Özel Altın Çağ Anaokulu

Eğitim

Sosyal ve Yan Haklar

  • Yemekhane

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08.00 - 18.00

Kuruluş Yılı

1997

Çalışan Sayısı

-

Web Site

http://www.altincaganaokulu.com/

Adres

-

Hakkımızda

ALTIN ÇAĞ ANAOKULLARI
1997 yılında kurulan okulumuzda, çocuklarımıza akademik ve diğer eğitsel fırsatları, doğru seçilmiş bir çeşitlilik içinde sunmaya özen gösteririz ve çocuklarımız için, onların öğrenme ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak üzere yüksek standartlar hedefleriz.

Kurumumuzda uygulanmakta olan Reggio Emilia yaklaşımı çerçevesinde;

Her çocuk benzersizdir ve kendi gelişiminin başkahramanıdır.

Çocuklar bilgi edinmeye açtır. Merak ve merakın getirdiği heyecan çocuğun birincil özelliğidir, çocuk,  doğumundan itibaren sosyaldir,  zekâ doludur ve merak eder.

Çevre üçüncü bir öğretmendir. Çocuklar doğdukları günden itibaren kültürün onlara sunduğu sosyal ve fiziksel dünyayla iç içedir ve Reggio Emilia sisteminde okul,  her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bu dünyanın içinde yer alır.
Öğretmen, bir arkadaş, besleyici bir kaynak ve rehberdir.
Öğretmen araştırmacıdır.
Dokümantasyon bir iletişim şeklidir.
Anne- baba işbirlikçidir.
Bilişsel, Sosyal, Duygusal ve Fiziksel alanlarda doğru eğitimin ve öğrenme ortamının sunulması bilinciyle hareket eden okulumuzda, etkin öğrenme ve sorgulamaya dayalı  Reggio Emilia ilhamlı programın yanı sıra Altın Çağlarındaki tüm çocuklara Portage Eğitim Programı ve Denver Gelişim Skalası kullanarak, içlerinde bulundukları yaşın en üst gelişimlerine ulaşmalarını destekliyoruz.
Altın Çağda; çocuklar merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçirirler. Kullandığımız bu kendine özgü karma program, aynı zamanda ilköğretime hazırlayıcı nitelikte olup, eğitimin devamlılığı göz önünde bulundurulmaktadır.