Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad.

Yenilenebilir Enerji, Metal Sanayi

Sosyal ve Yan Haklar

  • Servis
  • Yemekhane
  • Tam Gün Sağlık Hizmetleri

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08.30 - 18.30

Kuruluş Yılı

2003

Çalışan Sayısı

Beyaz Yaka : 75-99

Mavi Yaka : 150-199

Web Site

www.cepas.com.tr

Adres

-

Hakkımızda

Çepaş, 2003 yılında sıcak daldırma galvaniz ve çeşitli çelik ürünler üretimi alanında hizmet vermek üzere kurulmuştur. 2013 yılında çelik sektörünün dünyadaki önemli oyuncularından Gonvarri Grubu ile yaptığı birleşme ile yoluna daha güçlü devam etmekte ve aşağıdaki alanlarda mükemmellikler yaratmaya devam etmektedir:

Karayolları Oto Korkuluk İmalatı ve Montajı
Enerji Nakil Hatları Direkleri
Aydınlatma Direkleri
Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
Çelik Konstrüksiyon İmalatı
Çelik Yaya Üst Geçitleri ve Çelik Köprü İmalatı ve Montajı
Trafik İşaret Levhaları
Solar Enerji Çelik Konstrüksiyon Üretimi

Founded in 2003 in order to provide service in manufacturing, galvanization of various steel products and maintained on its way more powerfully after becoming partners with Gonvarri in 2013, one of the pioneers in steel industry in the world, Çepaş Gonvarri is generating perfectness in:

Manufacturing and Installing Highway Guardrail Systems
Solar Energy Steel Construction
Energy Transmission Line Towers
Lightning Poles
Hot Dip Galvanizing Coating
Steel Sonstruction
Manufacturing and Installing Steel Pedestrian Overpass and Steel Bridges
Traffic Sign Boards


INSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ / OUR HUMAN RESOURCES POLICY

Çepaş Gonvarri, nitelikli ve yüksek motivasyonlu işgücünün yaratacağı farka inanarak çalışanlarını özenle seçer ve gerek mesleki gerek kişisel gelişimleri için onları destekler.

Çepaş Gonvarri selects its employees carefully believing that skilled and highly motivated workforce will make a difference and supports them for their professional and personal development.

Çepaş Gonvarri olarak, dinamik ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını arttıran, kurumsal hedefleri bireysel hedeflerle uyumlu hale getirerek aidiyet duygusu yaratan, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile kültürel-etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden oluşturduğumuz yaklaşımlarımızı güven veren global vizyon ve misyonumuzla yeni zamanlara taşıyan bir İnsan Kaynakları Politikası izlemekteyiz

As Çepaş Gonvarri, we adapt an Human Resources Policy that increases the performance of its employees by creating a dynamic and innovative environment, creates a sense of belonging by synchronizing corporate objectives and individual objectives, and carries our approaches which we have created by quality time and information exchange and never sacrificing our cultural-ethical point of view, to modern times thanks to our reliable global vision and mission.

PERFORMANCE MANAGEMENT AND CAREER DEVELOPMENT / PERFORMANS YÖNETİMİ VE KARİYER GELİŞİMİ

Şirketimizin izlediği performans yönetimi ve kariyer gelişimi politikaları, nitelikli ve yüksek motivasyonlu işgücünün yaratacağı farka inanarak çalışanlarını özenle seçer ve gerek mesleki gerek kişisel gelişimleri için onları destekler. Dahilinde bulunduğumuz global algının dinamikleri ile yerel değerleri sentezleyerek çalışmalarımızı kabiliyet ve yetkinliklerine gore desteklemekteyiz. Performans Yönetimi algımız, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi, bireysel performansların düzenli ve objektif metodlarla değerlendirilmesi, eğitim, gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kariyer yönetimi süreçlerini kapsar. Şirketimizde performans değerlendirme süreci; hedef paylaşımı ve bireysel yetkinlikler baz alınarak yıllık olarak yapılır.

Performance management and career development policy adapted by our company believes in the difference made by quality and high motivation work force, thus carefully picks its employees and supports them for their occupational and individual development. We synthesize the dynamics of global perception we are within with the local values, and support our works according to their abilities and competencies. Our Performance Management approach reduces the company objectives to employees and includes the process for directing them according to company objectives, evaluating their individual performances with regular and objective methods, specifying their training and development needs, and career management. Performance evaluation process in our company is performed annually based on objective sharing and individual competencies.