Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

BT Hizmet Yönetimi Uzmanı

BİLFEN EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.

İstanbul(Asya)
2 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

97 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

97 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı;

 • BT ve iş servisi kataloglarının yönetilmesi,
 • BT hizmet seviyelerinin tanımlanması ve yönetimi kapsamında SLA raporlama ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • BT Hizmet Yönetim süreçlerinin yürütülmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması,
 • BT sözleşmeleri bilgi ve lisans envanterinin tutulması ve süreç denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üçüncü şahıslardan alınan hizmetlerin değerlendirilmesi, raporlanması ve sürecinin yönetilmesi,
 • Sözleşmelere eklenecek SLA ekleri için danışmanlık desteği verilmesi,
 • Hizmet sürekliliğinin sağlanması süreci kapsamında BT ve iş servisi bazında kullanılabilirlik raporlarının hazırlanması,
 • İş sürekliliği fonksiyonlarının işletilmesi ve yönetilmesi,
 • Değişiklik, Problem, Talep Yönetimi ve Olay Yönetimini işletilmesi,
 • Süreçlerin olgunluk ve izleme gereksinimlerin belirlenmesini sağlamak, aksayan noktalar kök neden analizinin yapılması,
 • Üst yönetim bilgilendirmesinde kullanılacak proje sunumları ve rapor çıktılarının yüksek kalitede oluşturulması,
 • BT konfigürasyon yönetimi kapsamında planlama, bilgilerin yönetilmesi ve gözden geçirilmesi, dönemsel raporların hazırlanması, süreç denetimlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • BT KPI değerlerinin oluşturulması ve raporlamalarda kullanılması.

Genel Nitelikler;

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 • En az 3 yıl IT sektöründe teknik ve raporlama alanında tecrübesi olan, 
 • İyi derecede yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip,
 • Bilgi teknolojileri dünyasını yakından takip eden,
 • ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi,
 • Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına uyumlu,
 • Değişime ve öğrenmeye istekli, yenilikçi, yaratıcı, proaktif ve uzlaşmacı,
 • İleri düzey Excel kullanabilen, raporlama ve analiz yeteneği kuvvetli,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş, 
 • İstanbul'da ikamet eden,

BT Hizmet Yönetimi Uzmanı alınacaktır.

Aday Kriterleri

3 - 25 yıl arası
Üniversite(Mezun)

Yönetim Hizmetleri Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yönetim Hizmetleri Uzmanı Yönetim Hizmetleri Uzmanı Maaşları Yönetim Hizmetleri Uzmanı Nasıl Olunur? Yönetim Hizmetleri Uzmanı Nedir? Yönetim Hizmetleri Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Bilfen Çalışan Adayı Aydınlatma BeyanıBilfen Eğitim Kurumları A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceğiKurumsal internet sitemizde yer alan insan kaynakları portalımızda kullanıcı hesabı açarken ve portal üzerinde özgeçmişinizi oluştururken yahut Şirket’e elden/eposta aracılığıyla iletilen özgeçmişlerde Şirket’e iletilen kişisel veriler, özgeçmiş veri tabanı oluşturulması, çalışan adayı başvuru ve seçme/yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki SebebiKişisel veriler, elektronik veya fiziksel ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilebilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanağı KVKK’nın 5 inci maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması ile gereken hallerde açık rızadır.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla AktarılabileceğiKişisel veriler organizasyonel nedenlerle Şirket’in de dahil olduğu Bilfen Şirketler Topluluğu’na dâhil şirketler arasındaki organizasyon ve iş birliğinin sağlanabilmesi ve özgeçmişlerin diğer açık pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amaçlarıyla Bilfen Şirketler Topluluğu’na dâhil diğer şirketlere, ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve servis sağlayıcıların yurt dışında olması halinde salt bu amaçlar için yurt dışına aktarılabilecektir.Kişisel Verileriniz ile İlgili HaklarınızŞirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda kvkk@bilfen.com adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Yönetim Hizmetleri Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yönetim Hizmetleri Uzmanı Yönetim Hizmetleri Uzmanı Maaşları Yönetim Hizmetleri Uzmanı Nasıl Olunur? Yönetim Hizmetleri Uzmanı Nedir? Yönetim Hizmetleri Uzmanı İş İlanları