Ekolojik Enerji Anonim Şirketi

Sosyal ve Yan Haklar

  • -

Çalışma Saatleri

-

Kuruluş Yılı

-

Çalışan Sayısı

-

Web Site

-

Adres

-

Hakkımızda

 Ekolojik Enerji Anonim Şirketi Ekolojik Enerji A.Ş.'nin geliştirmiş olduğu Entegre Atık Yönetim ve Temiz Enerji Üretim Tesisi; atık kabul, atık ön hazırlık, kimyasal ve biyolojik çamur kurutma, katı atık kurutma, kırma, briketleme, evaporasyon ve susuzlaştırma, gazlaştırma, gelişmiş gaz temizleme, enerji geri kazanım ve elektrik üretim üniteleri, laboratuvar birimlerinden oluşmaktadır. Firmamız evsel atık, biyokütle ve endüstriyel atıkların bertarafında tam yetkili çözüm sağlayıcıdır. Bu kimliği ile;  çevre bilinci yüksek sanayi kuruluşlarının atıklarını bertaraf edip enerji geri kazanmak suretiyle çevreye katkıda bulunmaktadır. Ekolojik Enerji AŞ. Entegre prosesi Türkiye'de başarıyla tamamlanan TÜBİTAK destekli özgün bir AR-GE projesine dayanmaktadır. Gerçekleştirilen bu proje ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi evsel katı atıkları 50 ton/gün kapasite ile bir süre bertaraf edilmiştir. AR-GE projesi ile farklı tipte atıklardan enerji geri kazanımı yapabilmek üzere iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.  T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) 05.10.2004 tarih, EÜ / 370-1481 numaralı üretim lisansını almıştır. Son olarak T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilip sürekli denetimlerle kalıcılığı korunan ve T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Daire Başkanlıkları'nca tanınan 04.07.2007 tarihli TA-İL-34-096-R1-R12 sayılı işletme lisansını almaya hak kazanmıştır. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Belgesi, A sınıfı Emisyon iznine sahip Ekolojik Enerji faaliyetlerini ulusal pazarda kalite sistemlerini koruyarak sürdürmektedir. Ekolojik Enerji AŞ. AR-GE`ye verdiği önem doğrultusunda proje bazlı çalışmalarını devam ettirmektedir.