TÜRK KIZILAY

Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal ve Yan Haklar

  • Servis
  • Yemekhane

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08.00 - 17.00

Kuruluş Yılı

1868

Çalışan Sayısı

-

Web Site

www.kizilay.org.tr

Adres

-

Hakkımızda

TÜRK KIZILAY
 
Bir grup idealist Osmanlı hekiminin bir araya gelerek, 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurduğu Türk Kızılay, 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını Ulu Önder Atatürk vermiştir. 

Kızılay’ın misyonu, proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmaktır.
 
Kızılay’ın vizyonu, insani yardım hizmetinde model alınan bir kurum olarak dünyanın neresinde olursa olsun, en zor anlarında insanlara yardım elini uzatmaktır.
 
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi’nin bir parçası olarak, insan onurunun korunması doğrultusunda din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insancıl çalışmalar yürüten Türk Kızılay’ın Türkiye geneline yayılmış şube ve temsilcilikleriyle birlikte on binlerce gönüllüsü bulunmaktadır.
 
Afete hazırlık ve müdahale, kan hizmetleri, sosyal hizmetler, gençlik ve gönüllülük çalışmaları, eğitim hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren Kızılay, uluslararası kurumsal yönetim ana ilkeleri olan, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adillik/eşitlik prensiplerine bağlı kalarak etik değerler çerçevesinde hizmet sunmaktadır.
 
Türkiye’de afete müdahale denildiğinde uzun yıllar ilk akla gelen kuruluş olan Kızılay’ın Ankara’da bulunan Afet Operasyon Merkezi (AFOM), ülkemizin herhangi bir bölgesinde meydana gelecek olası bir afete en geç 2 saat içinde müdahale edebilme kabiliyeti bulunmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre acil durumlarda beslenme ana çözüm ortağı olan Kızılay, barınmada ise yardımcı rol üstlenmiştir.
 
Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü, düzenli ve güvenli kan bağışçılarından karşılamak için 2005 yılından bu yana Ulusal Güvenli Kan Temini Programını uygulayan Kızılay, her yıl 2 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı almaktadır. Sağlık Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği TÜRKÖK Projesi ile kemik iliği bekleyen hastalara şifa olmak için de harekete geçen Kızılay, nakil bekleyen hastalarla kemik iliği bağışçısı olmak isteyen donörleri buluşturmayı başarmıştır.
 
Gençlik kampları ve öğrenci yurtları ile ülkemizin geleceği olan gençlerimize ve öğrencilerimize destek olan, ilk yardım merkezleri ve eğitim merkezleri ile halkımızı sağlık ve afete hazırlık konularında uzman eğitimcileri ile bilinçlendiren Kızılay, sosyal yardımlarıyla da ihtiyaç sahibi milyonlara yardım elini uzatmaktadır.

Uluslararası kurum ve kuruluşlar yoluyla gelen yabancı fonları geniş bir iş birliği ağı ile değerlendiren Kızılay, Kızılaykart Sosyal Uyum Yardım Programı ile Türkiye’de yaşayan 1.3 milyon mülteciye her ay düzenli nakdi yardım sağlamakta; Toplum Merkezleri Projesi ve Çocuk Koruma Programları ile ülkemizdeki yüz binlerce mültecinin toplumumuza uyum sağlayabilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Sadece yurt içinde değil yurt dışında da insani yardım çalışmaları gerçekleştiren, kalkınma yardımları yapan, kalıcı ofisler açarak yardımlarda süreklilik sağlayan Kızılay, kurulduğu günden bu güne yaklaşık 150 ülkeye insani yardım götürmüştür.
 
Türk Kızılay, kurumsal kimliği, hafızası, kültürü, birikimi ve yardımsever halkımızın desteği ile köklü tarihine yakışır bir şekilde bugün de dimdik ayaktadır ve her zamankinden daha da güçlüdür.
 
Özerk organizasyon yapısına sahip olan, devletten hiçbir ad altında maddi destek almayan Türk Kızılay tüm bu çalışmaları vatandaşların gönüllü katkıları ile gerçekleştirmektedir. Türk Kızılay 1868’den bugüne olduğu gibi bundan sonra da ülkemizdeki ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacaktır.