda, dergilerde görevlendirilebilirler.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Tarih Öncesi Arkeolojisi iş olanakları mezunların kariyer planlamalarına, aldıkları eğitimlere ve kendilerini geliştirdikleri alana göre şekillenir. İlgili bakanlıklarda, üniversitelerde, vakıflarda, müzelerde ya da belediyelerde çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Arkeolog olarak veya araştırmacı olarak görev yapmaları mümkündür. Gerekli eğitimleri tamamlamaları durumunda rehberlik yapabilir, turizm seyahat acentelerinde çalışabilirler. Arkeolojik kazılarda çeşitli pozisyonlarda bu bölümden mezun olmuş kişilere ihtiyaç duyulduğundan kazı alanlarında da görev alabilirler. Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünden mezun olan kişiler, ilgili iş ilanlarına Kariyer.net üzerinden ulaşabilirler.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Ankara Üniversitesi
Tarih Öncesi Arkeolojisi (4 Yıllık) EA 30 268,7073 668.043
2
İstanbul Üniversitesi
Tarih Öncesi Arkeolojisi (4 Yıllık) EA 50 293,35644 455.603

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Bölümü Bulunan İlk 5 Üniversite