Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kategori Yöneticisi / Yönetmeni

Armis Yatak A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beşiktaş)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

68 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

68 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Holdingimizin Beşiktaş/Balmumcu' da bulunan Genel Müdürlüğünde görev alacak “Kategori Yöneticisi” ekip arkadaşı aramaktayız.

GENEL NİTELİKLER

·       Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun, 

·       Benzer pozisyonlarda en az 4-6 yıl tecrübeli,

·       Benchmark yaparak rakip faaliyet raporlaması yapabilecek

·       Tüketici ihtiyaçlarını takip edip ona uygun AR-GE departmanına ürün önerisi sunabilecek

·       Marka takvimine uygun ticari ürünlerin üreticileri ile iletişimi gerçekleştirecek

·       Ofis programlarını ileri derecede kullanabilen

·       Ürün katalog süreçlerini yönetebilecek

·       Ürünlerin aylık 3 aylık ve yıllık bütçe raporlamasını yapmak ve ürün/ yaşam analizini raporlamak

·       Ticari bakış açısına sahip,

·       İkna etme ve müzakere becerisi gelişmiş,

·       Detaycı, analitik ve sonuç odaklı çalışabilen,

·       Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

     İŞ TANIMI 

·       Sorumlu olduğu ürünlere yönelik satın alma kategori bütçe süreçlerinin yürütülmesi,

·       Tedarikçilerle yıllık anlaşmaların yapılması, şirket hedefleri doğrultusunda sonuçlandırılması, 

·       Tedarikçi seçimi ve satın alma faaliyetlerinin uygun maliyet, kalite ve sürelerde yürütülmesinin sağlanması,

·       Tedarikçi performanslarının değerlendirilmesi ve takibinin sağlanması Mağazalarda satılabilecek yeni ürünlerin belirlenmesi ve yeni tedarikçilerin bulunması, 

·       Belirlenen promosyon politikalarının yürütülmesi,

·       Rekabetin ve rakip fiyatlarının takip edilerek, hedef karlıklara ve rekabete uygun satış fiyatlarının konumlandırılmasının sağlanması,

·       Yüksek kalite standartları ile birlikte verimlilik, maliyet, bulunurluk ve ulaşılabilirlik esasına dayanarak müşterilere en uygun ürün ve fiyat avantajlarının sunulması,

 

·       Düzenli fabrika ve fuar ziyaretleri ile portföyün sürekli güncel tutulması

·       Kategorinin performansının ürün düzeyinde izlenmesi ve hedeflere ulaşılması için gerekli aksiyonların alınması, 

·       Ürünlerin fiyat belirleme çalışmalarının yapılması, bu amaçla kategori ürünlerinin piyasa fiyatları ile uyumunun takip edilmesi, 

·       Satış ve stok gibi temel finansal göstergeleri iyileştirmeye yönelik çalışmalarda bulunulması, 

·       Yıllık bütçe çalışmalarında, ürün ve satış kanalı özelinde bütçe rakamlarının hazırlanması, 

·       Sektör göstergelerinin ve rekabet koşullarının yakından izlenmesi,

·       Pazarın, trendlerin ve rekabetin çok yakından takip edilmesinde aktif rol alınması. 

Aday Kriterleri

4 - 6 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Kategori Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kategori Yöneticisi / Yönetmeni Kategori Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Kategori Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Kategori Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Kategori Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları
Armis Yatak A.Ş.

Yatak ve Yan Ürünleri

Hakkımızda

Armis Yatak, 2017 yılında Yalova'da kurulduktan sonra Eylül 2018 itibariyle İzmir Torbalı'daki yeni tesisine taşınarak üretim parkuru ve depolama alanını 3 kat arttırmıştır. 160 çalışanı ile yatak, baza, başlık, yorgan, yastık ve uyku seti üretimini sağlayarak Türkiye genelindeki 600 noktada satış faaliyetlerini sürdürmektedir . Ergonomik, konforlu ve sağlıklı bir uyku için dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi farklı coğrafyalarda bulunan 20’ye yakın ülkeye ihracat yaparak, ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısını her geçen gün arttırmaktadır.

