ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKO.SİS.TEKN.MAK.S.V.T.A.Ş

Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve HVAC

Sosyal ve Yan Haklar

  • Servis
  • Bayram Yardımı
  • Yemekhane
  • Özel Sağlık Sigortası
  • Erzak Yardımı

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 07.30 - 17.30

Kuruluş Yılı

-

Çalışan Sayısı

Beyaz Yaka : 25-49

Mavi Yaka : 50-74

Web Site

http://www.eneko.com.tr/

Adres

-

Hakkımızda

ENerji EKOnomisi için, yüksek verimlilikte havalandırma ve iklimlendirme cihazları üretiyoruz. 


Elektrik ve otomasyon panosu da cihazın içerisinde yer alan tak&çalıştır mantığında cihazlar üreterek, cihazların hızlıca işletmeye alınmasını sağlıyor ve sonrasında da cihazlarımızı uzaktan izleyerek her zaman cihazlarımızın tam verimde çalışmasını sağlıyoruz. 


Güçlü AR&GE’miz sayesinde geliştirdiğimiz ürünler ile, Dünya’daki üreticiler içerisinde teknolojik liderler arasında olmanın gururunu yaşıyoruz. 


Bu sayede; üretimimizin yaklaşık %50’sini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç ediyoruz.


AR&GE


"Yapmakta olduğun işi iyi yap", ilkesinden güç alarak çalışmalarımızı bilimsel araştırmalarla destekliyoruz. Daha iyisine ulaşmak için doğayı gözlemliyor, dünyadaki sektörel gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından izliyoruz. 

Fabrikamızda yer alan gelişmiş test labaratuarımızda cihaz iç dış kaçak testleri, debi – basınç testi, termodinamik testler , akustik testler, otomasyon testleri ve elektrik testleri yapılmakta ve hep bir adım önde olmak için çalışılmaktadır.


SERTİFİKALARIMIZ VE KALİTE POLİTİKAMIZ


Toplam Kalite Yönetim Sistemini, firmamızın içinde bulundugˆu çalıs¸anlarımız, ortaklarımız, müs¸terilerimiz, tedarikçilerimiz, çevre, içinde yas¸adıgˆımız toplum ve teknoloji ortamın- da bas¸arılı olmak için bitmek bilmeyen bir yas¸am tarzı ve yolculuk olarak kabul etmekteyiz. 

I·s¸letme sürecinin her as¸amasının bütünüyle kontrolünü amaçlayan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin geregˆi olarak, yüksek kalite ve verimlilik, düs¸ük maliyet ve zamanında termin hedeflenmektedir. Kalifiye personel katılımı ile gerekli bilinçlendirme ve yetkinlik egˆitimlerini sürekli sagˆlayarak kalite kontrol sisteminin dinamikligˆini korumaktayız. 

Ürünü olus¸turan komponentlerin Giris¸ Kalite Kontrolünde, ileri düzeyde test ekipmanları ve aletleri ile Kalite planları dogˆrultusunda testler yapılmakta, örnekleme metodu ve gerekli durumlarda %100 kontrol gerçekles¸tirilmektedir. 

Final Kalite Kontrol Testlerinde, görsel ve TS 2000 EN 60335-1, TS EN 50419, TS 10316 EN 60204-1 standartlarında belirtilen elektriksel kontroller (CE testleri) %100 gerçekles¸tirilerek ürünlerimizin güvenirliligˆi sagˆlanmaktadır.