ALVIMEDICA

Sağlık, Medikal Ürünler

Sosyal ve Yan Haklar

  • -

Çalışma Saatleri

-

Kuruluş Yılı

0

Çalışan Sayısı

-

Web Site

-

Adres

0

Hakkımızda


ALVIMEDICA

1997 yılında, tek kullanımlık tıbbi ürünler; tedavi amaçlı damar içi protezler tasarlamak ve üretmek amacıyla,  Nemed Limited Şirketi olarak kurulmuştur.

2007 yılının Ekim ayında Nemed’in çoğunluk hisseleri Danimarka-Kopenhag merkezli ileri teknolojili medikal şirketi olan AlVIMEDICA tarafından satın alınan Nemed, ticari hayatını  ALVIMEDICA adıyla sürdürmektedir.

2009 Ocak ayı itibariyle üretimine Çatalca-Trakya Serbest Bölge’de inşaatı devam eden 5.184 m2 kapalı alana sahip yeni fabrikasında devam edecektir.

ALVIMEDICA, girişimsel kardiyoloji ürünleri olan koroner anjiyoplasti balon katater ve stent yerleştirme sistemlerini kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge ekibi ve üretim teknolojisiyle, kendi alanında Türkiye’de üretim yapan tek kuruluştur.  

ALVIMEDICA geliştirdiği ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini uluslararası arenada da başarıyla sürdürmektedir.

Misyonumuz

ALVIMEDICA,insan kalp ve damar sağlığını korumayı ve tedavi etmeyi sağlayan uluslararası standartlarda tıbbi ürünler geliştirir,üretir,iç ve dış pazarlarda satar.

Öncü ve köklü bir kuruluş olmanın getirdiği tecrübe ve sorumlulukla sürekli ve dengeli bir yapıyla büyür.Yeni ürün geliştirmeye ve ürünlerini tıp dünyasına en iyi şartlarda sunmaya verdiği önemle,etik değerler çerçevesinde insan sağlığına katkıda bulunur.

Sağlık sektörünün beklentilerini karşılamak ve tüm müşterilerimizin memnuniyeti en önemli hedefimizdir.

Bunları gerçekleştirirken çalışanlarımızın yetkinliği,kişisel gelişimi ve mutluluğunu ön planda tutar,yaşadığımız çevreye ve topluma saygı gösteririz.

Değerlerimiz

ALVIMEDICA olarak değerlerimiz; Kalite odaklılık, Müşteri Memnuniyeti, Çalışanların Mutluluğu, Çevre ve Topluma Saygı’dan oluşmaktadır.

Tüm çalışmalarımızı topluma, tıp dünyasına, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza karşı etik, dürüst, şeffaf, doğru ve yasaların öngördüğü değerler doğrultusunda planlar ve uygularız.

Kalite Odaklılık: Şirketimizin gelişimi ve ekonomik büyümesi için en önemli başarı unsuru olarak verimliliği ve rekabet gücünü yükseltmenin gereğine, kalite, yenilik ve değişimin önemine inanırız.

Müşteri Memnuniyeti: Ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizi tatmin etmenin öncelikli görevimiz olduğu bilinci ile onların beklentilerini doğru anlamak için çaba gösteririz. En iyi ürün ve hizmeti sunduğumuz müşterilerimizle artan değer yaratmak amacıyla kazan-kazan ilkesi doğrultusunda işbirlikleri oluşturur ve geliştiririz.

Çalışanların Mutluluğu: Çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli koşulları yaratır, takım ruhu ile ortak hedeflere yönelen yetkin çalışanlar oluştururuz. Yarattığımız değerleri çalışanlarımızın mutluluğunu göz önüne alarak, ayrım gözetmeksizin adaletli olarak paylaşırız.

Çevreye ve Topluma Saygı: Ürünlerimizin insan sağlığını koruma ve tedavi etme amacının yanı sıra, çevre sağlığını gözeterek, uluslararası standartlarda üretiriz. Sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunuruz.

Kalite Politikamız

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması,
Ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretilmesi,
Üretim sırasında GMP kurallarına uygun üretim yapılması,
Müşteri memnuniyetini analiz ederek ürünün geliştirilmesi,
Ürün yelpazesi seçeneklerinin arttırılması,
Konusundaki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,
Tasarım ve tasarım değişikliklerinin müşteri isteklerine uygunluğunun doğrulanması,
Yeni ürünlerde teknolojinin bilinen durumunu aşmaya yönelik çalışmalar yapmak,
Bu doğrultuda performansımızın sürekli geliştirilmesi,

İnsan Kaynakları Politikamız

ALVIMEDICA hedefleri doğrultusunda;

Çalışanların, çalışma potansiyelini en üst seviyede başarıya dönüştürebilmelerine olanak sağlamak,
Mesleki ve kişisel anlamda kendini geliştiren, araştırma ve geliştirmeyle yakından ilgili, ekip ruhu taşıyan, yeniliklere açık çalışanlar ile başarılı projelere imza atmak,
Çalışan memnuniyetini en üst düzeylere ulaştırmak,

İnsan kaynakları politikalarının temelini oluşturur.