Armis Yatak, 2017 yılında Yalova'da kurulduktan sonra Eylül 2018 itibariyle İzmir Torbalı'daki yeni tesisine taşınarak üretim parkuru ve depolama alanını 3 kat arttırmıştır. 160 çalışanı ile yatak, baza, başlık, yorgan, yastık ve uyku seti üretimini sağlayarak Türkiye genelindeki 600 noktada satış faaliyetlerini sürdürmektedir . Ergonomik, konforlu ve sağlıklı bir uyku için dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi farklı coğrafyalarda bulunan 20’ye yakın ülkeye ihracat yaparak, ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısını her geçen gün arttırmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Acme Holding, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) çerçevesinde çalışan adaylarına ve/veya çalışanlarına ait her türlü kişisel verinin KVKK’ya uygun işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli olan her türden teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Kişisel veriler, aşağıda yazılı haller çerçevesinde KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Acme Holding tarafından işlenmektedir. KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Acme Holding tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin; hangi hukuki sebeple dayanılarak, hangi verileri kapsadığını, işlenme amaçlarını, aktarılabileceği kişileri, toplanma yöntemini söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgi sahibi olabilecektir.Kişisel veriler KVKK ve diğer sair mevzuata ve Acme Holding Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun bir şekilde aşağıda yazılı olan amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik olarak KVKK’ nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve özellikle 5’inci maddenin 1’inci fıkrası uyarınca “açık rıza”; 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi”; (b) bendi uyarınca “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (d) fıkrası uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, (e) bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen “açık rıza” ve 3’ üncü fıkrasında belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi” hukuki sebeplerine dayanılarak veri sorumlusu sıfatıyla Acme Holding tarafından işlenmektedir.Acme Holding tarafından işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:- Kimlik bilgileri, ad, soyad, TC Kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet ve çalışanı tanımlayabilecek diğer kimlik verileri,- Özgeçmiş bilgileri, sabıka kaydı, güvenlik tedbiri ile ilgili veriler, iletişim bilgileri, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri,- Elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile Acme Holding ile iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler,- Muhasebesel/finansal bilgiler, banka hesap numarası, IBAN numarası, maaş vb. veriler,- SGK verileri,- Akciğer testi dahil sağlık bilgileri dahil bunlarla sınırlı olmaksızın Acme Holding Grup Şirketlerinin faaliyet konusunda yürüttüğü hizmetleri ifa etmesi için veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileridir.Özel/genel nitelikli kişisel verileri işleme amaçları Acme Holding’in politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda değişim gösterebilecektir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen kişisel verilerin Acme Holding tarafından işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:- İş yaşamına ilişkin başta İş Kanunu ile İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatları ve ilgili diğer tüm mevzuatlar kapsamında, Acme Holding çalışanın sahip olduğu her türden yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ve iş ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi,- Acme Holding’in insan kaynakları politikalarının aksamadan yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli iyileştirmelerin yapılması,- Acme Holding çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,- Çalışanlardan alınan verilen hem sürdürülebilirlik hem de güvenlik açısından doğru ve güncel olmasının sağlanması,- Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası ile çalışanların iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,- Kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,- Acme Holding’in işyeri ve eklentilerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sağlanabilmesi, işyerinde meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi, çalışma ortamının içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmesi,- Çalışanın kimliğinin teyit edilmesi,- Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesini,- Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,- İstihdam ilişkisi kapsamında performans değerlendirmesinin yapılması,- Çalışanların eğitim ve gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi,- İlgili mevzuat gereği saklanması gereken personel verilerine ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesidir.Kişisel veriler yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda işlenirken, KVKK’nin 4’üncü maddesinde yazılı olan ilkelere uyulmaktadır. Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuata uygun şekilde elde edilen ve işlenen kişisel veriler, Acme Holding’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza edilmekte, gerekli durumlarda ses ve görüntü özelliği olan araçlarla takip, gözlem ve izleme sistemlerinde kullanılmaktadır.İlgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın başkaca gerçek kişilere ve/veya tüzel kişilere aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, hissedarlarımıza, topluluk şirketlerine, mevzuatta belirlenen sınırlar çerçevesinde yetkili kılınan idari ve adli kurum veya kuruluşlara ve özel kişilere 6698 sayılı KVKK’nin 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirlenen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.Kişisel veri sahibi KVKK’nin 11’inci maddesine göre aşağıda yazılı olan hususlar kapsamında Acme Holding’e başvurma hakkına sahiptir:- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.Yukarıda yazılı olan hakların kullanımı ile ilgili taleplerin kvkk@acme.com.tr e-posta adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir. İşbu “Aydınlatma Metni”, ekinde yer aldığı sözleşmenin bölünmez bir parçasıdır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Kategori Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kategori Yöneticisi / Yönetmeni Kategori Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Kategori Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Kategori Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Kategori Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları