Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Bölümü

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Bölümü Nedir?

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı bölümü, iklim özelliklerine uygun bitkilerin geliştirilmesi ve tohum ıslahı amacıyla kurulmuştur. Tohum ıslahı, önemli bitki yetiştirme uygulamalarındandır. Bu bölüm, ulusal tarım sektörünün tohum açısından, geleceğinin şekillendirilmesinde son derece önemlidir. Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı bölümü, Ziraat Fakültelerinde okutulan; bahçe, tarla, bitki koruma ve toprak gibi alanlarında özelleşen bölümlerin tek çatı altına toplanması olarak kabul edilebilir. Bu programda ilgili alanda uzman personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı bölümü; sentetik tohum, doku kültürü, bitki biyokimyası, bitki fizyolojisi, tohumların mekanik ve fiziksel özelliklerinin araştırılması konusunda öğrencilerine eğitimler vermektedir. Ayrıca bölümde; bitki besleme, tohum muhafazası, toprak analizleri, toprak verimliliği ve toprak kirliliği konularında bitkisel üretim sorunlarının çözülmesini sağlamak için diğer disiplinlerle çalışmalar yürütülmektedir. Bölümün amacı; gelecekte tarım inşasında kendine güvenen, toprağın ve suyun önemini bilen, inisiyatif alabilen, dünyayı ve tarımdaki gelişmeleri takip eden vasıflı ve dinamik bireyler yetiştirmektir.

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bir lisans programı olan bölümün öğretim süresi dört yıldır. Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı sıralaması her yıl değişmektedir. Bu bölümde eğitim almak isteyen kişiler, üniversite sınavına girerek Tohum Bilimi ve Teknolojisi taban puanları için yeterli sonucu almalıdırlar. Bölümden mezun olmak isteyen öğrenciler sekiz yarıyıl boyunca Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı ders notları ile ilgili sınavlardan yeterli puanları almalı ve mezuniyet şartlarını sağlamalıdır.

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim DalıBölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde eğitim gören öğrenciler, alanın çeşitli kısımlarına yönelik hazırlanmış dersler görürler. Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı taban puanları her yıl değişiklik göstermektedir. Dersler ve saatleri üniversitelere göre farklı olmakla birlikte programda bazı temel dersler bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

  • Meteoroloji
  • Bilgisayar programlama
  • Tarımsal botanik
  • Genetik istatistik
  • Bitki fizyolojisi
  • Ambar tohum depolama tekniği
  • Tohum pazarlama
  • Tohumculuk politikaları
  • Bitki depolama

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Mezunu Ne İş Yapar?

Ülkemizdeki tarım alanlarının genişliği bu alanlardaki yenileşmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu durum tohum ıslahı ve teknolojileri konularında eğitim almış bölüm mezunları tarafından özel projelerle geliştirilmeye çalışılmaktadır. Tohum bilimi ve teknolojisi nedir sorusu kadar merak edilen sorulardan bir diğeri de bölüm mezunlarının ne iş yaptığıdır. mezunlar çeşitli bitki ve tohumlarının iyileştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini gerçekleştirir. Tohumların ıslahı, depolanması ve pazarlanması işlemlerini yürütürler. Ziraat mühendisleri ile ortak çalışmalar yaparak gerekli iyileştirmelerin yapılmasına yönelik bilgi alışverişinde bulunurlar. Bölüm mezunları bitki türlerinin genetik kökenlerini öğrenerek gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca tohum sicili, teknolojisi ve sertifikasyonu ile tohumlukta gereken karantina işlemleri konusunda gerekli uygulamaların yapılmasını sağlarlar. Tohumlarda meydana gelen hastalık durumlarında zararlı etkenler ile mücadele ederler. Bu işlemleri tek başlarına yürüttükleri gibi bağlı oldukları birimlerin tarım çalışanlarına da aktarırlar.

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bölüm mezunları, özel sektörde veya kamuda çalışabilirler. Geniş iş olanaklarına sahip olan bu bölümden mezun olan kişiler ulusal tarımda tohum sektörünün geleceğinin belirlenmesinde rol alırlar. Bu doğrultuda mezunlar; ziraat odaları, zirai tarım şirketleri, toprak mahsulleri ofisleri, tarım kredi kooperatifleri, tarım makineleri üretim ve satış şirketleri gibi alanlarda tarım danışmanı ya da zirai satın alma uzmanı olarak çalışabilirler. Bunların yanı sıra programdan mezun olmuş kişiler; bitkilerde sulama, organik gübreleme ve besleme yöntemlerini geliştiren özel şirketlerde veya kamu kurumlarında çalışabilirler. Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı maaşları, çalışılan sektöre ve iş gücüne göre değişiklik gösterebilir. Siz de bu alanda çalışmak istiyorsanız ilgili ilanlara Kariyer.net üzerinden başvurabilirsiniz.

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Bölümü Bulunan İlk 5 Üniversite