Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Bölümü

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Nedir?

Ülkeler arasında gerçekleşen ticaretlerin sayısının her geçen artıyor olması Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümünün oluşmasında önemli bir etkendir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümünün amacı, uluslararası piyasalara ve ticaretlere karşı bilgili olacak, ekonomi ve finans sektörü içerisinde fayda ve katkı sağlayabilecek kişileri yetiştirmektir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, lider, sorumluluk sahibi, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına uygun, sosyal becerileri gelişmiş olması aranan özelliklerden bazılarıdır.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü öğrencileri eğitim hayatları boyunca birçok sayısal, işletme, pazarlama ve ekonomi dersleri ile karşı karşıya geleceklerdir ve bu derslerden başarılı olmaları istenecektir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

  • İşletme Yönetiminin Prensipleri,
  • Örgüt ve Yönetim,
  • İşletme Finansmanı,
  • Uluslararası Pazarlama Yönetimi,
  • Ekonomik Çevre,
  • Dış Ticaret Finansmanı,
  • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi,
  • Küresel Pazar Analizi,
  • Uluslararası İktisadın Temel İlkeleri,
  • İletişim Becerileri

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca başarılı olmaları istenecektir. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümünde mezun bireyler çalıştıkları kurum içerisinde ekonomi, finans, muhasebe, insan kaynakları ve orta düzey yöneticilik yaparlar.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümünde mezunları kamu veya özel sektör içerisinde kendilerine yer bulabilirler. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret mezunlarının çoğunlukla Finans Şirketleri, Lojistik Şirketleri, İhracat-İthalat Şirketlerinde çalışmayı tercih etmektedirler.

Söz konusu iş imkanlarından devlet kurumlarında yer alan fırsatlardan yararlanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan belirleyici olacaktır.