Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)(Esenler)
8 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Sigorta

Sigorta

Başvuru Sayısı

72 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

72 başvuru

Departman

Sigorta

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Arıcıoğlu Sigorta 'da "Sigorta Satış Uzmanı" pozisyonunda görevlendirilmek üzere;

Nitelikler;

 • Lise, önlisans veya Lisans Banka ve Sigortacılık mezunu,
 • SEGEM Sertifikası bulunan,
 • Bu alanda en az 2 yıl deneyim sahibi,
 • Sigortacılık konusunda deneyimli, 
 • Diksiyonu düzgün, güler yüzlü, ifade ve ikna yeteneği güçlü, dış görünümüne özen gösteren,
 • Sabırlı, sorumluluk sahibi, iş takibi yapabilen, iş disiplinine sahip,
 • Öğrenmeye açık, kavrama kabiliyeti yüksek,
 • Yoğun iş ortamına uyum sağlayabilen,
 • Satış tecrübesi bulunan,
 • Esenler ve çevresinde ikamet eden,

İş Tanımı;

 • Mevcut müşterilerimizin poliçelerinin yenilenmesi ve takibini yapmak,
 • Yeni müşteriler için teklif hazırlanmasını ve takibini yapmak,
 • Diğer operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve takibini gerçekleştirmek,

Üzere Çalışma Arkadaşı Aramaktayız..


Aday Kriterleri

2 - 4 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Sigorta Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sigorta Satış Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Merhaba, Biz İstanbul’da ikamet eden, 1 merkez (Esenler) ve 2 (Esenler ve Beyoğlu) şubesi olan otomotiv servis bakım hizmetinin yanı sıra yurtdışına ve e-ticaret üzerinden lastik, jant, akü tedariği yapan bir firmayız.

