Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kick Boks ve Fonksiyonel Eğitmeni

AYIŞIĞI OTOMOTİV TUR.İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Üsküdar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Spor

Spor

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Spor

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Altunizade'de  kurulu Pilates Stüdyomuza;

  • Spor Akademisi mezunu,
  • Personal Training ve Kickboks konusunda 5 yıl deneyimli,
  • Eğitmen belgelerine sahip,
  • Öğrenmeye ve gelişime açık,
  • Sorumluluk bilinci yüksek,
  • Üye ihtiyaçları konusunda duyarlı,
  • Dış görünüşüne özen gösteren,
  • Güler yüzlü.


İŞ TANIMI

Full Time veya Part Time çalışacak Bay ve Bayan Eğitmenler aranmaktadır.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Fitness Eğitmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Fitness Eğitmeni Fitness Eğitmeni Maaşları Fitness Eğitmeni Nasıl Olunur? Fitness Eğitmeni Nedir? Fitness Eğitmeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Ayışığı Otomotiv Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, kimliğimiz, kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda siz iş başvurusunda bulunan/çalışan adaylarını bilgilendirmek isteriz.Veri Sorumlusu: Ayışığı Otomotiv Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.Altunizade Mah., Kısıklı Cad., No:17, Üsküdar/İstanbul adresinde yerleşik.“Kişisel Veri”; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.“Özel Nitelikli Kişisel Veri”; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.1-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı, İşlenen Kişisel VerilerinizTarafınıza ait kişisel veriler, Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yaptığımız sözleşme nedeniyle Kariyer.net360 ve/veya "firma.hrvenue.com" internet sitesinde şirketimize ayrılan web sayfasında iş başvurularınız ve sizlerce oluşturulan CV/Özgeçmiş 'iniz vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu verilerinizden;Kimlik kategorisinde: ad, soyadı, cinsiyet, medeni durum, askerlik durumu, doğum tarihi, uyruk, sürücü belgesi bilgisi,İletişim kategorisinde: e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, Mesleki deneyim kategorisinde: iş deneyimleriniz, pozisyonlarınız, diploma, yabancı dil ve eğitim bilgileriniz, sertifika, seminer, yetenek ve kurs ile sınav puan, burs bilgileriniz, referanslarınız, hobi ve ilgi alanlarınız,Referans olarak bildirdiğiniz kişilere ait ad-soyad ile çalıştığı firma, pozisyon bilgileri ve telefon, e-mail adresinden ibaret iletişim bilgileri, (Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır. CV/özgeçmiş oluşturduğunuz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızdan alındığını kabul etmektesiniz. Ayışığı'na bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Ayışığı yasal haklarını saklı tutmaktadır.)Cv/özgeçmişinizde belirttiğiniz diğer kişisel verileriniz,Ayışığı tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, iş başvurularının değerlendirilmesi, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve istihdam amaçlı olarak temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlenecektir.Kişisel verileriniz;-hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,-doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,-işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve -hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süreci boyunca muhafaza edilmektedir.2-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler ve RızaSöz konusu kişisel verileriniz, iş başvurularının değerlendirilmesi, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz bünyesinde, mesleki deneyiminize ve pozisyonunuza uygun açık kadronun olması halinde istihdamınızın sağlanması, çalışma şartlarına uyumunuzun değerlendirilmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği açısından yeterliliğin tespiti, işyeri düzeninin ve çalışma güvenliğinin sağlanmasının denetimi, bağlılık ve doğruluk, güvene dayalı hizmet akdinin oluşturulabilmesi vb. nedenlerle ve bu amaçlar doğrultusunda geri dönüş ve bilgilendirme yapılabilmesi, iş başvurunuzun uygun görülmesi halinde tarafınıza haber verilmesi vb. sebeplerle yukarıda 1. bend de belirtilen kişisel verileriniz işbu KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ kapsamında işlenecektir.3-Kişisel Verilerin Paylaşımı ve AktarımıAyışığı tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla kanuni zorunluluk ve gereklilik olmadığı sürece kimse ile paylaşılmayacaktır.4-Kanun Kapsamındaki Haklarınızİşlenen kişisel verilerinizin;• İşlenip işlenmediğini öğrenme, • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile• Altunizade Mah., Kısıklı Cad., No:17, Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluylatarafımıza iletebilirsiniz.Taleplerinizi 30(otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı bildiririz. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, veri sorumlusu olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu 'nca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme ve alma zorunluluğu hasıl olacaktır. Saygılarımızla,Veri Sorumlusu: Ayışığı Otomotiv Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.

Detaylı Bilgi

Fitness Eğitmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Fitness Eğitmeni Fitness Eğitmeni Maaşları Fitness Eğitmeni Nasıl Olunur? Fitness Eğitmeni Nedir? Fitness Eğitmeni İş İlanları