ITC INVEST TRADING CONSULTING AG TURKIYE

Yenilenebilir Enerji, Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Sosyal ve Yan Haklar

  • -

Çalışma Saatleri

-

Kuruluş Yılı

-

Çalışan Sayısı

-

Web Site

-

Adres

Mamak/ANKARA

Hakkımızda

 
ITC INVEST TRADING CONSULTING AG TURKIYE

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ 

Çağdaş, sürdürülebilir, etkili ve tüm dünyada kabul gören geri kazanım, bertaraf ve ıslah metotlarının hayata

geçirilmesini sağlayan “Entegre Katı Atık Yönetimi Projeleri”, başkent Ankara’da, Adana’da, Konya’da ve

Bursa’da şirketimiz tarafından yürütülmektedir.

 

Projeler; vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu, düzenli depolama alanlarının kurulması ve işletilmesi, katı

atıkların çeşitli yöntemlerle bertaraf edilmesi (ayrıştırma, anaerobik digestion vb.) ve ambalaj atıklarının geri

kazanımı gibi eş zamanlı yürütülen ıslah ve geri kazanım odaklı bir dizi projenin bütünüdür. Gerçekleştirilen

projelerde nihai hedef depolanacak atık miktarını en aza indirerek depolama alanlarının ömrünü uzatmaktır.

Ayrıca, farklı metotlar kullanarak enerji üretilmesi konusunda AR-GE çalışmaları da yürütülmektedir.