Merhaba, Biz İstanbul’da ikamet eden, 1 merkez (Esenler) ve 2 (Esenler ve Beyoğlu) şubesi olan otomotiv servis bakım hizmetinin yanı sıra yurtdışına ve e-ticaret üzerinden lastik, jant, akü tedariği yapan bir firmayız.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ARICIOĞLU OTOMOTİVÇALIŞAN ADAYIKİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla Arıcıoğlu Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.Şirketimizin faaliyetleri kapsamında Şirketimiz ile kurduğunuz ilişki dâhilinde elde edilen, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan kişisel verileriniz tarafımızca ilgili mevzuat hükümleri ve aşağıda açıklanan esaslar gereğince işlenmektedir.1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Şirketimiz ile aranızda kurulması hedeflenen iş sözleşmesi işlemlerinin neticelendirilebilmesi için gerekli kişisel verileriniz, tarafınızdan fiziki veya elektronik ortamda sözlü, yazılı veya görsel kayıt biçiminde Şirketimize doğrudan veya internet sitemiz üzerinden sunulması üzerine ya da kariyer portalları aracılığıyla Şirketimize iş başvurusu yapmanız yoluyla veyahut bu portallarda yayınladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma ve alenileştirme tercihlerinize göre bu platformlar üzerinden, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.Bu kapsamda Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz; Ad-soyad, T.C. Kimlik No, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve medeni durumdan ibaret kimlik bilgileri, ehliyet sınıfı ve tarihi, adres, e-posta adresi ve telefon numarasından ibaret iletişim bilgileri, vesikalık resim, askerlik durumu bilgisi, öğrenim durumu ve meslek bilgisi ile en son bitirilen okulun adı, yabancı dil bilgisi, yetenek ve mesleki deneyim/önceki çalışma (en son işyerinin adı, buradaki görev, alınan brüt ücret, çalışma dönemi ve ayrılış nedeni) bilgileri, referans bilgileri (referans adı ve soyadı, görevi, telefonu, adresi, tarafınıza yakınlık derecesi), Şirketimize ait fiziksel mekâna girişte ve burada kalış sırasında alınan güvenlik kamerası görüntü kayıtları ile internet sitesi IP ve çerez bilgileridir.Kişisel verilerinizden internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilen IP ve çerez bilgileriniz ile hizmet birimlerimizi ziyaretiniz sırasında elde edilen güvenlik kamerası kayıtları KVKK’nın 5/2-f maddesinde belirtilen Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, diğer verileriniz ise KVKK’nın 5/1. maddesinde belirtilen tarafınızdan verilen açık rıza beyanı hukuki sebebine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Usulü Yukarıda açıklanan biçimde elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından esas olarak iş faaliyetlerimizin ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;• Personel temin sürecinin yürütülmesi bağlamında işe alım için özgeçmişin değerlendirilmesi,• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi kapsamında başvuran adayların görüşmeye çağrılması,• Başvuran adayların değerlendirilmesi ve aday önerilmesi,• Adaylarla iletişime geçilmesi,• Referans kişileriyle iletişime geçilmesi,• Olumlu adayların yabancı dil seviyesinin tespiti,• Adayla ücret üzerinde anlaşılması,• Saha ekibi için sürüş testi organizasyonu yapılması,Amaçlarıyla Şirketimiz ile kurduğunuz ilişkinin gayesi ile bağlantılı ve sınırlı şekilde işlenmektedir.Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen KVKK’nın 4. Maddesinde düzenlenen genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda söz konusu verileriniz;a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,b) Doğru ve gerektiğinde güncel,c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,Kurallarına uygun bir şekilde ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan personelimiz tarafından işlenmektedir.Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenme esaslarına dair daha detaylı bilgiye Şirketimize ait Arıcıoğlu sayfasında yer alan “Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası”ndan erişebilirsiniz.3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Kapsamı, Süresi ve GüvenliğiYukarıda belirtilen şekilde temin edilen kişisel verilerinizin Şirketimizce işlenmesinin mahiyeti; ilgili departmanlarımız tarafından hem fiziksel hem de elektronik olarak kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve değerlendirmeye tabi tutularak iş sözleşmesinin kurulması halinde depolanması, iş sözleşmesinin kurulmamış olması halinde ise aşağıdaki paragrafta gösterilen biçimde imha edilmesi ile sınırlıdır.Şirketimiz muhafaza ettiği söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya ilgili mevzuatta ve Şirketimizin bu konuda düzenlediği Politika’da belirlenen imha sürelerinin dolması hâlinde ilgili mevzuat hükümleri ve Arıcıoğlu sayfasında yer alan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” metnimiz uyarınca kendiliğinden ilk periyodik imha tarihinde veya veri sahibinin talebi üzerine derhal silme, yok etme veya anonim hâle getirme suretiyle imha etmektedir.4. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz, Şirketimizin personel temin süreçlerinin planlanması ve icrası, başvurunuzun değerlendirilmesi, işe alım sürecinde tarafınızla iletişime geçilmesi ve bu konuda karar oluşturulması ile sözleşmelerimizin kurulması amaçlarıyla Şirket yetkililerine, Şirketin insan kaynakları departmanına, hissedarlarımıza KVKK’nun 8. ve 9. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuat uyarınca aktarılabilecektir.5. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, yasal şekilde işlenmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.h) Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rıza beyanınızı ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin verdiğiniz onayınızı istediğiniz her an hiçbir sebep göstermeksizin geri alma.6. Haklarınız Kapsamında Şirketimize Başvuru Yolları Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Arıcıoğlu sayfasında yer alan “kişisel veri başvuru formu”nu doldurmak suretiyle, Şirketimizin Havaalanı Mahallesi, Mehmet Akif İnan Cad.No: 67 Esenler/İstanbul adresine şahsen başvurarak kimlik tevsikiyle veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak ya da kayıtlı/güvenli elektronik posta üzerinden info mail adresimize e-posta olarak iletebilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Prim, Yemekhane.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Sigorta Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sigorta Satış Uzmanı İş İlanları