Florya Uğur Koleji

Eğitim

Sosyal ve Yan Haklar

  • -

Çalışma Saatleri

-

Kuruluş Yılı

1990

Çalışan Sayısı

-

Web Site

www.ugurkoleji.com.tr

Adres

Beşyol Mah. 1. Akasya Sok No: 26/2 Florya / İstanbul

HakkımızdaUğur Koleji

 

Okulumuz Türkiye Cumhuriyeti'ne çağdaş, yaratıcı, demokratik gençler yetiştirmek üzere Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olması düşüncesiyle "Özel Uğur Lisesi" adı verilerek 28 Mayıs 1990 tarihinde Sayın Kemal KOÇAK tarafından kurulmuştur. 13 Haziran 1990 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Avni AKYOL'un da katıldığı görkemli bir törenle açılış gerçekleştirilmiş ve Türk Milli Eğitimi'nin hizmetine girmiştir. Özel Uğur Eğitim Kurumları, 1995-1996 yılında devrin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL'in açılışını gerçekleştirdiği ilköğretim binalarının hizmete girmesiyle de anaokulundan üniversiteye ilkesi doğrultusunda çalışmalarına hız vermiştir. Toplam 22.000m² kapalı alana sahip olan kurumlarımız, 2000 öğrenci kapasitesi ile Ana sınıfı, İlköğretim Okulu ve Lise düzeyinde eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. Özel Uğur Lisesi ve İlköğretim Okulu ulusal değerler yanında uluslar arası değerlerle de donanmış öğrenciler yetiştirip, küreselleşen dünyada yer alabilmelerini sağlamak amacına yönelik olarak 10 Ocak 2002 tarihinde IBO ( International Baccalaureate Organization ) tarafından Diploma Programı uygulama konusunda yetkilendirilmiştir. Aynı Organizasyon tarafından MYP Programı Uygulama konusunda Aday Okul statüsünü kazanmış olup yakın zamanda yetkilendirilecektir. PYP Programı Uygulama konusunda ise Aday Okul olmak için başvurulacaktır. 19 Ocak 2002 tarihinde de ECIS ( European Council of International Schools ) Organizasyonuna Üye Okul statüsü ile kabul edilmiştir. ECIS Organizasyonu bünyesinde kurulan CIS (Council of International Schools ) Organizasyonun Kurucu Üyesi olarak 2003 yılında uluslar arası çalışmalarına hız vermiştir. ECIS ( European Council of International Schools ) Organizasyonu yetkililerinin Mayıs-2003 tarihinde Özel Uğur Lisesi ve İlköğretim Okuluna yaptıkları ön ziyaret çalışmaları neticesinde Akreditasyon sürecine girmiştir. Bu çalışmalar halen sürdürülmektedir. Kurumlarımızda, açılışından bu yana, seçkin ve deneyimli yönetim kadroları ve her biri kendi alanında uzman, Atatürkçü düşünce sahibi öğretmenleriyle, eğitim ve öğretimi etkin kılarak çağa yön verecek genç kuşaklar yetiştirilmektedir.


Özel Uğur Eğitim Kurumlarının Felsefesi :
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak onları akademik ve sosyal yönden , ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olmaya hazırlamak ve örnek bir dünya okulu olmaktır. Kurumumuz bu felsefeyi gerçekleştirmek için eğitim ve öğretimde aşağıda belirtilen hususları uygulamayı amaçlar ;
 

Amaçlarımız :

Bulunduğu çevredeki bireyin hak ve düşüncelerine saygı duymayı öğretmek için gerekli ortamı hazırlamak.
Davranışlar ve öğrenme sürecinde sorumluluk alabilme olgusunu geliştirmek.
Öğrenim sürecinde akılcı yaklaşım sağlamayı oluşturmak.
Etkin ve aktif öğrenmeyi özendirmek.
Spor ve sanatta gelişimi desteklemek.
Dürüstlük , arkadaşlık , dostluk , iyilik duygularını geliştirmek.
Çevreye duyarlılık duygularını vermek.
Spor ve sanatta gelişimi desteklemek.
Dürüstlük , arkadaşlık , dostluk , iyilik duygularını geliştirmek.
Çevreye duyarlılık duygularını vermek.
Ruhi ve fiziki sağlığın önemini anlatmak.
Yüksek öğrenime geçiş için rehberlik etmek ve hazırlamak.
Topluma hizmet olgusunu geliştirmek.
Araştırma ve yaratıcılığın gelişmesini sağlayacak çevre oluşturmak.
Öğrencide bağımsız çalışma ve buna bağlı olarak memnuniyeti ön plana çıkarmak.
Öğrenmeyi öğretmek ve buna özendirmek.


Kurumumuzun felsefesi okullarımızın yapılanması ve işleyişine esas teşkil edecek her şeyi biçimlendirirken , belirtilen ideallere ulaşmadaki yolları devamlı olarak araştırmak ve bunları hayata geçirmek için sürekli gelişime ve değişime açık olmaktır.