Sosyal ve Yan Haklar

  • -

Çalışma Saatleri

-

Kuruluş Yılı

-

Çalışan Sayısı

-

Web Site

-

Adres

-

HakkımızdaNisa Hastanesi

NİSA HASTANESİ
 
Nisa Hastanesi, Bahçelievler Yenibosna’da, E-5 ve E-6 karayollarına çok yakın mesafede, havaalanına 1 km uzaklıktadır. Merkezi konumu, modern mimari yapısı, ileri tıp teknolojisi ve güçlü sağlık kadrosu ile ayakta ve yataklı hür türlü tıbbi hizmeti güvenle verebilen Nisa Hastanesi, özellikle belli branşlarda İstanbul’un sayılı hastaneleri arasında yer almaktadır.
 
Nisa Hastanesi, akademisyenleri, doktorları, yardımcı sağlık personeli ve alanının uzmanlarından oluşan kadrosu ile hizmet vermektedir. Çeyrek yüzyıllık birikimini akademik tecrübe ile harmanlayıp ülke hizmeti sunan Nisa Hastanesi, atılımlarına devam etmektedir.
 
İnsan Kaynakları Amacımız
Nisa Hastanesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek; çalışanlarımızın memnuniyetini ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak arttırmaktır.
 
Bu anlayışla, motivasyonu yüksek, kuruma bağlı çalışanlara sahip olma ilkesi benimsenmiştir.
 
İnsan Kaynakları Misyonumuz
Nisa Hastanesi’nin misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak, mevcut iş gücünü verimli hale getirebilmek için tüm eğitsel ve teknolojik imkanlardan çalışanları faydalandırmak. Çalışma ortamında moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak.
 
İnsan Kaynakları Vizyonumuz
Nisa Hastenesi’nin vizyonuna ulaşmada başarılı İnsan Kaynakları uygulamaları ile nitelikli iş gücünün tercihi olmak.
 
Nisa Hastanesi’nde "uygun işe uygun insan" prensibiyle, yapılacak işlerin gerektirdiği mesleki tecrübe ve yetkinliğe sahip adayların görevlendirilmesine özen gösterilir. Bu çerçevede eğitim düzeyi yüksek, Nisa Hastanesi kurum kültürüne adapte olabilecek, problem çözme becerileri gelişmiş, takım çalışmasına önem veren, gelişime açık adaylara Nisa Hastanesi’nin bir çalışanı olma imkanı verilir.
 
İnsan Kaynakları Uygulamaları
 
Eğitim Sistemi
Nisa Hastanesi’nde işe başlayan tüm personel, kurumumuzu daha yakından tanıyabilmesi için oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Bunun dışında bölüm ve sorumluluklar bazında değişkenlik gösteren kurum içi eğitimlerimiz mevcuttur. İhtiyaç duyulduğunda çalışanlar için dışarıdan eğitimler organize edilerek personelin kişisel gelişimine destek sağlanır.
 
Kariyer Yönetimi Sistemi
Nisa Hastanesi, bir üst unvanın gerektirdiği yetkinliklere ulaşmada çalışanlarına, her türlü gelişim desteğini sağlamaktadır. Çalışanların görev değişikliği yapabilmeleri ya da terfi edebilmeleri için, görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip olmaları ve yıl içinde belirli bir performans düzeyini sergilemeleri gerekmektedir. Nisa Hastanesi’nde, boşalan pozisyonların doldurulması için kurum içi çalışanlara öncelik verilmektedir.
 
Performans Yönetimi Sistemi Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Çalışan ve yönetici değerlendirme sonuçlarını karşılıklı olarak değerlendirirler. Sonuçlar, çalışanlarımızın eğitim gereksinimleri ve kariyer planları için yön gösterici niteliktedir.
 
Ücret Yönetim Sistemi
Ücret artışları performans değerlendirme sonuçları, piyasa koşulları, genel ve ekonomik şartlar çerçevesinde yapılmaktadır.
 
İşe Alım Sürecinin İşleyişi
·         Ön görüşmede adayın hastane standartlarına uygunluğuna ve pozisyon için uygun yetkinliklere sahip olup olmadığına bakılır.
·         İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılan ön elemeyi geçen adaylar ile ilgili bölüm yöneticisi ikinci görüşmeyi yapar.
·         Eğer ihtiyaç duyuluyorsa adaylar görev ile ilgili farklı yöneticiler ile de mülakata alınabilir.
·         Bir ve ikinci görüşmeleri olumlu geçen adaylar hakkında İnsan Kaynakları Müdürlüğü telefonla veya yazılı olarak referans araştırması yapar.
·         Görüşülen adaylar içerisinden bölüm yöneticisi ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş teklif edilmesine karar verilecek adayı belirler.
·         Hastanenin mevcut ücret skalaları, görevin gerektirdiği sorumluluklar, adayın eğitim durumu, deneyimi vb. kriterler göz önüne alınarak aday için uygun olabilecek ücret belirlenir.
·         İnsan Kaynakları Müdürlüğü adaya belirlenen ücret, çalışma koşulları ve sosyal haklar vb. konuları da aktararak iş teklifinde bulunur.
·         İş teklifini kabul eden adaya işe giriş için gerekli evrakların bir listesi verilir ve işbaşı yapacağı tarih belirlenir.
 
Tüm başvurular gizlilik esasına sadık kalınarak değerlendirilir.