Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Elektrik Bakım Sorumlusu

ALPHA METALURJİ A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Çayırova)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

90 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

90 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ülkemiz sanayine 40 yıla yakın bir süredir hizmet veren  Alpha Metalurji, müşterilerinin ısıl işlem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemizin büyük sanayi kentlerine açtığı tesisleri ile uygun yer ve zamanda kaliteli hizmet veren firmamızda görevlendirilmek üzere "Elektrik Bakım Sorumlusu" arayışımız bulunmaktadır.

 • En az teknik lise mezunu (Elektrik-Elektronik-Mekatronik)
 • En az 3 yıl bakım tecrübesi olan,
 • Elektrik proje okuyup, anlayabilen,
 • Temel Elektrik ve Otomasyon  bilgisi olan,
 • Vardiyalı çalışabilecek,
 • Aktif araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış

İŞ TANIMI

 • Otomasyon pano montajları yapılması
 • Makine arızalarının yapılması
 • Network ve kamera tesisatlarının yapılması
 • İdari elektrik tesisat arızalarının onarılması

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Elektrik Bakım Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Sorumlusu Elektrik Bakım Sorumlusu Maaşları Elektrik Bakım Sorumlusu Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Sorumlusu Nedir? Elektrik Bakım Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAAYDINLATMA METNİ“Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. İMES-104 Sok. A Blok No: 28 34764 Ümraniye/İstanbul“ adresinde faaliyet gösteren ALPHA METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ (“ALPHA METALURJİ” veya “ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler Kanun uyarınca “ Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. İMES-104 Sok. A Blok No: 28 34764 Ümraniye / İstanbul“ adresinde faaliyet gösteren ALPHA METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz ALPHA METALURJİ tarafından;• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• İstihdam süreçlerinin yürütülmesi,Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.3. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında sadece ihtiyaç duyulması halinde, ALPHA METALURJİ haricinde başkaca üçüncü kişilere aktarılmadan sadece Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları Birim çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecektir.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Birimi tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Bu kapsamda; CV’ nizde / İş başvurularınızda yer alabilecek ad - soyad, doğum tarihi, adres (il/ilçe), askerlik durumu, mesleki deneyim, eğitim bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, özgeçmişinizde yer alan diğer bilgiler, özlük bilgileriniz (daha önce çalıştığınız işyerleri, pozisyon, deneyim), işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. ALPHA METALURJİ, işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verileri toplamamaktadır. Bu nedenle ALPHA METALURJİ’ ye yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde yukarıda belirtilenler ve pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki kişisel verilerinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, üye olunan dernek/vakıf/sendika) paylaşmamanızı rica ediyoruz. Bizimle paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle (ad, soyad , çalıştığı kurum, görev, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman ALPHA METALURJİ’ ye başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya aht.com.tr/ anasayfa / adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “ Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Mah. İMES-104 Sok. A Blok No: 28 34764 Ümraniye/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya ALPHA METALURJİ’nin veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak alpha@aht.com.tr adresine iletebilirsiniz. ALPHA METALURJİ, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ALPHA METALURJİ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.ALPHA METALURJİ ANONİM ŞİRKETİTarafıma tebliğ edilen “Çalışan Adayına İlişkin Aydınlatma Metni”ni okudum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde, kişisel verilerimin ALPHA METALURJİ tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde işleneceği konusunda bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi

Elektrik Bakım Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Sorumlusu Elektrik Bakım Sorumlusu Maaşları Elektrik Bakım Sorumlusu Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Sorumlusu Nedir? Elektrik Bakım Sorumlusu İş İlanları