Sosyal ve Yan Haklar

  • -

Çalışma Saatleri

-

Kuruluş Yılı

-

Çalışan Sayısı

-

Web Site

-

Adres

Esenler

Hakkımızda


ETIYA is a global technology company with more than 800 employees in 3 continents, developing AI-driven digital transformation applications, based on international standards and customer experience.

ETIYA strengthens data-driven decision-making structures of organizations and helps them to take effective and agile actions by enabling all steps of the customer journey to be monitored and managed.

ETIYA, which prioritizes organizations’ transition to customer value management; utilizes its capabilities of Artificial Intelligence, Data Analytics and Customer Management as a competition leverage and enables them to build a full-digital and sustainable business model.

Having offices in the Netherlands, Canada, USA, Turkey, Ukraine, Singapore, UAE, ETIYA’s products and solutions have been awarded by independent organizations worldwide.

ETIYA, grounding on the corporate values by focusing on continuous innovation and improvement, aims its employees to exceed every day.

 


ETIYA uluslararası standartlarda ve müşteri deneyimini esas alan yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamaları geliştiren, 3 kıtada 800’ü aşkın çalışanı ile global teknoloji şirketidir.

ETIYA, müşteri yolculuğunun tüm adımlarını izlenebilir ve yönetilebilir hale getirerek; kurumların veri odaklı karar alma yapılarını güçlendirir, etkin ve çevik aksiyon almalarına yardımcı olur.

Kurumların müşteri değer yönetimine geçmesini önceliklendiren ETIYA; Yapay Zeka, Veri Analitiği ve Müşteri Yönetimi yeteneklerini rekabet kaldıracı olarak kullanır ve tamamen dijital, sürdürülebilir bir iş modeli inşa edebilmelerini mümkün kılar.

Hollanda, Kanada, ABD, Türkiye, Ukrayna, Singapur, BAE’deki ofisleriyle hizmet vermeyi sürdüren ETIYA’nın ürün ve çözümleri dünya çapında bağımsız kuruluşlar tarafından birçok ödüle layık görülmüştür.

Sürekli inovasyon ve gelişim odağında, kurumsal değerleri esas alan ETIYA, çalışanlarının her gün daha ileriye gitmelerini amaçlar.